Bai 27. Thuc Hanh - Quan sat thuong bien

Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
Tuần: 14 - Tiết: 28.
Ngày soạn: ./11/2010
Ngày dạy: . /11/2010
Bài 27: Thực hành
Quan sát thờng biến
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- HS nhận biết đợc một số dạng thờng biến phát sinh ở các đối tợng trớc tác động
trực tiếp của điều kiện sống.
- Phân biệt đợc sự khác nhau giữa thờng biến và đột biến
- Qua tranh ảnh và mẫu vật rút ra đợc:
+Tính trạng chất lợng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
+Tình trạng số lợng chịu ảnh hởng nhiều của môi trờng.
2. Kĩ năng :
- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích thông qua tranh và mẫu vật.
- Rèn kĩ năng thực hành.
II. các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài
- Kĩ năng hợp tác, ứng sử / giao tiếp trong nhóm.
- Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin khi quan sát xác định thờng biến.
- Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm đợc phân công.
III. phơng pháp dạy- học
- Trực quan.
- Thc h nh
- Hon tt mt nhim v.
IV. phơng tiện dạy- học
- Tranh ảnh minh hoạ thờng biến
- Mẫu vật( nếu có) +Mầm khoai lang mọc trong tối và sáng
+Một thân cây rau dừa nớc mọc từ mô đất bò xuống ven
bờ và trải trên mặt nớc.
V. tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
- Thu bỏo cỏo thc hnh bi trc.
- Kim tra s chun b ca hc sinh.
Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
- Phát dụng cụ đến các nhóm.
3. Bài giảng.
Hoạt động 1
nhận biết đợc một số dạng thờng biến
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS quan sát
tranh, ảnh mẫu vật cá đối t-
ợng.
+Nhận biết thờng biến phát
sinh dới ảnh hởng của ngoại
cảnh.
+Nêu các nhân tố tác động
gây thờng biến.
- GV chốt lại đáp án đúng:
- HS quan sát kĩ các tranh,
ảnhvà mẫu vật : Mầm củ
khoai, cây rau dừa nớc và
tranh ảnh khác.
- Thảo luận nhóm ghi
vào bảng báo cáo thu hoạch
- Đại diện nhóm báo cáo,
các nhóm khác bổ sung.
Đối tợng
Điều kiện môi tr-
ờng
Kiểu hình tơng ứng
Nhân tố tác động
1.Mầm khoai -Có ánh sáng
-Trong tối
-Mầm lá có màu xanh
-Mầm lá có màu vàng
ánh sáng
2.Cây rau dừa nớc - Trên cạn
-Ven bờ
-Trên mặt nớc
-Thân lá nhỏ
- Thân lá lớn
- Thân lá lớn hơn, rễ
biến thành phao
Độ ẩm
3..........................
Hoạt động 2
Phân biệt thờng biến và đột biến
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS quan sát
ảnh 2 luống su hào của cùng
một giống, nhng có điều
kiện chăm sóc khác nhau.
- GV hớng dẫn HS quan sát
trên đối tợng lá cây mạ mọc
ở ven bờ và trong ruộng.
Thảo luận:
+Sự sai khác giữa hai cây
mạ mọc ở vị trí khác nhau ở
vụ thứ nhất thuộc thế hệ
nào?
+Các cây lúa đợc gieo từ hạt
của hai cây trên có khác
- Các nhóm quan sát tranh,
thảo luận đợc :
+ Hai cây mạ thuộc thế hệ
thứ nhất (biến dị trong đời
cá thể )
+ Con của chúng giống
nhau (biến dị không di
truyền đợc)
+ Do điều kiện dinh dỡng
khác nhau
Giáo án sinh 9
Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực
nhau không? Rút ra nhận
xét?
+Tại sao cây mạ ở ven bờ
phát triển tốt hơn cây trong
ruộng ?
- GV yêu cầu HS phân biệt
thờng biến và đột biến .
- Một vài HS trình bày, lớp
nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 3
Nhận biết ảnh hởng của môi trờng
đối với tính trạng số lợng và tính trạng chấ t lợng
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS quan sát
ảnh 2 luống su hào ( nếu
có) của cùng một giống ,
nhng có điều kiện chăm sóc
khác nhau.
+Hình dạng củ cảu 2 luống
có khác nhau không?
+ Kích thớc của các củ su
hào có khác nhau không?
Rút ra nhận xét .
- HS nêu đợc:
+Hình dạng giống nhau(tính
trạng chất lợng)
Chăm sóc tốt : củ to
+
ít chăm sóc: củ nhỏ
Nhận xét:
+Tính trạng chất lợng phụ thuộc
kiểu gen.
+Tính trạng số lợng phu thuộc
vào điều kiện sống
VI. Kiểm tra đánh giá
- GV nhận xét tinh thần thái độ học tập thực hành của các nhóm .
- Nhận xét chung kết quả giờ thực hành.
- GV cho điểm 1 số nhóm.
VII. Dặn dò :
- Viết báo cáo thu hoạch
- Đọc trớc bài 28
Bổ sung kiến thức sau tiết dạy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Generate time = 0.084172964096069 s. Memory usage = 1.93 MB