ĐỀ THI HỌC KÌ I lớp 8

Trường THCS Tân Lợi
ĐỀ THI HỌC KÌ I .Năm học 2009- 2010.
MÔN: Sinh học - lớp 8
Thời gian: 45 phút
**************************
Câu 1: (3đ ) Phân tích những đặc điểm tiến hóa của bộ xương và hệ cơ người thích nghi
với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân. Cần làm gì để bộ xương phát triển cân đối, khỏe
mạnh?
Câu 2: ( 3đ ) Trình bày ý nghĩa và cơ chế của sự đông máu. Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ
thể bằng những hoạt động nào?
Câu 3: ( 2đ ) Mô tả đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn.
Câu 4: ( 2đ ) Trình bày trao đổi khí ở phổi?

Generate time = 0.045521020889282 s. Memory usage = 1.92 MB