Tập làm văn - NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

Tập làm văn
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
I/ Mục đích, yêu cầu :
1. HS biết : Văn kể chuyện phải có nhân vật. Nhân vật trong truyện là
người, là con vật, đồ vật, cây cối… được nhân hoá
2.Tính cách nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân
vật.
3. Bước đầu biết xây dựng nhân vật trong bài kể chuyện đơn giản.
II Tài liệu và phương tiện :
- Ba tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại theo yêu cầu BT
- Vở BT Tiếng Việt 4
III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Bài văn kể chuyện khác bài văn
không phải là văn kể chuyên ở những
điểm nào ?
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài : Trong tiết tập làm

văn trước, các em đã biết những đặc
điểm cơ bản của một bài văn kể
chuyện, bước đầu biết xây dựng một
bài văn kể chuyện. Tiết tập làm văn
hôm nay giúp các em nắm chắc hơn
cách xây dựng nhân vật trong truyện
2. Phần nhận xét
Bài tập 1
+ Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
+ Gọi 1 HS nói tên những truyện các
em mới học.
- GV dán bảng 3-4 phiếu khổ to . Gọi
3-4 HS lên bảng làm bài.

- HS đọc nội dung BT
- HS khá, giỏi kể lại câu chuyện sự
tích hồ Ba Bể
- HS cả lớp thực hiện 3 yêu cầu của
bài

a) Các nhân vật
+ bà cụ ăn xin, mẹ con bà nông dân,
những người dự lễ hội
Tên truyện Nhân vật
- Dế Mèn bênh vực
kẻ yếu
- Nhân vật là vật:
+ Dế Mèn
+ Nhà trò
+ Bọn nhện
- Sự tích hồ Ba Bể Nhân vật là người :
+ Hai mẹ con bà nông
dân.
+ Bà cụ xin ăn và
những người dự lễ
hội.
+ Nhân vật là con vật
:
+ Giao long
Bài tập 2 : Nhận xét tính cách nhân vật
:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp
3. Phần ghi nhớ :
+ Gọi 3-4 HS đọc phần ghi nhớ SGK
4. Phần luyện tập
- Bài tập 1
+ Gọi 1 HS đọc nội dung BT 1 SGK
( Đọc cả câu chuyện Ba anh em và từ
được giải nghĩa )
+ yêu cầu HS trao đổi và trả lời .
- Nhân vật trong truyện là ai ?
- Nhận xét của bà về tính cách từng đứa
cháu như thế nào ?
b) Các sự việc xảy ra và kết quả
+ Bà cụ xin ăn trong ngày hội cúng
phật nhưng không ai cho.
+ hai mẹ con bà nông dân cho bà cụ
ăn và ngủ trong nhà.
+ Đêm khuya bà già hiện thành con
giao long lớn.
+ Sáng sớm, bà già cho 2 mẹ con gói
tro, 2 mảnh vỏ trấu rồi đi.
+ Nước lụt dâng cao, 2 mẹ con bà
nông dân chèo thuyền đi cứu người
c) Ý nghĩa câu chuyện : ca ngợi con
người có lòng nhân ái sẽ được đềm
đáp xứng đáng. Truyện còn giải thích
sự hình thành hồ Ba Bể.

- HS đọc thầm, suy nghĩ, trả lời câu
hỏi


- Không
- Không, chỉ có những chi tiết giới
thiệu về hồ Ba Bể.
- Em có đồng ý với nhận xét của bà
không ?
- Vì sao bà có nhận xét như vậy
- Bài tập 2
+ Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài
+ Tình huống : Một bạn nhỏ mãi vui
đùa, chạy nhảy, làm ngã một em bé.
Em bé khóc.
Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp
theo một trong hai hướng sau :
a)bạn nhỏ nói trên biết quan tâm đến
người khác.
b) Bạn nhỏ nói trên không biết quan
tâm đến người khác.
- Gv hướng dẫn HS trao đổi tranh luận
các hướng sự việc có thể xảy ra.
- GV nhận xét, chọn ra những em kể
hay, tuyên dương.
5/ Củng cố- dặn dò :
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu
- Viết lại bài em vừa kể vào vở
- Bài hồ Ba Bể không phải là bài văn
kể chuyện mà chỉ là bài văn giới
thiệu về hồ Ba Bể.

- HS trả lời


- Cả lớp đọc thầm


- Cả lớp đọc thầm yêu cầu BT 1
- HS tập kể theo cặp
- HS thi kể
- HS cả lớp tham gia nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
- Em và người phụ nữ có con nhỏ

- Quan tâm giúp đỡ nhau là một nếp
sống đẹp.


Generate time = 0.30691981315613 s. Memory usage = 1.93 MB