Diễn văn Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

Diễn văn kỉ niệm 79 năm ngày thành lập đoàn
(26/03/1931 26/03/2010 )
Kính tha các vị đại biểu khách quý!
Tha các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!
I/ quá trình ra đời và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Mựa xuõn nm 1931, t ngy 20 n ngy 26/3, ti Hi ngh Ban chp hnh
Trung ng ng ln th 2, Trung ng ng ó ginh mt phn quan trng trong
chng trỡnh lm vic bn v cụng tỏc thanh niờn v i n nhng quyt nh cú ý
ngha c bit, nh cỏc cp y ng t Trung ng n a phng phi c ngay cỏc
y viờn ca ng ph trỏch cụng tỏc on. Trc s phỏt trin ln mnh ca on trờn
c 3 min Bc, Trung, Nam, nc ta xut hin nhiu t chc on c s vi khong
1.500 on viờn v mt s a phng ó hỡnh thnh t chc on t xó, huyn n c
s. S phỏt trin ln mnh ca on ó ỏp ng kp thi nhng ũi hi cp bỏch ca
phong tro thanh niờn nc ta. ú l s vn ng khỏch quan phự hp vi cỏch mng
nc ta; ng thi, phn ỏnh cụng lao tri bin ca ng, ca Ch tch H Chớ Minh vụ
cựng kớnh yờu - Ngi ó sỏng lp v rốn luyn t chc on. c B Chớnh tr Ban
chp hnh Trung ng ng v Bỏc H cho phộp, theo ngh ca Trung ng on
thanh niờn Lao ng Vit Nam, i hi ton quc ln th 3 hp t ngy 22 - 25/3/1931
ó quyt nh ly ngy 26/3 lm ngy thnh lp on hng nm. Ngy 26/3 tr thnh
ngy v vang ca tui tr Vit Nam, ca on Thanh niờn cng sn H Chớ Minh quang
vinh.
T ngy 26/3/1931 n nay, phự hp vi yờu cu nhim v ca tng thi k cỏch
mng, on ó i tờn nhiu ln:
T 1931 - 1936: on TNCS Vit Nam, on TNCS ụng Dng
T 1937 - 1939: on Thanh niờn Dõn ch ụng Dng
T 11/1939 - 1941: on Thanh niờn phn ụng Dng
T 5/1941 - 1956: on Thanh niờn cu quc Vit Nam
T 25/10/1956 - 1970: on Thanh niờn Lao ng Vit Nam
T 2/1970 - 11/1976: on Thanh niờn lao ng H Chớ Minh
T 12/1976 n nay: on Thanh niờn cng sn H Chớ Minh
1
Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn
đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị
của Đảng.
1.- Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 - với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh - là
trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn ta.
Trong cuộc đối đầu đó, biết bao đồng chí đã tỏ rõ khí phách anh hùng và quyết tâm một
lòng theo Đảng làm cách mạng, đã mở đầu cho truyền thống cách mạng vẻ vang của
Đoàn, như: Cao Xuân Quế, Lê Cảnh Nhượng và nhiều đoàn viên ưu tú khác. Cũng
trong trận thử lửa này, lịch sử đã để lại tấm gương oanh liệt của người đoàn viên thanh
niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là
con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” – câu nói đã trở thành
phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam.
2.- Trong phong trào đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ,
cải thiện đời sống, Đoàn thanh niên Dân chủ tiếp nối Đoàn Thanh niên cộng sản Đông
Dương trong sự nghiệp tổ chức, giáo dục động viên tuổi trẻ đi đầu thực hiện nhiệm vụ
của Đảng giao cho.
3.- Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng Tám
1945, dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên tuổi trẻ cả
nước góp phần xứng đáng vào thành công to lớn của tổng khởi nghĩa, xứng đáng là
quân đội xung kích cách mạng, đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập
tự do của Tổ quốc.
