Xây dựng môi trường GD cho trẻ hoạt độngI. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này học viên biết và
hiểu:

Nguyên tắc xây dựng MTGD trong trường
mầm non

Quy trình xây dựng môi trường giáo dục.

Tổ chức cho trẻ hoạt động trong môi
trường GD

2. Mục đích của việc xây dựng
môi trường giáo dục

Giúp trẻ khám phá MTXQ

Bộc lộ khả năng của trẻ

Trẻ học được những kiến thức xung quanh

3.Thực trạng môi trường GD
trong trường MN (tt)

ĐDĐC ngoài trời:

Thiếu cây xanh, bê tông hóa  làm nhiệt độ
môi trường cao, nóng. Tác động của việc xây
dựng môi trường (Xanh, không khí, ánh sáng,
sân chơi, góc chơi…) chỉ là phụ

Nhà VS không phù hợp với trẻ trẻ đi VS
bên ngoàidịch bệnh (Nhà VS chỉ là nơi cho
trẻ đi VS)

3.Thực trạng môi trường GD
trong trường MN (tt)

Góc thiên nhiên toàn đồ giả không có gì
cho trẻ khám phá

Hiện nay tình trạng góc chơi chật, cao,
ĐDĐC chỉ để trang trí, đơn điệu

Tranh ảnh dán chết trên tường

Tác động của môi trường tâm lý (các mối
quan hệ) không quan trọng bằng môi
trường vật lý (CSVC, trang thiết bị)


Vậy làm thế nào khi xây dựng
MTGD không có những tồn tại trên?

Generate time = 0.052219152450562 s. Memory usage = 1.93 MB