Thiet ke mo hinh diem cap lien doi Hoi thi Phu trach Sao-1.doc

THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỂM CẤP LIÊN ĐỘI
HỘI THI
“Phụ trách Sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan”
I. MỤC TIÊU
Là mô hình hoạt động điểm cho giáo viên - Tổng phụ trách và phụ trách nhi đồng các
trường tiểu học của Thành phố tham khảo để vận dụng vào thiết kế và tổ chức tại liên đội.
Thông qua hội thi giúp học viên có khả năng:
1. Về nhận thức
- Nắm vững tiêu chí phụ trách Sao giỏi, Sao nhi đồng chăm ngoan.
- Hiểu rõ cấu trúc và các bước thiết kế hội thi “Phụ trách Sao giỏi – Sao nhi đồng
chăm ngoan”.
- Xác định đúng chương trình một cuộc sinh hoạt Sao nhi đồng.
- Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phụ trách Sao nhi
đồng và công tác nhi đồng trong trường tiểu học.
- Hiểu rõ các tiêu chí của phong trào “Tôi yêu Hà Nội”.
2. Về kĩ năng
- Xây dựng và tổ chức được chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng; hội thi “Phụ
trách Sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan”.
- Tổ chức được các hoạt động thực hiện phong trào “Tôi yêu Hà Nội”.
3. Về thái độ
- Yêu thích, nhiệt tình với công tác nhi đồng.
-Tích cực tham gia công tác tập huấn phụ trách Sao và hướng dẫn Sao, lớp nhi đồng
sinh hoạt.
- Tự hào và nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền “Tôi yêu Hà Nội”.
II. QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Thời gian thực hiện : 8h30 ngày 23/11/2010 (Thứ 3).
2. Đối tượng tham gia:
2.1. Đại biểu dự:
- Hội đồng Đội Trung ương
- Thành Đoàn Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội 29 quận, huyện, thị xã
1
- 500 giáo viên - Tổng phụ trách Đội các trường tiểu học của 29 quận, huyện, thị xã.
- 230 giáo viên chủ nhiệm - Phụ trách Nhi đồng các trường Tiểu học của 29 quận,
huyện, thị xã.
2.2. Thực hiện:
- Trường Lê Duẩn.
- Phòng GD&ĐT, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm.
- Liên đội Tiểu học Tiền Phong.
2.3. Tham gia: Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tiền Phong.
3. Địa điểm: Trường Tiểu học Tiền Phong.
4. Trang trí:
* Băng rôn: Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự hội thi “Phụ trách Sao giỏi -
Sao nhi đồng chăm ngoan”.
* Phướn hai bên sân khấu:
LỜI GHI NHỚ CỦA NHI ĐỒNG
Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan trò giỏi
Cháu Bác Hồ kính yêu.
NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
2. Học tập tốt, lao động tốt
3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5. Khiếm tốn, thật thà, dũng cảm.
• Xung quanh trường treo cờ đuôi nheo, cờ hoa rực rỡ.
• Trưng bày các tranh vẽ, hình ảnh hoạt động của liên đội.
* Phông trang trí:
Hình ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho thiếu nhi được in trên nền phông.
HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG LÊ DUẨN - HỘI ĐỒNG ĐỘI - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN GIA LÂM
HỘI THI
Phụ trách Sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TIỀN PHONG
Hà Nội, tháng 11 năm 2010
2
* Phín nhá: treo ë s©n trêng
- Nhi đồng yêu Sao, yêu Đội
- Cử chỉ đẹp - Lời nói hay
- Lớp học sạch - thân thiện
- An toàn giao thông.
5. Sơ đồ
3
PHÔNG TRANG TRÍ
Đội viên
khối 5
Nhi đồng
khối 1,2,3
Đội viên
khối 4
Đại biểu Trung ương, Thành phố
Đại biểu 29 quận, huyện, thị xã
100 GV - TPT
230 giáo viên chủ nhiệm - Phụ trách nhi đồng
100 giáo viên - Tổng phụ trách Đội
100 GV - TPT
1
0
0

G
V

-


T
P
T
1
0
0

G
V

-


T
P
T
 

6. Chương trình
6.1. Ổn định tổ chức
6.2. Đón đại biểu. (Diễu hành các Sao có thành tích xuất sắc)
6.3. Tuyên bố lído, giới thiệu đại biểu.
6.4. Khai mạc hội thi.
6.5. Màn múa hát chào mừng: “Sao sáng cháu Bác Hồ” và thí sinh ra mắt.
6.6. Giới thiệu thành phần Ban giám khảo.
6.7. Hội thi (gồm 3 phần)
- Phần thi 1: Hiểu biết “Tự hào là phụ trách Sao”
- Phần thi 2: Thi hướng dẫn, điều hành một buổi sinh hoạt Sao:
“Nhạc trưởng tài ba”.
- Phần thi 3: Năng khiếu: “Tài năng phụ trách Sao”.
6.8. Trò chơi dành cho khán giả
(Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên tên bài hát).
6.9. Tuyên dương, khen thưởng:
- Các Sao có thành tích xuất sắc
- Công bố kết quả, trao thưởng hội thi.
6.10. Kết thúc hội thi.
6.11. Họp rút kinh nghiệm với Hội đồng Đội của 29 quận, huyện, thị xã.
4
III. DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
TT T.gian Diễn biến Nội dung Yêu cầu Thực hiện
7h00’ Kiểm tra công
tác chuẩn bị.
Cở sở vật chất, trang âm loa
máy, các đối tượng tham gia hội
thi.
Các đối tượng được phân công vào
vị trí để chuẩn bị diễn ra.
- Trường Lê Duẩn
- Trường TH Tiền
Phong
1 7h30’ Ổn định tổ
chức
Hướng dẫn học sinh ngồi đúng
vị trí theo sơ đồ.
Học sinh ngồi theo đúng sơ đồ. TPT và giáo viên chủ
nhiệm.
2
8h’00 Đón đại biểu
dự hội thi
Đội nghi lễ đứng 2 hàng cổng ra
vào đón đại biểu
Bố trí 4 giáo viên đứng cùng học
sinh và hướng dẫn đại biểu vào vị
trí.
HĐĐTP, Trường Lê
Duẩn, HĐĐ huyện Gia
Lâm, LĐ TH Tiền
Phong
8h’30 Đón đại biểu
ra sân khấu
- Học sinh dưới sân khấu giơ
cao tay vẫy tay chào đại biểu về
dự liên hoan.
- Đội nghi lễ chuyển về sân
khấu đánh trống chào mừng đón
đại biểu.
Đàn, nhạc - Nhạc công
- GV phụ trách đội nghi
lễ.
Diễu hành của
các Sao
- Có 8 Sao do 4 Phụ trách Sao
lớp 4; 4 Phụ trách Sao lớp 5 và
2 Sao nhi đồng tự quản lớp 3
dẫn nhi đồng trong Sao của
mình diễu hành qua lễ đài. Đọc
đến Sao nào, Sao đó đi qua lễ
đài, quay mặt về phía khán giả,
vẫy tay chào và đi về sơ đồ ngồi
theo đội hình
- Khán giả vỗ tay cổ vũ.
- Các Sao biểu diễn một vài
động tác phù hợp với tên Sao
trên nền nhạc khi đi qua sân
Đi đầu là biểu tên của các Sao, tiếp
đến là PTS và các nhi đồng trong
Sao.
- DCT
- PTS và nhi đồng các
Sao.
- Đ/c Hồng + CTV +
GV trường TH Tiền
Phong
5

Generate time = 0.043075084686279 s. Memory usage = 1.93 MB