De thi viet chu dep lop 2

Trường Tiểu học Hiệp Hòa B Đề thi viết chữ đẹp vòng trường
Họ tên học sinh: ………………………. Năm học: 2010-2011
Lớp: 2
Học sinh nhìn viết các âm sau:
T
U
P
V
S
Nhìn chép một đoạn thơ ngắn:

Bài mẫu Bài làm
H i cây bao nhiêu tu i ỏ ổ
Cây không nh tháng năm ớ
Cây ch dang tay lá ỉ
Che tròn m t bóng râm ộ

Generate time = 0.053793907165527 s. Memory usage = 1.92 MB