Bếp lửa - Ngữ văn 9


CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : HÀ MINH KHƯƠNG
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỤY AN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
TIẾT 56 - BẾP LỬA
Môn: Ngữ văn 9

Bếp lửa
TIẾT 56
Bằng Việt
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
1.Tác giả
- Bằng Việt thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành
trong kháng chiến chống Mĩ.
- Giọng thơ sâu lắng, nghĩ ngợi, mượt mà thường khai
thác kỉ niệm thủa thiếu thời và gợi ước mơ của tuổi
trẻ.
Một số tác phẩm chính
-
Hương cây - Bếp lửa ( in chung
với Lưu Quang Vũ, 1968)
-
Những gương mặt những khoảng
trời (1973)
- Đất sau mưa (1977)
-
Khoảng cách giữa lời (1984)
- Bếp lửa - khoảng trời (1986)
- Hiện nay ông là Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ
thuật Hà Nội

Bp la
TIT 56
Bng Vit
I. C HIU CH THCH
1.Tỏc gi
- Bng Vit thuc th h cỏc nh th trng thnh
trong khỏng chin chng M.
- Ging th sõu lng, ngh ngi, mt m thng khai
thỏc k nim tha thiu thi v gi c m ca tui
tr.
Mt s tỏc phm chớnh
-
Hng cõy - Bp la ( in chung
vi Lu Quang V, 1968)
-
Nhng gng mt nhng khong
tri (1973)
- t sau ma (1977)
-
Khong cỏch gia li (1984)
- Bp la - khong tri (1986)
2.Hon cnh ra i
- Bi th sỏng tỏc nm 1963 khi tỏc gi ang hc ti
Liờn Xụ
- In trong tp th Hng cõy - Bp la, in chung vi
Lu Quang V.
- Hin nay ụng l Ch tch Hi liờn hip Vn hc ngh
thut H Ni
Tôi viết bài thơ Bếp lửa năm 1963, lúc đang học năm
thứ 2 Đại học tổng hợp Quốc gia Kiev( Ukrai na). Mùa
đông nước Nga rất lạnh, phải đốt lò để sưởi. Ngồi sưởi
lửa, tôi bỗng nhớ đến Bếp lửa quê nhà, nhớ bà tôi,
nhớ người nhóm bếp. Xa bà, xa gia đình khi đã trưởng
thành tức là có độ lùi xa để nhớ và suy ngẫm những giá
trị tinh thần nên bài thơ viết rất nhanh. Viết Bếp lửa,
tôi chỉ muốn giãi bày tâm trạng thật của lòng mình

Bếp lửa
TIẾT 56
Bằng Việt
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
1.Tác giả
2.Hoàn cảnh ra đời
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1.Cấu trúc văn bản
- Thể thơ tám chữ
- Bài thơ là lời của người cháu ở nơi xa nhớ về bà và
những kỉ niệm với bà, nói lên lòng kính yêu và suy ngẫm
về bà.
- Mạch cảm xúc: Từ quá khứ đến hiện tại, từ kỉ niệm đến
suy ngẫm theo dòng hồi tưởng.
- Bố cục bài thơ: 3 phần
- Khổ 1: Hình ảnh bếp lửa gợi nỗi nhớ bà.
-
Khổ 2,3,4: Những kỉ niệm tuổi thơ bên bà.
- Khổ 5,6,7: Suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa

Bếp lửa
TIẾT 56
Bằng Việt
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
1.Tác giả
2.Hoàn cảnh ra đời
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1.Cấu trúc văn bản
2.Nội dung văn bản
a.Hình ảnh bếp lửa gợi nỗi nhớ bà.
Hình ảnh bếp lửa thời thơ ấu
- Điệp ngữ (một bếp lửa): hình ảnh bếp
lửa hiện hữu sâu đậm trong lòng cháu và
nó có sức khơi gợi rất lớn.
- chờn vờn: từ láy tượng hình giúp ta hình
dung được làn sương sớm đang nhè nhẹ
bay quanh bếp lửa, vừa gợi cái mờ nhoà
của kí ức thời gian.
- ấp iu: gợi bàn tay kiên nhẫn khéo léo, vừa
gợi sự chăm lo chi chút của người nhóm
bếp.
Người nhóm lửa - nỗi nhớ bà của đứa
cháu ở nơi xa.
- Hình ảnh ẩn dụ, điệp ngữ, từ láy tượng hình
- Hình ảnh bếp lửa đã khơi nguồn nhớ thương
của người cháu đối với bà.
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
- Ẩn dụ (nắng mưa): thời gian kéo dài cùng
nỗi vất vả của bà

Bếp lửa
TIẾT 56
Bằng Việt
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
1.Tác giả
2.Hoàn cảnh ra đời
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1.Cấu trúc văn bản
2.Nội dung văn bản
a.Hình ảnh bếp lửa gợi nỗi nhớ bà.
- Hình ảnh ẩn dụ, điệp ngữ, từ láy tượng hình
- Hình ảnh bếp lửa đã khơi nguồn nhớ thương
của người cháu đối với bà.
b.Những kỉ niệm tuổi thơ bên bà
-
Thủa ấu thơ.
-
Qua tuổi niên thiếu.
- Trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Generate time = 0.16344594955444 s. Memory usage = 1.93 MB