Bài 17:Kéo cây lúa lên


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Trường Tiểu học Trương Hoành

Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn:
Nghe kể: Kéo cây lúa lên.
Nói về thành thị, nông thôn.
1.Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên:


Có một chàng ngốc ra thăm
Có một chàng ngốc ra thăm
đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa
đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa
xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn
xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn
lấy tay kéo cây lúa nhà mình
lấy tay kéo cây lúa nhà mình
cho cao hơn cây lúa nhà người.
cho cao hơn cây lúa nhà người.
Về nhà, anh ta khoe :
Về nhà, anh ta khoe :


-Lúa của nhà ta xấu quá.
-Lúa của nhà ta xấu quá.
Nhưng hôm nay tôi đã kéo nó
Nhưng hôm nay tôi đã kéo nó
lên cao hơn lúa ở ruộng bên
lên cao hơn lúa ở ruộng bên
rồi.
rồi.


Chị vợ ra đến đồng thì thấy
Chị vợ ra đến đồng thì thấy
bao nhiêu lúa nhà mình đã héo
bao nhiêu lúa nhà mình đã héo
rũ.
rũ.


Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngônKéo
Kéo


cây
cây


lúa
lúa


lên
lên


Có một chàng ngốc ra thăm đồng.
Có một chàng ngốc ra thăm đồng.
Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn
Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn
ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây
ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây
lúa nhà mình cho cao hơn cây lúa nhà
lúa nhà mình cho cao hơn cây lúa nhà
người. Về nhà, anh ta khoe :
người. Về nhà, anh ta khoe :


-Lúa của nhà ta xấu quá. Nhưng
-Lúa của nhà ta xấu quá. Nhưng
hôm nay tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa
hôm nay tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa
ở ruộng bên rồi.
ở ruộng bên rồi.


Chị vợ ra đến đồng thì thấy bao nhiêu
Chị vợ ra đến đồng thì thấy bao nhiêu
lúa nhà mình đã héo rũ.
lúa nhà mình đã héo rũ.


Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn

Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn:
Nghe kể: Kéo cây lúa lên.
Nói về thành thị, nông thôn.
1.Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên:
Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình
xấu , chàng ngốc đã làm gì?
Về nhà, anh chàng nói gì với vợ?
Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo?
Truyện này có những nhân vật nào?
….chàng ngốc và vợ
Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu ,
chàng ngốc đã kéo cây lúa lên cho cao
hơn lúa ruộng nhà bên cạnh.
Chàng ta khoe đã kéo lúa lên cao
hơn lúa ruộng bên cạnh.
Chị vợ ra đồng thấy kết quả ra sao?
Chị vợ ra đồng thấy cả ruộng lúa nhà
mình héo rũ.
Vì cây lúa bị kéo lên, đứt rễ nên
héo rũ.
Câu chuyện buồn cười ở điểm nào?
Câu chuyện buồn cười :chàng ngốc
kéo lúa lên làm lúa chết hết, lại tưởng
mình làm cho lúa ruộng nhà mọc
nhanh hơn.

Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn:
Nghe kể: Kéo cây lúa lên.
Nói về thành thị, nông thôn.
2.Kể những điều em biết về nông thôn ( hoặc thành thị).
Gợi ý:
a.Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể,…) ?
b.Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu ?
c.Em thích nhất điều gì?
Tuần trước, em được bố dẫn đi thăm bác Tư . Bác Tư là một nông dân làm
kinh tế trang trại giỏi. Được cùng bố đi khắp trang trại của bác, em thích lắm.
Nào là vườn cây ăn quả đầy trái chín, nào là ao cá, nào là đàn bò béo tròn…
Em thích nhất là cùng gia đình bác cho cá ăn, cả đàn cá tung lên đớp mồi
trông thật thích mắt.

Generate time = 0.14643907546997 s. Memory usage = 1.93 MB