De thi HSG lop 3

đề thi hs giỏ lớp 3 cấp trờng năm học 2007 -2008.
môn thi: Toán (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau:
a. (7864 6943 ) : 3 + 17
b. 2876 x 3 4836 : ( 906 900)
Câu 2: Nêu quy luật của dãy số và viết thêm ba số nữa vào chỗ ..... trong dãy
số sau:
1 , 2 , 4 , 8 , 16 ....
Câu 3: Tìm số có 2 chữ số mà tổng các chữ số của số đó là 14 và số đó chia
hết cho 4.
Câu 4: Năm năm trớc đây tuổi chị gấp đôi tuổi em. Năm nay chị 25 tuổi. Hỏi
hiện nay em bao nhiêu tuổi?
Câu 5: Một sợi dây dài 24m. Trong tay chỉ có một cái kéo, làm thế nào em có
thể cắt sợi dây đó đẻ đợc một đoạn dây dài 15m? Vẽ hình minh hoạ bằng sơ
đồ đoạn thẳng?

Môn thi: Tiếng Việt

Câu1: (3 điểm).
a. Tìm từ trái nghĩa với các từ : hoà bình, lời nhác.
b. Đặt câu với mỗi từ tìm đợc.
Câu 2: (3 điểm)
Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Ai? ; Cái gì? và ở đâu?; Khi nào?
a.Mùa hoa phợng nở, chúng em đợc nghỉ hè.
b. Chị Võ Thị Sáu quê ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Câu 3: (3 điểm)
Viết 3 câu có sử dụng hình ảnh nhân hoá để tả một đồ vật học tập mà em
thích nhất.
Câu 4:
Trong bài thơ Bộ đội về làng của nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết:
Làng tôi nghèo
Mái lá nhà tre.
Các anh về
Xôn xao làng bé nhỏ.
Nhà lá đơn sơ
Tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nớc che xanh
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.
Em thấy khổ thơ trên có hình ảnh nào đẹp?Hãyn nêu ý mnghĩa đẹp đẽ của
hình ảnh đó.
Câu 5: ( 6 điểm)
Hãy kể lại một ngày hội đầu xuân mà em có ấn tợng nhất ( khoảng 10 đến 15
dòng).

Trình bày và chữ viết rõ ràng, sạch sẽ đợc 1 điểm.

Generate time = 0.072294950485229 s. Memory usage = 1.93 MB