giao an lich su day bang tro choi theo dong lich su


Chào mừng quý thầy cô
đến tham dự tiết
Lòch sử 4.
Giáo viên: Nguyễn Thiết Thònh
Trường Tiểu học Tân Lân 2Vua nào cậy có nỏ thần
Mà quên phòng bò tin lầm kẻ gian.
Cổ Loa thành quách tan hoang
Cơ đồ Âu Lạc điêu tàn ngàn năm.
AN DƯƠNG VƯƠNG
H t ế
giờ
00
01 02 03 04 05

Ai người ra trận cưỡi voi
Đánh tan Tô Đònh lên ngôi vua bà.
HAI BÀ TRƯNG
H t ế
giờ
00
01 02 03 04 05

Vua nào quê ở Đường Lâm
Bạch Đằng đại thắng ngàn năm lưu truyền.
NGÔ QUYỀN
H t ế
giờ
00
01 02 03 04 05

Bé thời chăn nghé chăn trâu
Trận bày đã lấy bông lau làm cờ
Lớn lên xây dựng cơ đồ
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua
ĐINH BỘ LĨNH
H t ế
giờ
00
01
02
03
04
05

Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Sử
Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân
1.Hoàn cảnh đất nước:
Câu 1: Ngô Quyền trò vì đất nước được mấy năm?
a.5 năm
b.6 năm
c.7 năm
H t ế
giờ
00 01 02 03 04
05

Generate time = 0.062712907791138 s. Memory usage = 1.93 MB