bài tập lớn Nguyên lý hệ điều hành

OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
.......................0o0................................


Bài tập lớn:
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI:HỆ ĐIỀU HÀNH DEBIAN
GVHD:LÊ CHÍ LUẬN
NHÒM THỰC HIỆN:
1. Ngô Thị Hường
2. Nguyễn Thị Thao
3. Nguyễn Viết Trinh
4. Dương Thị Hương
5. Đinh Thị Thúy Hằng
6. Trần Đình Thành
Lớp:60CDT3
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Chương 1. Lịch sử phát
triển của OS Debian

1.1. Debian là gì vậy?
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Debian là một tổ chức nguyên tình nguyện cống hiến để phát triển phần mềm tự do và đẩy mạnh
những lý tưởng của Tổ Chức Phần Mềm Tự Do. Dự Án Debian mới tạo trong năm 1993, khi Ian
Murdock gởi lời mời mở cho các nhà phát triển phần mềm để đóng góp cho một bản phát hành
hoàn toàn và mạch lạc dựa vào hạt nhân Linux hơi mới. Nhóm người say mê cống hiến hơi nhỏ
đó, đầu tiên do Tổ Chức Phần Mềm Tự Do hỗ trợ, cũng theo triết lý của tổ chức GNU , đã lớn lên
qua một số năm để trở thành một tổ chức có khoảng 1010 Nhà Phát Triển Debian.
Nhà Phát Triển Debian tham gia nhiều hoạt động khác nhau, gồm quản trị chỗ Mạng HTTP và
FTP, thiết kế đồ họa, phân tích pháp luật các giấy phép phần mềm, tạo tài liệu hướng dẫn và, tất
nhiên, bảo trì gói phần mềm.
Để truyền triết lý của chúng tôi, và hấp dẫn nhà phát triển theo những nguyên tắc do Debian hỗ
trợ, Dự Án Debian đã xuất bản một số tài liệu phác họa các giá trị của chúng tôi, cũng chỉ dẫn
người nào muốn trở thành nhà phát triển Debian.
• Hợp Động Xã Hội Debian phát biểu các lời cam kết Debian cho Cộng Đồng Phần Mềm Tự
Do. Bất cứ ai hứa tuân theo Hợp Động Xã Hội thì có thể trở thành nhà bảo trì. Bất cứ nhà
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
bảo trì nào có khả năng giới thiệu phần mềm mới vào Debian — miễn là gói phần mềm
thỏa tiêu chuẩn cả tự do lẫn chất lượng của chúng tôi.
• Chỉ Dẫn Phần Mềm Tự Do Debian (DFSG) là lời tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn về tiêu
chuẩn phần mềm tự do của Debian. DFSG là tài liệu có ảnh hưởng rất lớn trong Phong
Trào Phần Mềm Tự Do, cũng đã đặt nền móng cho Lời Định Nghĩa Nguồn Mở.
• Sổ Tay Chính Sách Debian là đặc tả rộng rãi về những tiêu chuẩn chất lượng của Dự Án
Debian.
Nhà phát triển Debian cũng tham gia một số dự án khác, đặc trưng cho Debian hay gồm một phần
cộng đồng Linux. Chẳng hạn:
• Cơ Bản Linux Chuẩn (LSB) là dự án nhắm mục đích là tiêu chuẩn hóa hệ thống
GNU/Linux cơ bản, mục đích sẽ cho mỗi nhà phát triển phần mềm hay phần cứng có khả
năng dễ dàng thiết kế chương trình và trình điều khiển thiết bị cho Linux chung, hơn là cho
một bản phát hành GNU/Linux riêng.
• Tiêu Chuẩn Phân Cấp Hệ Thống Tập Tin (FHS) là sự cố gắng tiêu chuẩn hóa bố trí của hệ
thống tập tin Linux. FHS sẽ cho nhà phát triển phần mềm có khả năng tập trung sự cố gắng
để thiết kế chương trình, không cần lo lăng về phương pháp cài đặt gói đó vào mỗi bản
phát hành GNU/Linux riêng.
• Debian Còn Trẻ là một dự án bên trong, nhắm mục đích là bảo đảm Debian hấp dẫn được
người dùng trẻ nhất.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Debian, do Dự án Debian xây dựng, là bản phân phối phần mềm tự do được phát triển từ sự