4.- Trong cuộc đấu tranh bảo vệ củng cố chính quyền cách mạng và trong kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đoàn Thanh niên hoạt động một cách công khai dưới chế độ mới và trưởng thành
nhanh chóng về tư tưởng, tổ chức. Đoàn tập hợp hàng triệu đoàn viên, thanh niên làm
nhiệm vụ xung kích bảo vệ và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng chế độ
mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc. Tháng 12/1946, hưởng ứng lời
kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí
“cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên cả nước đã một lòng cùng toàn dân nêu
cao tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do, như Lê Gia Định - người
chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng và được truy tặng danh hiệu cao quý
“Cảm tử quân số 1 của Thủ đô”. Tinh thần của anh cũng là khẩu hiệu hành động của
tuổi trẻ:
2
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
5.- Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, với ý chí “không có gì
quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, dưới sự lãnh
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên các tầng lớp thanh niên
tham gia vào 2 phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong”. Các phong trào này đã đáp
ứng được nhiệt huyết của thanh niên, khao khát được cống hiến sức lực và trí tuệ cho
đất nước, Đoàn đã động viên thanh niên cả nước góp phần đánh bại “chiến tranh đặc
biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” và đặc biệt, với chiến dịch thần
tốc mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã tô thắm thêm truyền
thống của Đoàn TNCS H ồ Ch í Minh.
6.- Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục
gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
theo đường lối đổi mới của Đảng, Đoàn phát động thanh niên phong trào “tình nguyện
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, có 1,5 triệu đoàn viên đăng ký tình nguyện xây dựng:
23.639 công trình thanh niên, 10 vạn đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng tuyến
đường sắt Bắc - Nam dài 1.720km; xây dựng 56 công trường, 35 khu kinh tế mới, 30
công trình thủy lợi.
Trong phong trào “3 xung kích làm chủ tập thể” có 2 triệu đoàn viên thanh niên tham
gia đăng ký, 62.715 công trình thanh niên, 6.000 tập thể đạt danh hiệu tập thể học sinh
xã hội chủ nghĩa, 1.195 đoàn viên thanh niên được tặng Huy chương tuổi trẻ anh hùng
bảo vệ Tổ quốc.
7.- Trong công cuộc đổi mới của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã “hành quân theo bước
chân những người anh hùng”, “hành quân theo chân Bác”, tiếp bước cha anh đi đầu
trong công cuộc đổi mới, 2 phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước” đã
động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển
hình trong lao động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới.
Các phong trào “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ” thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”, “Đoàn
kết 3 lực lượng”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “3 mục tiêu dân số,
sức khỏe, môi trường”, “Dạy tốt, học tốt”. “Học vì ngày mai lập nghiệp” … là biểu hiện cụ
thể những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của tuổi trẻ Việt Nam trong, thời kỳ công nghiệp
hóa hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh”. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ
3
VII (1997) li mt ln na khng nh khu hiu hnh ng ca tui tr trong thi k mi
Thanh niờn Vit Nam xung kớch, sỏng to vỡ s nghip cụng nghip húa - hin i húa
t nc; vỡ tng lai ti sỏng ca tui tr.
II/ Đánh giá thành tích năm 2009 và phơng hớng năm 2010
a/ đánh giá năm 2009
Năm 2009 toàn chi đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập và các
nhiệm vụ của đoàn với các hoạt động cụ thể nh sau:
1) Về công tác t tởng chính trị.
Ngay sau khi đại hội chi đoàn nhiệm kì 2009-2010 thành công Ban chấp hành
đoàn đã đề ra chủ trơng công tác: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên qua
các hoạt động dạy và học, các đợt sinh hoạt điểm, các ngày lễ lớn. Triển khai tốt cuộc
vận động "Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi
đua. Do vậy, đại đa số các đồng chí đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đợc thấm
nhuần đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác Lê nin và t tởng Hồ Chí Minh.. Nhận thức
đợc điều đó các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn luôn kiên định t tởng, tuyệt đối
trung thành với lí tởng cách mạng cao đẹp của Đảng, tin tởng vào đờng lối, vào sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, luôn giữ vững phong cách là đoàn viên thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh..
