Bài 16. Công nghệ chế tạo phôiI. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC :
1 . Bản chất :
Hãy kể tên một
số sản phẩm đúc
mà em biết
Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn , sau khi kim loại lỏng kết tinh và
nguội người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước của
lòng khuôn
Các nhiều phương pháp đúc :
Đúc trong khuôn cát
Đúc trong khuôn kim loại


BI 16 : CễNG NGH CH TO PHễI
I, CễNG NGH CH TO PHễI BNG PHNG PHP C :
1 . Bn cht :
2. u v nhc im
a, u im :
- ỳc c tt c kim loi v hp kim khỏc nhau..
-
ỳc c cỏc vt cú khi lng khỏc nhau
-
Tạo ra được các vật có hình dạng mà các phương pháp khác khôngtạo ra
được(lỗ,hốc,rỗng bên trong)
- Nhiu phng phỏp ỳc cú chớnh xỏc cao v nng sut rt cao
gúp phn h chi phớ sn xut
b, Nhc im :
- Cú th to ra cỏc khuyt tt nh : R khớ , r x ,khụng in y ht
lũng khuụn , vt ỳc b nt..

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương
pháp đúc trong khuôn cát :
Sơ đồ quá trình đúc trong khuôn cát :
1
5
4
3
2
6
1: chuẩn bị mẫu và vật
liệu làm khuôn
3:chuẩn bị vật liệu nấu
2: Tiến hành làm khuôn
4: Nấu chảy kim loại vµ
rãt KL láng vµo khu«n
5 : Khuôn đúc
6: Sản phẩm đúc

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương
pháp đúc trong khuôn cát :
B1: Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn
Mẫu : làm bằng gỗ hoặc nhôm
Vật liệu làm khuôn : Cát (70-80%),Chất dính
kết (10-20%),nước
Quá trình đúc tuân theo các bước :
B2:Tiến hành làm khuôn

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Khuôn
Mẫu
Làm
khuôn
dưới

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Cát áo
Phủ
lớp
cát
áo
(Cát
mịn )

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Cát đệm
Phủ
cát
đệm
tạo
lòng

khuôn

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Chày đầm
Đầm

chặt

cát

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Gạt
Gạt
phẳng
cát

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Lật khuôn
Lật
khuôn

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Khuôn dưới
Khuôn trên
Chốt
Làm
Khuôn
trên

chốt

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Đậu ngót Đậu rót
Lắp
đậu
rót

đậu
ngót

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Đổ vật liệu đầm chặt
Rút đậu ngót và đậu rót ra
Đổ
vật
liệu
vào
đầm
chặt

rút
đậu
ngót

đậu
rót

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT
Bỏ hòm khuôn trên Tạo đường dẫn
Tháo
khuôn
trên

tạo
đường
dẫn
để
rót
KL

Generate time = 0.16587901115417 s. Memory usage = 1.93 MB