bài 13: giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Xem ảnh
Xem ảnh

GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Xem và nhận xét các khuôn mặt sau:
Xem và nhận xét các khuôn mặt sau:
BÀI TẬP:


Tròn
Tròn


Vuông chữ điền
Vuông chữ điền
Trái xoan
Trái xoan

GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
I. Quan sát nhận xét:
- Có nhiều khuôn mặt khác nhau ( trái xoan,
- Có nhiều khuôn mặt khác nhau ( trái xoan,
tròn, vuông chữ điền)
tròn, vuông chữ điền)
- Tỉ lệ các bộ phận trên mặt của mỗi người
- Tỉ lệ các bộ phận trên mặt của mỗi người
cũng khác nhau.
cũng khác nhau.
- Đôi mắt, vẻ mặt biểu hiện cảm xúc và
- Đôi mắt, vẻ mặt biểu hiện cảm xúc và
tình cảm của con người.
tình cảm của con người.

Generate time = 0.067978143692017 s. Memory usage = 1.93 MB