don xin thuyen chuyen truong

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Đơn xin chuyển trờng

Kính gửi: - Hiệu trởng trờng Mầm Non Lục Dạ.
- Phòng GD&ĐT Con Cuông - Nghệ An.
- Bộ phận tổ chức cán bộ.
Tên tôi là: Vi Thị Sáu.
Sinh ngày : 04/09/1973.
Quê quán: Xã Môn Sơn - Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An.
Trú quán: Bản Mét - Xã Lục Dạ - Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An.
Hiện nay đang công tác tại: Trờng Mầm Non Lục Dạ - Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ
An.
Tôi xin đợc trình bày nh sau:
Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy bậc học Mầm Non, đợc sự quan tâm giúp đỡ của
Phòng giáo dục và Đào tạo bộ phận tổ chức cán bộ phân công giảng dạy tại trờng Mầm
Non Lục Dạ nay đã đợc 13 năm. Trong quá trình công tác tại trờng bản thân tôi luôn luôn
phấn đấu đa hết mọi khả năng và lòng nhiệt tình của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc
giao. Hàng năm đều đợc Ban giám hiệu nhà trờng đánh giá xếp loại giáo viên hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ đạt các danh hiệu thi đua cuối năm.
Nay vì điều kiện gia đình con còn nhỏ, hai vợ chồng công tác hai nơi. Chồng công tác
tại Trờng Tiểu học III Môn Sơn, phơng tiện đi lại của hai vợ chồng không đầy đủ. Vì vậy
bản thân tôi muốn thuyên chuyển về trờng Mầm Non 2 Môn Sơn để thuận lợi hơn trong
việc đi lại của hai vợ chồng, hạn chế một phần khó khăn tạo điều kiện cho bản thân công
tác tốt hơn.
Kính mong Nhà trờng, Phòng giáo dục và đào tạo và các tổ chức liên quan có liên
quan tạo điều kiện giúp đỡ tôi đợc chuyển tới Trờng Mầm Non Môn Sơn 2 - Con Cuông
-Nghệ An.
Xin chân thành cảm ơn.
Lục Dạ, ngày 08 tháng 6 năm 2009
ý kiến của BGH Nhà trờng Ngời viết đơn
Vi Thị Sáu

Generate time = 0.069147109985352 s. Memory usage = 1.93 MB