ĐỀ THI HSG VĂN 6

TRƯỜNG THCS QUANG SƠN ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2010 – 2011 Môn: Ngữ văn 6
Thời gian: 90 phút
Câu1:
a. Phân biệt nghĩa của các yếu tố đại trong các từ : đại thắng, đại diện
b. Đặt hai câu trong đó có sử dụng các từ: đại thắng, đại diện
Câu 2: Cho đoạn trích sau đây:
“ Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý, em đánh rơi một
giọt mực xuống bức tranh. Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. Thế là cò mở mắt, xòe cánh,
bay đi. Chuyện làm chấn động cả thị trấn. Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua. Vua
phái triều thần đến đón Mã Lương về kinh đô. Mã Lương không muốn đi, nhưng họ tìm
đủ cách dụ dỗ, dọa nạt để bắt em về hoàng cung.”
(Cây bút thần)
a. Tìm các cụm danh từ có trong đoạn trích.
b. Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ. Nhận xét về cấu tạo của
các cụm danh từ đó.
Câu 3: Hãy kể lại truyện “ Sự tích hồ Gươm” theo ngôi thứ nhất.

Hết
Đáp án:
Câu1:Phân biệt: Đại thắng: Chiến thắng lớn
Đại diện: Ngời tiêu biểu cho tổ chức, cơ quan nào đó
+ Đặt câu: - Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã vang dội cả thế giới
- Bác Nông Đức Mạnh đại diện cho đoàn Việt Nam sang thăm nước bạn Lào
Câu 2:
a. Cụm danh từ:
- con cò trắng không mắt.
- một giọt mực
- mấy kẻ mách lẻo
- một chút sơ ý
- chỗ mắt cò
b. Sau khi xác định đúng các cụm danh từ, Hs điền vào mô hình cụm danh từ. Nhận xét,
trong thực tế có nhiều cụm danh từ không đầy đủ các phần. Tuy nhiên phần trung taambao
giờ cũng phải có.
Câu 3:
Yêu cầu cần đạt:
- Chọn ngôi kể là nhân vật Lê Lợi, Rùa Vàng, Lê Thận… ( 1 điểm)
- Kể lại đầy đủ các sự việc chính của truyện( 4 điểm)
- Lời kể sáng tạo, có thể thay đổi một vài chi tiết nhưng vẫn đảm bảo các sự việc chính
của câu chuyện( 1 điểm)
- Viết đúng kiểu văn bản tự sự, bố cục rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp, văn viết sinh
động( 1 điểm)

Generate time = 0.068100929260254 s. Memory usage = 1.93 MB