Tập đọc lớp 4: Bận


Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ :
Đọc bài Trận bóng dưới lòng đường
Câu chuyện nói với em điều gì?

Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Bận Tập đọc:
Luyện đọc
- làm lửa
- thổi nấu
(Trinh Đường)
Tìm hiểu bài

Bận
Trinh Đường
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Bận
(Trinh Đường)
Tập đọc:
Sông Hồng

Bận
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Bận
Tập đọc:
(Trinh Đường)

Generate time = 0.12164878845215 s. Memory usage = 1.92 MB