Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Chào mừng các thầy cô
Đã có mặt trong buổi dự giờ
hôm nay
Sinh học : Tiết 50:
B
B
ài
ài
48:
48:
Vai trò của thực vật đối
với động vật và đời sống
con người
A

Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Tại sao ở vùng bờ biển, người ta
phải trồng rừng ở phía ngoài đê ?
Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng .
II

Câu trả lời đúng :
Câu 1: Ở vùng bờ biển người ta phải
trông frừng ở phía ngoài đê để :
- Chống gió bão.
- chống xói mòn, rửa trôi đất.
Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng :
Hạn chế hạn hán , lũ lụt.
B

Bài mới :
I  Vai trò của thực vật đối với động
vật
-
Thông qua quá trình quanh hợp, cây
xanh nhả ô – xi tạo ra chất hữư cơ
cung cấp cho hoạt đọng sống của
đọng vật.
-
Thực vật còn cung cấp nơi ở và nơi
sinh sản cho đọng vật.

Generate time = 0.082744121551514 s. Memory usage = 1.93 MB