Con cho Bac

Ngày soạn : 08.11.2010
Ngày giảng :
Kế Hoạch Bài Học
Môn :Ngữ văn 9
Tiết :156
Bài 31 :
Con Chó Bấc
( Trích :Tiếng gọi nơi hoang dã )
_G. Lân-đơn _
Giáo viên hớng dẫn : Th.s Trần văn Tác
Sinh viên thực hiện :Dơng Thị Ngọc
Lớp : Văn sử k14
Khoa : Xã hội
Năm học : 2010 2011
Tiết :156 .Bài 31
Văn bản :
Con Chó Bấc
( Trích :Tiếng gọi nơi hoang dã )

- G.Lân - đơn -
A. Mục tiêu bài học :
Sau bài học này học sinh đạt đợc:
1 . Kiến thức.
- Hiểu đợc G. Lân - đơn đã có những nhận xét tinh tế kết hợp với trí tởng tợng tuyệt vời khi viết về những con chó
bấc trong đoạn trích này, đồng thời qua tình cảm của nhà văn đối với con chó bấc.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân tích văn học.:
3. Thái độ :
- Bồi dỡng lòng yêu thơng loài vật qua đó thể hiện lòng yêu thơng con ngời
B. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : - Kế hoạch bài học
- Chân dung, tranh nh nhà văn Giắc Lân - đơn, đọc và tìm hiểu toàn bộ tiểu thuyết Tiếng gọi nơi
hoang dã.
2. Học sinh : -Dọc kỹ đoạn trích con chó bấc
- Soạn bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
C. Hoạt động dạy và học.
1. ổn định tổ chức lớp (1 phút): - Tổng số:
- Vắng :
2. Kiểm tra bài cũ :(4phút)
Hỏi: Nhận xét khái quát về diễn biến tình cảm và tâm trạng của 3 nhân vật Xi - mông, Blăng - Sốt, và
Philíp ?
3. Bài mới ( 1 phút)
a. Giới thiệu bài mới
Nh chúng ta đã biết ở lớp 8 cô và các em đã tiếp xúc với nền văn học Mĩ thông qua tác phẩm bất hủ. Đó là
đoạn trích truỵện ngắn chiếc lá cuối cùng(-Ohen ri).Hôm nay lại một lần nữa chúng ta lại đợc trở lại với nền
văn học Mĩ , một nhà văn Mĩ với t tởng nhân văn đậm nét, trong sáng với tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã. Bài
hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu đoạn trích con chó bấc. Các em mở vở ghi bài.
b. Bài mới
Thời
gian
Nội dung HĐ của Thầy HĐ của Trò Dụng
cụ
5 phút
10 phút
I. Tìm hiểu
chung .
1. Tác giả
- Giắc Lân - đơn
(1876-1916).
- Là nhà văn Mĩ.
- Cuộc đời gặp nhiều
vất vả
2. Tác phẩm.
- Trích trong tiểu
thuyết Tiếng gọi nơi
hoang dã.
II. Đọc tiếp
xúc văn bản.
1. Đọc
Hỏi: Dựa vào những hiểu biết
của mình ,em hãy nêu những
hiểu biết của em về nhà văn
G. Lân -đơn ?
GV : cho học sinh quan sát
chân dung nhà văn G. Lân-
đơn.
Hỏi : em hãy trình bày những
hiểu biết của em về đoạn trích
Con chó Bấc?.
GV : Vậy để hiểu hơn về văn
bản này, cô và các em sẽ đi
tìm hiểu tiếp chúng ta chuyển
sang phần II: Đọc- tiếp xúc
văn bản.
GV: nêu cách đọc:
- Các em đọc to và rõ ràng
chú ý một số từ khó
HS : Dựa vào phần chú thích và trả
lời.
- Trả lời : G.Lân- đơn ( 1876-1916 ) là
nhà văn Mỹ.Ông trải qua thời thanh
niên vất vả, từng phải làm nhiều nghề
để kiếm ăn và sớm tiếp cận với t tởng
chủ nghĩa xã hội.
Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết
nổi tiếng nh Tiếng gọi nơi hoang
dã ( 1930 ), sói biển ( 1904) ,gót sắt (
1907 ).
- Trả lời: Hs quan sát
HS: Dựa vào chú thích trả lời.
_ Trả lời: - Văn bản con chó Bấc trích
trong tiểu thuyết Tiếng gọi nơi
hoang dã.
- Tác phẩm kể về Bấc, một con
chó bị bắt cóc đa lên vùng Bắc cực để
kéo xe trợt tuyết cho những ngời đi
tìm vàng.
-Bấc đã qua tay nhiều ông chủ
độc ác. Chỉ riêng Giôn Thoóc- tơn là
ngời đã có lòng nhân từ đối với nó, và
nó đợc cảm hoá.Khi ông chết thì Bấc
trở thành con chó hoang.
HS lắng nghe.
Tranh
ảnh
nhà
văn
G.Lân-
đơn

V.Củng cố và dặn dò.(2phút)
1. Củng cố:
- Em hãy kể tóm tắt đoạn trích.
- Y nghĩa nhân văn của đoạn trích?
2. Dặn dò:
- Học thuộc ghi nhớ và học bài cũ.
- Chuẩn bị bài ôn tập tổng kết văn học nớc ngoài.
* Rút kinh nghiệm trong giờ dạy.

Generate time = 0.11601996421814 s. Memory usage = 1.93 MB