Ngữ văn 9 - Bắc Sơn


KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ
KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ
DỰ
DỰ
GIỜ,THĂM
GIỜ,THĂM
LỚP
LỚP
Giáo viên: Hoàng Thị Thủy


Tiết 161 BẮC SƠN (T1)
Nguyễn Huy Tưởng
(Trích hồi bốn)
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả (1912-1960)
TIỂU THUYẾT
-
Đêm hội Long Trì (1942)
- An Tư công chúa (1944)
- Truyện anh Lục (1955)
- Bốn năm sau (1959)
- Sống mãi với Thủ đô (1961)
- Lá cờ thêu sáu chữ vàng
KỊCH
- Vũ Như Tô (1943)
- Cột đồng Mã Viện ( 1944)
- Bắc Sơn (1946)
- Những người ở lại (1948)
- Anh Sơ đầu quân (tập kịch, 1949)
- Lũy hoa (1960)
Cùng nhiều truyện và kí sự khác: Truyện phim Lũy hoa (1961), Ký sự
Cao Lạng (ký,1951), Chiến sĩ ca-nô, An Dương Vương xây thành ốc,
Truyện anh Lục, Tìm mẹ, Lá cờ thêu sáu chữ vàng...

I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả (1912-1960)
- Ông là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng
- Ông là người đặt nền móng cho nền kịch cách mạng Việt Nam
Tiết 161 BẮC SƠN (T1)
Nguyễn Huy Tưởng
(Trích hồi bốn)

I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả (1912-1960)
- Ông là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng
- Ông là người đặt nền móng cho nền kịch cách
mạng Việt Nam
2.Tác phẩm:
Tiết 161 BẮC SƠN (T1)
Nguyễn Huy Tưởng
(Trích hồi bốn)

Generate time = 0.073394775390625 s. Memory usage = 1.93 MB