giao an chu nhiem lop 9

Ngày soạn: 19/8/2010
Ngày giảng: 21/8/2010
Tiết 1 Sinh hoạt lớp tuần 1
I. Mục tiêu:
- Học sinh nhận ra đợc những mặt tích cực và những việc còn tồn tại của
lớp trong tuần
- Học sinh có ý thức phê bình và tự phê bình
- Hát đợc một số bài hát về anh bộ đội cụ Hồ
- Có ý thức lao động vệ sinh khu vực trờng lớp và địa bàn nơi sinh sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Lên kế hoạch tuần kế tiếp tuần 2
- Su tầm bài hát về anh bộ đội cụ Hồ
- Lên kế hoạch lao động cho học sinh
2. Học sinh:
- Lớp trởng chuẩn bị bản sơ kết các hoạt động trong tuần
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
*Hoạt động 1: ổn định tổ chức ( 3 p' )
Lớp hát tập thể
* Hoạt động 2: Sơ kết hoạt động trong tuần ( 20 phút )
a. GV : Sơ kết các hoạt động trong tuần gồm những u điểm và hạn chế còn
tồn tại về:
+ Học tập
+ Lao động
+ Hoạt động văn thể mĩ
+ Tỉ lệ chuyên cần
b. Kế hoạch tuần 2
- Tiếp tục duy trì tỉ lệ chuyên cần của lớp
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh
- Lao động vệ sinh lớp học , khu vực đợc phân công,chăm sóc rau xanh và
cây cảnh
- Chuẩn bị các trò chơi
c. Tuyên dơng,phê bình
* Cán sự lớp điều khiển ,lấy ý kiến tập thể số học sinh đợc tuyên dơng và bị
phê bình trong tuần
- Học sinh tuyên dơng : Thào A Pế
- Học sinh phê bình : Sùng A Chắng
* Gv thống nhất, khuyến khích,động viên HS đợc khen và nhắc nhở kĩ tới
từng việc sai mà HS mắc phải
* Hoạt động 3: Hoạt động tập thể ( 20 phút )
a.Tập luyện bài hát theo chủ đề anh bộ đội cụ Hồ
+ Bài : Màu áo chú bộ đôi
+ Bài : Cháu yêu chú bộ đội
+ bài : Nhạc rừng
b. Triển khai kế hoạch lao động trong tuần
+ Địa điểm: Khu vực cổng trờng
+ Thời gian: Thứ 3, 5
+ Dụng cụ: Chổi rễ,hót rác.túi bóng,bao tải
Gv phân công nhiệm cụ cho từng nhóm tổ chức thực hiện mang dụng cụ lao
động
Hoạt động 4: Củng cố tiết sinh hoạt ( 2 phút)
- Gv nhận xét chung về vai trò của ban cán sự lớp,cán sự bộ môn và ý thức
thái độ của các thành viên trong lớp
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt kế hoạch tuần sau
Ngày soạn: 26/8/2010
Ngày giảng: 28/8/2010
Tiết 2 Sinh hoạt lớp tuần 2
I. Mục tiêu
- Học sinh nhận ra đợc những mặt tích cực và những việc còn tồn tại của lớp
trong tuần
- Học sinh có ý thức phê bình và tự phê bình
- Chơi một số trò chơi dân gian và hát các bài hát về Đảng, Bác Hồ
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Lên kế hoạch tuần kế tiếp tuần 3
- Su tầm các bài hát về Đảng, Bác Hồ, mái trờng chuẩn bị cho khai giảng.
2. Học sinh
- Lớp trởng sơ kết các hoạt động trong tuần
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
* Hoạt động 1: ổn định tổ chứ ( 3p')
- lớp hát tập thể
* Hoạt động 2: Sơ kết hoạt động trong tuần( 20 phút)
a. GV nhận xét về những u nhợc điểm trong tuần
- Về học tập
ý thức học tập cha cao,trong lớp 1 số em cha chú ý nghe giảng, còn hiện tợng
bỏ tiết đi chơi bi,số giờ khá còn nhiều
- Về lao động:
Cha có ý thức tự giác trong lao động( trực nhật muộn, Gv phải nhắc nhở rất
nhiều khu vực vệ sinh đợc phân công), chăm sóc vờn rau cây cảnh còn qua loa
phải nhắc nhở nhiều
- Về tỉ lệ chuyên cần
+ Giảm so với tuần trớc, phần lớn nghỉ không lí do
- Về các hoạt động khác
+ Thể dục giã giờ: Cha đều, xếp hàng còn chậm và cong
+ Hát đầu giờ cha đều dặn, GV phải nhắc nhở mới cho lớp hát
b. Kế hoạch tuần 3
- Tiếp tục nâng cao tỉ lệ chuyên cần
- Xúc tiến chăm sóc cây cảnh, vờn rau
- Chú ý công tác phụ đạo học sinh yêu kém vào các buổi chiêu
- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập và lao động vệ sinh
- Luyện tập các bài hát theo chủ đề: Cô và Mẹ, Đảng, Bác Hồ.
c. Tuyên dơng,phê bính
- Tuyên dơng: Vàng A Dúng
- Phê bình: Vàng A Chăng
* Hoạt động 3: Hoạt động tập thể ( 20 phút)
Thực hiện chuyên đề " Chơi trò chơi dân gian, hát các bài hát về Đảng, Bác
Hồ"
- Bác cùng chúng cháu hành quân
- Bác là niềm tin tất thắng
- Đảng đã cho ta mùa xuân
- Chơi trò cớp cờ,.