cộng tác của các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Kể từ lúc bắt đầu đến nay, hệ thống chính
thức phát hành dưới tên gọi Debian GNU/Linux được xây dựng dựa trên nhân Linux với nhiều
công cụ cơ bản của hệ điều hành lấy từ dự án GNU.
Debian có tiếng về mối liên kết chặt chẽ với triết lí Unix và phần mềm tự do. Nó cũng có tiếng về
sự phong phú cho các chọn lựa: phiên bản phát hành hiện tại có hơn 15.490 gói phần mềm cho 11
kiến trúc máy tính, từ kiến trúc ARM thường gặp ở các hệ thống nhúng và kiến trúc mainframe
s390 của IBM cho đến các kiến trúc thường gặp trên máy tính cá nhân hiện đại như x86 và
PowerPC. Hợp đồng xã hội của Debian cũng rất có tiếng trong giới phần mềm tự do với những
nguyên lý cam kết với cộng đồng như: Debian luôn luôn 100% tự do (miễn phí), chúng tôi không
giấu lỗi,...
Dự án này được miêu tả là tạo "hệ điều hành phổ biến" và phát triển hỗ trợ các nhân khác, gồm có
nhân của GNU Hurd, NetBSD và FreeBSD. Các phiên bản này hiện chưa được phát hành chính
thức, vì vậy hiện tại Debian chỉ là bản phân phối GNU/Linux. (Nỗ lực này cũng bị tranh cãi giữa
các nhà phát triển của hai hệ thống BSD bên trên, vì họ không coi nhân của hệ điều hành của họ là
độc lập với không gian của các chương trình ứng dụng - userland.)
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Debian cũng nổi tiếng với hệ thống quản lí gói của nó, mà cụ thể APT (công cụ quản lí gói cao
cấp, Advanced Packaging Tool), chính sách nghiêm ngặt đối với chất lượng các gói và bản phát
hành, cũng như tiến trình phát triển và kiểm tra mở. Cách thức làm việc này đã giúp cho việc nâng
cấp giữa các bản phát hành được dễ dàng mà không cần khởi động lại máy và việc cài đặt hay gỡ
bỏ các gói phần mềm cũng dễ dàng.
Debian được hỗ trợ nhờ các khoản quyên góp thông qua tổ chức Phần mềm quan tâm công cộng
(Software in the Public Interest), một tổ chức bảo trợ phi lợi nhuận cho các dự án phần mềm tự do.
Lịch sử
Debian được thành lập vào năm 1993 bởi Ian Murdock khi còn là sinh viên tại Đại học Purdue. Ian
Murdock viết Tuyên ngôn Debian kêu gọi xây dựng một bản phân phối Linux được quản lí theo
phong cách mở, trong tinh thần của Linux và GNU. Tên "Debian" được Ian Murdock đặt ra bằng
cách kết hợp tên của bạn gái lúc bấy giờ (bây giờ là vợ) của anh là Debra với tên của chính anh
Ian. Debian được phát âm là /d b i jən/ ɛ ˈ ː
Các phiên bản của debian
Các phiên bản của Debian vẫn được lấy tên mã (code name) theo các nhân vật phim hoạt hình Toy
Story. Hiện nay phiên bản stable (ổn định) là Lenny, và phiên bản testing (thử nghiệm) là Squeeze.
Phiên bản unstable (không ổn định) luôn luôn mang tên là sid (tên cậu bé hàng xóm phá phách
trong phim Toy Story).
Phiên bản stable là phiên bản phát hành chính thức. Phiên bản testing là phiên bản sẽ trở thành
phiên bản chính thức sau khi Debian xác nhận là đã chạy ổn định. Phiên bản sid là phiên bản
rolling (quay), tức là luôn luôn ở trạng thái phát triển liên tục.
• 5.0 -- lenny, 14/2/2009
• 4.0 -- etch, 8/4/2007
• 3.1 -- sarge, 6/6/2005
• 3.0 -- woody, 19/7/2002
• 2.2 -- potato, 15/8/2000
• 2.1 -- slink, 9/3/1999
• 2.0 -- hamm, 24/7/1998
• 1.3 -- bo, 2/6/1997
• 1.2 -- rex, 12/12/1996
• 1.1 -- buzz, 17/6/1996
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010

OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
• Các chế độ bảo trì
• Debian luôn luôn có ít nhất 3 bản trong chế độ bảo trì tích cực, gọi là "stable", "testing" và
"unstable".
stable (ổn định)
Đây là bản được phát hành chính thức mới nhất của Debian, được xem là bản ổn định và
dùng cho môi trường sản xuất.
testing (thử nghiệm)
Bản này chứa các gói chưa được chấp nhận vào "stable" nhưng đang được xếp hàng để vào
đó. Ưu điểm của bản này là nó có các phiên bản phần mềm gần đây, khuyết điểm chính là
nó chưa được kiểm tra hoàn toàn và không được nhóm an ninh của Debian hỗ trợ.
unstable (không ổn định)
Đây là nơi việc phát triển Debian tích cực diễn ra. Thông thường bản này được các nhà
phát triển hoặc những người muốn dùng phần mềm mới nhất sử dụng.
K60cdt3: Debian-FOREVER
ChươngII: Cách cài đặt os debian.
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DEBIAN LINUX
Giới thiệu
Debian Linux là một bản phân phối của hệ điều hành Linux, Debian Linux nổi tiếng về sự ổn định,
độ an toàn cao, yêu cầu phần cứng hạn chế, Debian có thể chạy tốt trên hầu hết các máy chủ được
sản xuất trong vài năm trở lại đây. Có rất nhiều dự án xây dựng hệ điều hành Linux dựa trên nền
tảng của Debian Linux để phát triển, trong số đó nổi tiếng nhất là bộ uBuntu. Các thông tin chi tiết
về Debian Linux có sẵn tại website của dự án: http://www.debian.org. (http://www.debian.org/)
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bản phân phối mới nhất của Debian Linux là Debian GNU/Linux 4.0r3, để cài đặt Debian Linux
lên máy chủ, bạn chỉ cần download file ISO của đĩa số 1 trong bộ đĩa Debian Linux tại:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/4.0_r3/i386/iso-cd/ (http://cdimage.debian.org/debian-
cd/4.0_r3/i386/iso-cd/) sau đó burn file ISO này ra CD để chuẩn bị cho việc cài đặt.
Cài đặt Debian Linux
Sau khi có đĩa CD Debian việc cài đặt rất đơn giản thông qua một số bước thiết lập các thông số
của chương trình cài đặt Debian Linux. Trừ khi bạn cần cài đặt Debian Linux một cách đặc biệt, ví
dụ chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một máy chủ, bạn có thể theo các thiết lập mặc định của
chương trình cài đặt Debian để cài đặt. Trong mục này chúng ta sẽ cài đặt Debian Linux lên một
máy chủ hoàn toàn mới với ổ đĩa cứng trống theo các bước sau:
Bước 1: Khởi động máy chủ(máy ảo) bằng đĩa Debian Linux vừa tạo ở bước 2, sau khi phần khởi
động của CD Debian được nạp, bạn sẽ nhận được thông báo “Press F1 for help, or ENTER to
boot:”, bấm phím Enter để khởi động máy chủ bằng Debian Linux CD. Quá trình kiểm tra phần
cứng của máy chủ sẽ được tiến hành sau đó chương trình cài đặt Debian Linux được nạp và yêu
cầu bạn nhập một số thông tin như sau:
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận

Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010

Generate time = 0.093968152999878 s. Memory usage = 1.94 MB