CẢNH ĐẸP NON SÔNG ( TĐ LỚP 3 )


Lớp 3A1
Lớp 3A1
GV: Trương Thị Hương
GV: Trương Thị Hương


Trường tiểu học Nguyễn Hiền
Trường tiểu học Nguyễn Hiền
(Tam Anh Nam - Núi Thành - Quảng Nam)
(Tam Anh Nam - Núi Thành - Quảng Nam)
Thứ n
Thứ n
m
m
ngày 14 tháng 11 năm 2009
ngày 14 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Tập đọc

Kiểm tra bài cũ
Bi : Nng phng Nam
Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ?
Uyên và các bạn đi chợ hoa, vào dịp 28 Tết

§äc ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái :
Nghe ®äc th­ V©n, c¸c bạn ­íc mong ®iÒu g× ?
Ứơc gì các bạn gửi cho Vân được một ít
nắng phương Nam.

Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:
Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:
Bạn
Bạn
Phương nghĩ ra sáng kiến gì ?
Phương nghĩ ra sáng kiến gì ?
Gửi tặng Vân ở ngoài Bắc một cành mai
vàng.

Các em quan sát bản đồ
Các em quan sát bản đồ

Bài mới:
Bài mới:

Nhiệm vụ bài học
Nhiệm vụ bài học
1. Biết đọc ngắt nhịp đúng các dòng thơ
lục bát, thơ 7 chữ trong bài thơ.
2. Cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có
của các vùng miền trên đất nước ta, từ
đó thêm tự hào về quê hương đất
nước.
( Trả lời được các câu hỏi trong SGK )
3. Học thuộc lòng 2 – 3 câu ca dao trong
bài.

Hoạt động 1:
Hoạt động 1:
Luyện đọc
Luyện đọcKhói toả ngàn sương
Khói toả ngàn sương
quanh quanh
quanh quanh
h
h


đồ
đồ
sừng sững
sừng sững
lóng lánh
lóng lánh
nước biếc
nước biếcĐồng Đăng
Đồng Đăng


có phố Kì Lừa
có phố Kì Lừa
,
,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
.
.
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
.
.

-
-
Đồng Đăng
Đồng Đăng
: thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn.
: thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn.
-
-
Kì Lừa
Kì Lừa
: phố chợ Kì Lừa đã có hàng trăm năm
: phố chợ Kì Lừa đã có hàng trăm năm
nay ở trung tâm Lạng Sơn.
nay ở trung tâm Lạng Sơn.
-
-
Nàng Tô Thị
Nàng Tô Thị
: núi Tô Thị (hay còn gọi là núi Vọng
: núi Tô Thị (hay còn gọi là núi Vọng
Phu). Trên đỉnh núi có tảng đá tự nhiên giống
Phu). Trên đỉnh núi có tảng đá tự nhiên giống
hình mẹ bồng con nhìn về phương xa.
hình mẹ bồng con nhìn về phương xa.
-
-
Chùa Tam Thanh
Chùa Tam Thanh
: tên ngôi chùa đặt trong động
: tên ngôi chùa đặt trong động
Tam Thanh
Tam Thanh
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 1:
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 1:
Đồng Đăng có phố Kì Lừa,
Đồng Đăng có phố Kì Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 2
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 2
:
:
Gi
Gi
ó
ó
đ
đ
ưa cành trúc la đà
ưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
M
M
ịt mù khói toả ngàn sương,
ịt mù khói toả ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ
-La đà: sà xuống thấp với dáng vẻ nhẹ nhàng lả lướt.
-Canh gà: tiếng gà gáy lúc trời sắp sáng.
-Nhịp chày Yên Thái: tiếng chày giã vỏ cây để làm giấy
ở làng Yên Thái.
-Tây Hồ: tức là Hồ Tây ở Hà Nội.
-Trấn Vũ : là Đền Quán Thánh nằm bên Hồ Tây, thờ
Thánh Trấn Vũ-người giúp An Dương Vương xây thành.

Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 3 :
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 3 :
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Xứ Nghệ :vùng Nghệ An , Hà Tĩnh nói chung.
Tranh hoạ đồ: tranh vẽ cảnh có tô màu sắc đẹp.

Tìm hiểu từ ngữ ở câu ca dao
Tìm hiểu từ ngữ ở câu ca dao
4 :
4 :
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.
-Hải Vân : ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh Thừa Thiên, Huế
và Thành phố Đà Nẵng
-Hòn Hồng : núi Hồng ở vÞnh Hµn - Đà Nẵng.
-Vịnh Hàn : eo biển nơi tiếp giáp với sông Hàn ở Đà Nẵng.

Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 5
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 5
:
:
Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
-
-
Nhà Bè
Nhà Bè
: là sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai
: là sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai
và Thành phố Hồ Chí Minh
và Thành phố Hồ Chí Minh
-
-
Gia
Gia
Định
Định
:T
:T
ên một tỉnh cũ ở miền Nam,
ên một tỉnh cũ ở miền Nam,
một bộ ph
một bộ ph
Ë
Ë
n lớn nay thuộc Thành phố Hồ
n lớn nay thuộc Thành phố Hồ
Chí Minh.
Chí Minh.

Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 6 :
Tìm hiểu từ ngữ trong câu ca dao 6 :
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.
Đồng Tháp Mười
Đồng Tháp Mười
: vùng đất trũng rộng lớn thuộc
: vùng đất trũng rộng lớn thuộc
các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp
các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp

Generate time = 0.15504503250122 s. Memory usage = 1.93 MB