2) Về công tác chuyên môn
Với đặc thù là chi đoàn giáo dục, 100% đoàn viên là giáo viên. Các đồng chí
đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hăng say trong
chuyên môn. Với sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng với những tri thức, kĩ năng đã đợc
trang bị các đồng chí luôn tìm tòi, học hỏi đổi mới phơng pháp giảng dạy, nâng cao
năng lực chuyên môn qua các lớp bồi dỡng và học hỏi đồng nghiệp nên trong công tác
các đồng chí luôn là những ngời hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao luôn hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn, nhiều đồng chí đoàn viên giáo viên đã đạt
kết quả cao trong các phong trào thi đua của Nhà trờng.
- Đợt Hội giảng miền có 6 đ/c tham gia thì lực lợng đoàn viên đã có 4 đ/c và kết
quả đều đạt giờ dạy giỏi gồm: Đ/c Đặng Ngọc Dơng, đ/c Phạm Thị Hiên, đ/c Phùng
Văn Trờng, đ/c Doãn Thị Tuyến.
- Bên cạnh đó, công tác bồi dỡng HSG các đ/c đoàn viên cũng đạt đợc kết quả
cao nh:
4
Đ/c Doãn Thị Thu môn Ngữ văn 7 xếp thứ 6.
Đ/c Mai Thị Ngọc Hà môn Toán 7 xếp thứ 6.
Đ/c Tô Thị Bình môn Toán 6 xếp thứ 6.
- Chất lợng đại trà: Năm học 2009 2010 là năm học tiếp tục thực hiện các
phong trào của ngành và đặc biệt là phong trào "Nâng cao chất lợng giáo dục", mỗi
đồng chí đoàn viên thực sự là những ngời đi tiên phong trong các phong trào, chất l-
ợng đại trà của các đồng chí luôn đạt và vợt bình quân chung của huyện.
- Về hồ sơ, sổ sách: Hồ sơ sổ sách của các đồng chí đoàn viên luôn sạch, đẹp
đảm bảo tính pháp lí cao.
- Trong công tác phụ trách lớp, nhiều lớp do các đ/c đoàn viên là chủ nhiệm đ-
ợc công nhận là lớp tiên tiến và tiên tiến xuất sắc nh lớp 6A do đ/c Tô Thị Bình phụ
trách; lớp 6B do đ/c Cao Kim Doanh phụ trách...
3) Công tác giáo dục thiếu niên.
Việc giáo dục thanh thiếu nhi là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ của mỗi đ/c
đoàn viên thanh niên. Trong năm 2009 cùng với các hoạt động đoàn, các đ/c đoàn
viên thanh niên luôn có nhiều quan tâm dìu dắt, chăm sóc giáo dục các em thiếu niên
nhi đồng.
Vào các dịp kỉ niệm những ngày lễ lớn nh: 20/11, 22/12, 08/3. Chi đoàn đã cùng
với liên đội tổ chức cho các em thiếu nhi vui chơi giải trí dới nhiều hình thức mang
tính giáo dục cao. Qua đó giúp các em thiếu niên thấy đợc truyền thống vẻ vang của
dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội
4) Công tác xây dựng và phát triển.
Đợc sự quan tâm của chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trờng, chi đoàn luôn quan tâm
và chú trọng đến việc bồi dỡng và phát triển, chi đoàn đã lựa chọn giới thiệu cho
Đảng 2 đ/c đoàn viên u tú để Đảng theo dõi và kết nạp. Đó là Đ/c Đoàn Thị Tấm; đ/c
Nguyễn Thị ánh Tuyết.
Có đợc những thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đoàn
xã, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trờng, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Ban
ngành đoàn thể trong nhà trờng, đồng thời còn có sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể các
đồng chí Đoàn viên trong chi đoàn.
5

Generate time = 0.19050002098083 s. Memory usage = 1.94 MB