CHUNG MINH NGUOI CO NGUON GOC TU DONG VAT

BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
CHƯƠNG IV: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Cá mập, ngư long, cá voi có những đặc
điểm giống nhau là:
a
Sự sống chung trong môi trường nước biển.
b
Nguồn thức ăn giống nhau.
c
Sự đồng qui tính trạng
d
Tổ chức ngày càng cao
Sự đồng qui tính trạng.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
Câu 2: Quá trình tiến hoá lớn diễn ra chủ yếu
theo con đường:
KIỂM TRA BÀI CŨ
a
Phân ly tính trạng.
b
Đồng qui tính trạng.
c
Địa lý – sinh thái.
d
Lai xa và đa bội hoá.
Phân ly tính trạng.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
CHƯƠNG IV: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
BÀI 25 : BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT
CỦA LOÀI NGƯỜI
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
- Bộ xương gồm: đầu, mình và tứ chi.
BNG CHNG V NGUN GC NG VT CA LOI NGI
PTTH
I. NHNG IM GING NHAU GIA NGI V TH:
1. Bng chng v gii phu hc so sỏnh:
a. Cu to:
Raờng haứm
Raờng cửỷa
Raờng nanh
-Rng cú 3 loi: rng ca, rng nanh, rng hm.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LỒI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
- Nội quan sắp xếp giống nhau
Tim
Phổi
Gan
Thai 8
tháng
Nội quan vượn người và người
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
loâng mao
- Có lông mao bao phủ
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
- Đẻ con và nuôi con bằng sữa.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LỒI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
b. Cơ quan thối hố:
Người
Thỏ Bò
Ruột
thừa
Manh tràng (ruột
tòt)
Ruột
tòt
* Ruột thừa: vết tích ruột tịt ở động vật ăn cỏ.
Là di tích của những cơ quan vốn phát triển ở động vật
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LỒI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
a. Cấu tạo:
b. Cơ quan thối hố:
Mí mắt thứ ba (Chim)
Nếp thòt
góc mắt
(người)
* Nếp thịt nhỏ ở kh mắt: dấu vết
của mí mắt thú 3 của chim và bò sát
BNG CHNG V NGUN GC NG VT CA LOI NGI
PTTH
I. NHNG IM GING NHAU GIA NGI V TH:
1. Bng chng v gii phu hc so sỏnh:
a. Cu to:
b. C quan thoỏi hoỏ:
Tai baứo thai ngửụứi 4 thaựng
Tai ngửụứi
Tai khổ
* Mu li vnh tai: vt tớch u nhn vnh tai thỳ
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
* Sự phát triển của phôi lặp lại những giai đoạn lịch sử của ĐV:
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
* Sự phát triển của phôi lặp lại những giai đoạn lịch sử của ĐV:
Khe
mang
18-20 NGAØY
- Phôi 18-20 ngày: có vết khe mang ở vị trí cổ.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
* Sự phát triển của phôi lặp lại những giai đoạn lịch sử của ĐV:
- Phôi 2 tháng:
Có đuôi khá dài
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
* Sự phát triển của phôi lặp lại những giai đoạn lịch sử của ĐV:
- Phôi 6 tháng:
Phủ đầy lông mịn (trừ
môi, gan bàn tay, bàn
chân)
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
3. Hiện tượng lại giống:
Là hiện tượng người vẫn còn mang 1 số đặc điểm
giống thú.
BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI
PTTH
I. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ:
1. Bằng chứng về giải phẩu học so sánh:
2. Bằng chứng phôi sinh học so sánh:
3. Hiện tượng lại giống:
Vd: một số người mang đặc điểm tổ tiên động vật: nhiều vú,
có đuôi, có lông rậm,...

Generate time = 0.086652994155884 s. Memory usage = 1.93 MB