VACXIN PHONG BENH CHO VAT NUOI


Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
I.
I.
Tác dụng của vắc xin
Tác dụng của vắc xin


1.
1.
Vắc xin là gì?
Vắc xin là gì?


-Các chế phẩm sinh
-Các chế phẩm sinh
học để phòng bệnh
học để phòng bệnh
truyền nhiễm
truyền nhiễm


-Vắc xin được chế từ
-Vắc xin được chế từ
mầm bệnh gây ra bệnh
mầm bệnh gây ra bệnh
mà ta muốn phòng
mà ta muốn phòng
ngừa
ngừaBài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
I.Tác dụng của vắc xin
I.Tác dụng của vắc xin


1.Vắc xin là gì?
1.Vắc xin là gì?


-
-
Vắc xin nhược độc
Vắc xin nhược độc
là vắc xin sử dụng
là vắc xin sử dụng
chính mầm bệnh bị làm
chính mầm bệnh bị làm
yếu đi kết hợp với phụ
yếu đi kết hợp với phụ
gia
gia


-Vắc xin chết là vắc
-Vắc xin chết là vắc
xin tạo thành bằng
xin tạo thành bằng
cách giết chết mầm
cách giết chết mầm
bệnh
bệnh

Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
I.Tác dụng của vắc xin
I.Tác dụng của vắc xin
2.Tác dụng của vác xin
2.Tác dụng của vác xin


-Kháng thể là khi có
-Kháng thể là khi có
mầm bệnh xâm nhập
mầm bệnh xâm nhập
vào cơ thể,cơ thể tổng
vào cơ thể,cơ thể tổng
hợp chất đặc hiệu
hợp chất đặc hiệu
chống lại mầm bệnh
chống lại mầm bệnh


-Miễn dịch là khả năng
-Miễn dịch là khả năng
chống lại vi trùng gây
chống lại vi trùng gây
bệnh khi nó xâm nhập
bệnh khi nó xâm nhập
vào cơ thể
vào cơ thể

Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
Bài 47.V C XIN PHÒNG Ắ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
B NH CHO V T NUÔIỆ Ậ
I.Tác dụng của vắc xin
I.Tác dụng của vắc xin
2.Tác dụng của vác
2.Tác dụng của vác
xin
xin
Cơ thể
vật nuôi
sinh
kháng thể
Cơ thể vật nuôi
chưa nhiểm
bệnh
Cơ thể vật
nuôi có khả
năng miễn
dịch
Tiêm
Vắc xin

Bài 47.V C XIN PHÒNG B NH Ắ Ệ
Bài 47.V C XIN PHÒNG B NH Ắ Ệ
CHO V T NUÔIẬ
CHO V T NUÔIẬ
I.
I.
Tác dụng của vắc xin
Tác dụng của vắc xin
2.Tác dụng của vác xin
2.Tác dụng của vác xin
Khi đưa vào cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh,cơ thể sẻ
Khi đưa vào cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh,cơ thể sẻ
phản ứng lại bằng cách sản sinh ra chống lại
phản ứng lại bằng cách sản sinh ra chống lại
sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng.khi bị mầm
sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng.khi bị mầm
bệnh xâm nhập lại,cơ thể vật nuôi có khả năng
bệnh xâm nhập lại,cơ thể vật nuôi có khả năng


,vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật
,vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật
nuôi có khả năng
nuôi có khả năng
.
.
vắc xin
vắc xin
kháng thể
kháng thể
tiêu
tiêu
di t m mệ ầ
di t m mệ ầ
bệnh
bệnh
mi n d chễ ị
mi n d chễ ị

Generate time = 0.073343992233276 s. Memory usage = 1.93 MB