* Hoạt động 4: Củng cố tiết sinh hoạt ( 2p)
- Gv củng cố chung
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt những nội dung đã tập huấn trong bài hôm nay và
thực hiện tốt kế hoạch tuần sau
Ngày soạn: 2/9/2010
Ngày giảng: 4/9/2010
Tiết 3 Sinh hoạt tuần 3
I. Mục tiêu
- HS tự nhận ra đợc những mặt đã làm đợc và cha làm đợc để có hớng điều
chỉnh- học và hát thành thạo những bài hát về chủ đề Đảng, Bác Hồ, quê hơng
đất nớc
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Lên kế hoạch tuần kế tiếp
- .Su tầm các bài hát về Đảng,Bác Hồ,quê hơng đất nớc
2.Học sinh: Nội dung sơ kết tuần
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: ổn định tổ chức (3p')
Lớp hát tập thể
Hoạt động 2: Sơ kết hoạt động trong tuần ( 20p')
a. GV gọi lớp trởng lên nhận xét hoạt động của lớp trong tuần
+ Nề nếp
+ Học tập
+ lao động,vệ sinh
+ Tỉ lệ chuyên cần
b. Giáo viên nhận xét chung về những việc đã làm đợc và cha làm đợc trong
tuần
- Nề nếp chung: Còn nhiều HS đi học muộn ( Chải, Sung, Già)
Một số học sinh còn trốn tiết ( Sùng)
Đeo khăn quàng cha đầy đủ
- Về học tập:
Bên cạnh 1 số em tích cực trong học tập vẫn còn rất nhiều em cha có ý
thức trong học tập( nói chuyện riêng, bỏ tiết,cha có ý thức phát biểu xây dựng
bài
- Về lao động:
+ Tình trạng trực nhật muộn vẫn còn vào 1 số ngày trong tuần
+ Vệ sinh khu vực đợc phân công sạch sẽ
- Về tỉ lệ chuyên cần : Vẫn còn thấp ,nhiều em nghỉ tết nguyên đán cha ra lớp
c. Kế hoạch tuần tiếp theo
- Thực hiện học tập bình thờng theo thời khoá biểu
- Đẩy mạnh công tác huy động học sinh ra lớp sau tết
- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập ,lao động vệ sinh và các hoạt động
khác
- Tích cực tham gia các phong trào của lớp,của trờng đề ra, tham gia lao động
cùng với khách sạn Victoria
* Tuyên dơng: Thào A Sủ
* Phê bình: Sùng A Sùng
Hoạt động 3: Hoạt động tập thể (20p')
Quản ca của lớp lên điều khiển cho lớp ôn lại các bài hát theo chủ đề về
đảng, quê hơng đất nớc đã học 2 tiết mục chuẩn bị cho khai giảng
GV hớng dẫn HS hát lại cho thuộc và đều quốc ca,đội ca
Hoạt động 4: Củng cố tiết sinh hoạt
- Gv củng cố chung
- Nhắc HS thực hiện tốt những quy định của trờng đề ra.
Ngày soạn: 9/9/2010
Ngày giảng: 11/9/2010
Tiết 4 Sinh hoạt lớp tuần 4
I. Mục tiêu:
- Học sinh nhận ra đợc những mặt tích cực và những việc còn tồn tại của
lớp trong tuần
- Học sinh có ý thức phê bình và tự phê bình
- Hát đợc một số bài hát về anh bộ đội cụ Hồ
- Có ý thức lao động vệ sinh khu vực trờng lớp và địa bàn nơi sinh sống
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Lên kế hoạch tuần kế tiếp
- Chuẩn bị dụng cụ và kiến thức về vệ sinh cá nhân
- Lên kế hoạch lao động cho học sinh
2. Học sinh:
- Lớp trởng chuẩn bị bản sơ kết các hoạt động trong tuần
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
*Hoạt động 1: ổn định tổ chức ( 3 p' )
Lớp hát tập thể
* Hoạt động 2: Sơ kết hoạt động trong tuần ( 20 phút )
a. GV : Sơ kết các hoạt động trong tuần gồm những u điểm và hạn chế còn
tồn tại về:
+ Học tập
+ Lao động
+ Hoạt động văn thể mĩ
+ Tỉ lệ chuyên cần
b. Kế hoạch tuần 5
- Tiếp tục duy trì tỉ lệ chuyên cần của lớp
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh tổ chức vui trung thu cho
học sinh
- Lao động vệ sinh lớp học, khu vực đợc phân công,chăm sóc rau xanh và
cây cảnh
c.Tuyên dơng,phê bình
* Cán sự lớp điều khiển ,lấy ý kiến tập thể số học sinh đợc tuyên dơng và bị
phê bình trong tuần
- Học sinh tuyên dơng : Thào Thị Mao
- Học sinh phê bình : Sùng A Vàng
* Gv thống nhất, khuyến khích,động viên HS đợc khen và nhắc nhở kĩ tới
từng việc sai mà HS mắc phải
* Hoạt động 3: Hoạt động tập thể ( 20 phút )
a. Tổ chức cho học sinh luyện tập vệ sinh cá nhân: rửa tay
b. Triển khai kế hoạch lao động trong tuần
+ Địa điểm: Khu vực cổng trờng
+ Dụng cụ: Chổi rễ, hót rác, túi bóng, bao tải
+ Chuẩn bị làm đèn vui trung thu
Gv phân công nhiệm cụ cho từng nhóm tổ chức thực hiện mang dụng cụ lao
động
Hoạt động 4: Củng cố tiết sinh hoạt ( 2 phút)
- Gv nhận xét chung về vai trò của ban cán sự lớp,cán sự bộ môn và ý thức
thái độ của các thành viên trong lớp
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt kế hoạch tuần sau
Ngày soạn: 16/9/2010
Ngày giảng: 18/9/2010

Generate time = 0.3188169002533 s. Memory usage = 1.93 MB