Bài 11 - Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
GV
GV
:
:
Lò Đức Quốc Trường
Lò Đức Quốc Trường
Trường THPT Tân Bình – Bình Dương
Trường THPT Tân Bình – Bình Dương


Em hãy nêu và so sánh giữa nội
dung chủ yếu của chính sách
kinh tế mới và chính sách Cộng
sản thời chiến?
So sánh
So sánh


CS kinh tế mới
CS kinh tế mới


CS cộng sản thời chiến
CS cộng sản thời chiến
Nông
Nông
nghiệp
nghiệp
Công
Công
nghiệp
nghiệp
Thương
Thương
nghiệp
nghiệp
& tiền tệ
& tiền tệ
- Thực hiện chính sách
thuế lương thực…
- Trưng thu lương thực
thừa…; - Lao động
cưỡng bức…
-Khôi phục CN nặng, tư
nhân hoá các xí nghiệp dưới
20 công nhân.Khuyến khích
tư bản nước ngoài đầu tư
vào Nga. Nhưng vẫn nắm
những ngành KT chủ chốt
- Nhà nước kiểm soát
toàn bộ nền công
nghiệp…
- Cho phép do buôn bán,
- Cho phép do buôn bán,
trao đổi, đẩy mạnh giao
trao đổi, đẩy mạnh giao
lưu hàng hóa …
lưu hàng hóa …


- 1924,Phát hành đồng
- 1924,Phát hành đồng
Rúp mới…
Rúp mới…
KIỂM TRA BÀI CŨ


Bài 10


NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống
Vec-xai – Oasinhton
2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước
tư bản. Quốc tế cộng sản
3. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu
quả của nó
4. Phong trào Mật trân nhân dân chống phát
xít và nguy cơ chiến tranh


Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các
nước tư bản đã tổ chức những hội nghò
nước tư bản đã tổ chức những hội nghò
nào để phân chia quyền lợi ?
nào để phân chia quyền lợi ?
1.Thiết lập trật tự thế giới mới theo
hệ thống Vec-xai – Oasinhton
- CTTG I kết thúc, các nước tư bản đã
- CTTG I kết thúc, các nước tư bản đã
triệu tập hội nghò ở Vec-xai (1919 - 1920) và
triệu tập hội nghò ở Vec-xai (1919 - 1920) và
Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để phân chia
Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để phân chia
quyền lợi. Trật tự thế giới mới được thiết
quyền lợi. Trật tự thế giới mới được thiết
lập mang tên Véc-xai _ Oa-sinh-tơn.
lập mang tên Véc-xai _ Oa-sinh-tơn.
Hội nghị Versailles
Cung điện Versailles


TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU NĂM 1914
LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU NĂM 1923
N
A
M

T
Ư
Á
O
T
I

P

K
H

C
H
U
N
G
G
A
R
I
RUMANI
B
A


L
A
N


-
H th ng Vecxai – ệ ố
H th ng Vecxai – ệ ố
Oasinhton em lại đ
Oasinhton em lại đ
nhiều lợi lộc cho các
nhiều lợi lộc cho các
nước thắng trận, áp
nước thắng trận, áp
đặt các nước bại trận
đặt các nước bại trận
gây nên mâu thuẫn
gây nên mâu thuẫn
sâu sắc giữa các nước
sâu sắc giữa các nước
đế quốc.
đế quốc.
-
Hội Quốc Liên
được thành lập


Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của các nước
tư bản ngay sau chiến tranh ?


2. Cao tro cỏch mng 1918-1923
cỏc nc t bn. Quc t cng sn
HOAẽT ẹONG
NHOM
Nhoựm 1
Nguyờn nhõn dn
n cao tro cỏch
mng 1918-1923
cỏc nc TBCN ?
Nhoựm 2
Tỡm hiu v din bin
chớnh v c im ni
bt ca cao tro CM
1918-1923.
Nhoựm 3
Quc t Cng sn
c thnh lp trong
hon cnh lch s
no?
Nhoựm 4
Quc t Cng sn cú
úng gúp gỡ cho
phong tro CM th
gii.

Generate time = 0.079694986343384 s. Memory usage = 1.93 MB