On tap lich su chuong 1 va 2

Ôn tập Kiểm tra LỊCH SỬ
I> Trắc nghiệm:
1) Ngô Quyền xưng vương vào năm
2) Đinh Bộ Lónh xưng Hoàng đế vào năm
3) Lê Hoàn xưng Hoàng đế vào năm
4) Lý Công Uẩn xưng Hoàng đế vào năm
5) Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm
6) Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm
7) Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời vào thời là bộ Luật
8) Trường Đại học đầu tiên của nước ta là , mở vào
9) Khoa thi đầu tiên tổ chức vào năm , vào triều Lý, người đỗ đầu là
10)Điền tiếp vào các sơ đồ sao đây:
Sơ đồ bộ máy thời nhà Ngô
Sơ đồ bộ máy thời nhà Tiền Lê
Trung ương
Đòa phương
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời nhà Lý
11) Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Quân Tống lần thứ nhất là
12) Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Quân Tống lần thứ hai là
13) Chính sách thời Lý áp dụng cho quân đòa phương là
14) Dưới thời nhà Lý, tôn giáo được tôn sùng là
15) Các vua thường cày một vài đường để dân chung noi theo trong lễ
Chương 1 &
chương 2
II> Tự luận:
1) Trình bày hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất?
2) Hãy nêu sự phát triển trong kinh tế và văn hóa dưới thời Tiền Lê của nhân dân ta?
3) Nguyên nhân nào hình thành nhà LÝ?
4) Hãy nêu nội dung của bộ luật “ Hình thư”
5) Nhà Lý đã thực hiện chính sách “ Tiến công trước để tự vệ” thế nào?
6) Nguyên nhân của nhà Tống khi xâm lược nước ta lần thứ 2?
7) Hãy nêu diễn biến, kết quả và ý nghóa của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai?
8) Sự chuyển biến của nền nông nghiệp và thủ công nghiệp thời Lý?
9) Giáo dục và văn hóa thời Lý phát triển thế nào?
10)Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi?
Bài làm:
Generate time = 0.086826086044312 s. Memory usage = 1.93 MB