dau ngoac don, dau hai cham.
NhiÖt liÖt chµo mõng
M«n Ng÷ v¨n 8
Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ Hµ

CÁC LOẠI DẤU CÂU ĐÃ HỌC
LỚP
Nội dung
6 Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than,
dấu phẩy.
7 Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch
ngang.
8 Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

Tiết 50 - Tiếng Việt

a.Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho
cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự
do”.
(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu)
b. Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những
con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây (ba khía là một
loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt
ăn rất ngon).
(Theo Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam)
c. Lí Bạch (701-762), nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường,
tự Thái Bạch, hiệu
Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc; lúc mới tuổi, gia đình
về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên
Châu (Tứ Xuyên). (Ngữ văn 7, tập 1)
1. Ví dụ :

a, Đùng một cái, họ
được phong cho cái danh hiệu tối cao là
“chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”.


(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu)
(những người bản xứ)
Ví dụ 1:
Giải thích để làm rõ họ ngụ ý chỉ ai.

Nhóm 2:
B, Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập trung
toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh
các gốc cây ( ba khía là một loại còng biển lai cua,
càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất
ngon).
Thuyt minh v mt loi ng vt m tờn ca nú
c
dựng gi tờn mt con kờnh , giỳp ngi c
hỡnh
dung rừ hn v con kờnh ny.

c. Lí Bạch , nhà thơ nổi
tiếng của Trung Quốc đời Đường,
tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư
sĩ, quê ở Cam Túc; lúc mới tuổi,
gia đình về định cư ở làng Thanh
Liên, huyện Xương Long thuộc
Miên Châu .
(Ngữ văn 7, tập 1)
(701-762)
(Tứ Xuyên)
Bổ sung thêm thông
tin về năm sinh và
năm mất của nhà thơ
Bổ sung thông tin Miên
Châu thuộc tỉnh nào

Ghi nhí
Dấu ngoặc đơn dùng để đánh
dấu phần chú thích (giải thích,
thuyết minh, bổ sung thêm).

Bài tập nhanh: Phần nào trong câu đây có thể cho
vào dấu ngoặc đơn? Tại sao?
a. Nam, lớp trưởng 9A1, học rất giỏi.
b. Mùa xuân, mùa đầu tiên của một năm là mùa
cây cối đâm chồi nảy lộc.
c. Bộ phim, Ma Làng do Việt Nam sản xuất rất
hay.
( )
( )
( )
Vì đó là các phần chỉ có tác dụng giải thích
thêm

Nhóm 1
Nhóm 1


a
a
) Qua cỏc cm t tit nhiờn (rừ rng, dt khoỏt nh th, khụng
) Qua cỏc cm t tit nhiờn (rừ rng, dt khoỏt nh th, khụng
th khỏc), nh phn ti thiờn th (nh phn ti sỏch tri), hnh
th khỏc), nh phn ti thiờn th (nh phn ti sỏch tri), hnh
khan th bi h (chc chn s nhn ly tht bi), hóy nhn xột v
khan th bi h (chc chn s nhn ly tht bi), hóy nhn xột v
ging iu ca bi th.
ging iu ca bi th.
(Ng vn 7,
(Ng vn 7,
tp 1)
tp 1)


Nhóm 2
Nhóm 2


b) Chiu di ca cu l 2290 m (k c phn cu vi chớn nhp
di v mi nhp ngn)
(Thỳy Lan, Cu Long Biờn chng nhõn lch s)
Nhóm 3
C, Để văn bản có tính liên kết, người viết ( người nói) phải làm cho nội dung của các
câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau; đồng thời, phải biết kết nối các
câu, các đoạn đó bằng những phương tiện ngôn ngữ ( từ, câu,...) thích hợp.


(Ng vn 7, tp 1)
(Ng vn 7, tp 1)
Bi tp 1:
Bi tp 1:
Gii thớch cụng dng ca du ngoc n trong
Gii thớch cụng dng ca du ngoc n trong
cỏc on trớch sau:
cỏc on trớch sau:

Generate time = 0.22468996047974 s. Memory usage = 1.93 MB