trách nhiệm của thanh niên ngày nay

www.themegallery.com
LOGO
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Xuân Lan
Học sinh thực hiện : Hồ Nhật Tân
Nguyễn Đình Thi


www.themegallery.c
om
LOGO
I. Nghĩa vụ và trách nhiệm
Ng
h
ĩa
v


t

ch

nh
iệ
m
c
h
ín
h
củ
a
c
ác
t
hế
h

th
a
nh
n

n

lúc
đ

t n
ư

c
ph

i đ

i đ

u
v
ới
c
ác
t
hế
l
ực
n
g
oạ
i

m


ph

i r
a
sứ
c
b
ảo
v

n
ền

độ
c
lậ
p
, h
o
à

nh
c

a


c
n

.
1
Từ khi đất nước đã hoà bình, độc lập đến ngày nay thì
mọi công dân đều có nghĩa vụ, trách nhiệm chung là tiếp
tục bảo vệ, kế thừa sự nghiệp mà thế hệ trước đã để lại,
đồng thời xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát
triển
2
Tuy nhiên nghĩa vụ và trách nhiệm ấy chủ yếu vẫn đặt trên vai những người
thanh niên và cả những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.


II/Tại sao thanh niên, học sinh phải thực hiện nghĩa vụ và
trách nhiệm đối với đất nước:

_Là lớp người trẻ tuổi không ngừng phát triển về
thể chất và tâm hồn, tài năng và trí tuệ.

_Luôn năng nổ, nhiệt huyết, có khả năng đóng
góp lâu dài.

_Mang trong mình những ước mơ hoài bão, lớn
lao, dám nghĩ, dám làm.

_Giàu ý chí, có nghị lực,quyết tâm vượt qua khó
khăn, gian khổ trong cuộc sống để đạt được
mục đích của mình.
Vì vậy thanh niên, học sinh đóng vai
trò và vị trí hết sức quan trọng, là “lực
lượng nòng cốt”, là “chủ nhân tương lai
của đất nước” được xã hội tin tưởng giao
phó vận mệnh và sự phát triển của dân
tộc.

www.themegallery.c
om
LOGO
III/Một số biểu hiện của thanh niên,
học sinh trong việc thực hiện nghĩa
vụ và trách nhiệm của bản thân:
1/Tích cực:
Trong lịch sử:
_Ở hai cuộc kháng chiến chống Pháp và
chống Mĩ đã có biết bao người anh hùng
ra đi với tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc. Họ ra đi không tiếc máu xương,
tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc cá nhân.

www.themegallery.c
om
LOGO
Họ đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi
mà bao trang nhật kí dang dở vẫn
đang được lật dở dang theo dòng đời.
Đặng Thuỳ Trâm. Nguyễn Văn Thạc

www.themegallery.c
om
LOGO
Họ đã ra đi hết sức oanh liệt, dũng cảm, anh hùng.
Phan Đình Giót
Nguyễn Văn Trỗi.

www.themegallery.c
om
LOGO
Tất cả những tấm gương ấy đã gợi nhắc
chúng ta về nghĩa vụ và trách nhiệm của bản
thân với tổ quốc mến yêu, khiến chúng ta phải
ghi lòng, tạc dạ.
?: Có người đặt câu hỏi: “Lớp trẻ ngày nay có
dám hi sinh tính mạng, cống hiến hết sức lực
để thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của
mình không? ”

www.themegallery.c
om
LOGO
+Các cuộc vận động “hiến máu nhân đạo”,
“tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”,…

Generate time = 0.11543297767639 s. Memory usage = 1.93 MB