PTNN: Nang tiên ốc

Trờng Mầm Non kim Sơn - ĐT- QN Môn: Văn học Lớp 5- 6 tuổi
Họ tên : Nguyễn Thị Hồng
Trình độ Chuyên môn : Đại học s phạm
MN.
Trình độ tin học : Chứng chỉ B
Chủ đề: Một số con vật sốn dới nớc
Thơ - Nàng tiên ốc

Địa chỉ : GV- Trờng MN Kim sơn
Số ĐTDĐ: 0975366478
1 tiết
I/ Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Dạy trẻ thuộc bài thơ và hiểu nội dung bài thơ
2 .Kỹ năng
- Dạy trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm
- Phát triển vốn từ cho trẻ
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ bảo vệ, vệ sinh môi trờng.
II/ Yêu cầu của bài dạy
1. kiến thức của học sinh .
a) kiến thức về CNTT
- Trẻ biết sử dụng thao tác kinh chuột vào các hình
ảnh trên màn hình .
b)Kiến thức chung về môn học
- Trẻ thuộc bài thơ
- Trẻ nắm bắt đựơc nội dung bài học và một số trò
chơi kết hợp
2/ Về trang thiết bị /đồ dung dạy học
a) trang thiết bị /đồ dùng dạy học liên quan đến
CNTT
- Phần cứng: Mbfoxcor 945GC
HDD 80G Extorsata
- Phần mềm : Microsoft Office Powerpoint.
Microsoft Word
b) Trang thiết bị khác/ đồ dùng dạy học khác :
- Ao cá - Một số con vật sống dới nứoc Đài Băng
đĩa CD- Bài các vàng bơi , cá ơI từ đâu đến
III/ Chuẩn bị :
1/ Chuẩn bị của giáo viên
- Máy tính- máy chiếu tranh theo nội dung bài
thơ - Đài băng đĩa CD
2/ chuẩn bị của học sinh
- Ao cá , cần câu, giấy mầu
IV/ nội dung và
tiến trình bài giảng
(Sử dụng công nghệ
thông tin một cách
sáng tạo hỗ chợ ph-
ơng pháp dạy học )
1/ Trò chuyên theo chủ đề
- Cô và trẻ cùng hát cá vàng bơi
- Câc con vừa hát bài hát về con gì ?
- Ngoài nhng con cá đáng yêu ra các con
con con còn có những con sống dới nớc ?-
Đây là con gì ?
Cá biết bơi nhờ có gì
2/ Nội dung bài
* Cô đọc thơ diễn cảm bài thơ lần 1.
- Giảng nội dung bài thơ : Các con bài
thơ nàng tiên ốc nói vè một bà ghèo
chuyên đI mò cua để kiếm ăn vì vậy một
hôm bà bắt đợc một con ốc rất là đẹp và
bà thả vào trong. điều kỳ diệu đã đến với
bà là có một nàng tiên đã giúp đỡ bà nấu
cơm dọn nhà cho bà đầy và từ đó hai mẹ
con rất là thơng yêu nhau
* Cô đọc thơ lần 3 bằng tranh có từ .
- Trẻ trò chuyện
cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe cô đọc
thơ
+ Đàm thoai theo nội dung bài thơ
Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ
gì ?
- Bài thơ đa nói về ai?
- Công việc hàng ngày của bà là làm gì?
- Vậy bà đã bắt đợc con gì?
- Bà có bán không?
- Bà đã để vào đâu?
- Con ốc đã biến thành ai?
- Bà già đã làm gì với nàng tiên?
- Và cuối cùng bà và nàng tiên đã nh thế
nào?
- giáo dục trẻ phải biết yêu thơng những
con vật biết chăm sóc bảo vệ chúng.
* Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dạy cả lớp đọc 2- 3 lần
- Cô cho tổ đọc nối tiếp câu thơ.
- - Cô gọi cá nhân 1- 2 trẻ đọc thơ
* Trò chơi
+ Cho trẻ xé và dán con cá
3/ Củng cố giáo dục
Các con ạ các con có học tập anh em
mèo không
-à đúng rồi các con phải chăm chỉ học
tập không đợc lời biếng là sẽ học không
giỏi và không đợc cô giáo ,bố mẹ yêu
thơng .
4/ Kết thúc tiết học :

- Nghe cô giảng
nội dung
- Trẻ đặt tên bài
thơ
- Đàm thoại theo
câu hỏi của cô
- TrÎ ®äc th¬
theo c«
-
- TrÎ ch¬i trß ch¬i
- trẻ xé dán
V/ Nguồn tài liệu
tham khảo
1. Giáo trình chăm sóc giáo dục trẻ
5-6 tuổi .
2. phần mềm hỗ chợ:
- Microsoft Officepowerpoint 2003
- Microsoft Word 200
- Mbfoxcor 945GC
- HDD 80G Extorsata
Xác nhận của nhà trờng kim sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2009
Ngời soạn
Nguyễn Thị Hồng

Generate time = 0.077877044677734 s. Memory usage = 1.93 MB