GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 14 ( CKTKN ) DUNG ..

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 14
Từ ngày 16 /08 /2009
Đến ngày 20 /08 /2009
Thứ
ngày
Mơn
Tiết
CT
TÊN BÀI GIẢNG
Ghi
chú
16
2 09
11
Chào cờ
Đạo đức 14
Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (Tiết
1)
Tập đọc-kc 40
Người liên lạc nhỏ
Tập đọc-kc 41
Người liên lạc nhỏ
Tốn 66
Luyện tập
17
3 09
11
Thể dục 27
Ôn bài thể dục phát triển chung
Tốn 67
Bảng chia 9
Chính tả 27
N-V: Người lính nhỏ
TN-XH 27
Tỉnh, thành phố ở nơi bạn đang sống
Anh văn
18
4 09
11
Tập đọc 42
Nhớ Việt Bắc
Tốn 68
Luyện tập
LT & C 14
Ôn từ chỉ đặc điểm .Ôn câu ai thế nào ?
m nhạc
14
Ngày mùa vui
19
5 09
11
Thể dục 28
Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung
Tốn 69
Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
Tập viết 14
Ôn chữ hoaH
TN-XH 28
Tỉnh, thành phố ở nơi bạn đang sống(Tiết 2)
Thủ cơng 14
Cắt dán chữ H-U (Tiết 2)
20
6 09
11
Tốn 70
Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
Tập làm văn 14
Nghe - kể .Tôi cũng như bác .giới thiệu………. . .
Chính tả 28
Nhớ viết : Nhớ Việt Bắc
Mĩ thuật 14
Vẽ con vật nuôi quen thuộc
S .
hoạt lớp
14 Nhận xét tuần 14 . P/ h tuần 15
1 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
ĐẠO ĐỨC
Tiết14 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG.
I. Mục tiêu :
-Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng .
-Biết quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng bắng những việc làm phù hợp với khẳ
năng.
- HS có thái độ tôn trọng ,quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng .
II .Phương tiện :
- Các tấm bìa .Các câu ca dao ,tục ngữ ,truyện ,tấm gương về chủ đề bài học
III .Các hoạt động dạy – học :
Khởi động : (1
/
)
2. Kiểm tra bài cũ : (4
/
)
(?) Thế nào là tham gia việc lớp , việc trường ?
(?) Tích cực tham gia việc lớp việc trường có lợi
gì?
- Lớp và giáo viên nhận xét .
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng . (1
/
)
b. Giảng bài . (32
/
)
HĐ 1 : Phân tích truyện : Chò thủy của em .
GV kể chuyện (theo tranh) Chò Thuỷ của em
Chia nhóm : Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm bài
tập nội dung phiếu như SGK
+Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?
+Vì sao bé Viên lại cần sự quan tâm của chò
Thủy?
+ Thủy làm gì để Viên chơi vui ở nhà ?
+ Vì sao mẹ viên lại thầm cảm ơn Thủy ?
+ Qua câu chuyện em hopcj Thủy điều gì ?
+ Vì sao phải giúp đỡ hàng xóm ?
- Lớp và giáo viên nhận xét .
* Kết luận :Ai cũng có lúc gặp khó khăn,hoạn
nạn .Những lúc đó rất cần sự thông cảm ,giúp đỡ
của những ngưỡi xung quanh .Vì vậy không chỉ
người lớn mà trẻ em cũng cần quan tâm giúp đỡ
hàng xóm bằng những việc làm vừa sức mình .
HĐ 2 : Đặt tên tranh
Chia nhóm -giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo
luận về nội dung một tranh và đặt tên cho tranh
- Lớp và giáo viên nhận xét bổ sung.
-Hát
-2 Học sinh lên bảng
- Học sinh thảo luận thep cặp
-Đại diện các nhóm nêu kết quả thảo
luận
-Các tổ quan sát : Nêu nội dung và
đặt tên phù hợp mỗi bức tranh
-Đại diện các tổ nêu kết quả .
2 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
Giáo viên kết luận:
Tranh 1: Lễ phép chào hỏi bác hùng .
Tranh 2: Làm ồn ảnh hưởng hàng xóm , làng
giềng.
Tranh 3+4 giúp đỡ hàng xóm .
HĐ 3 :Bày tỏ ý kiến
-Lớp nhận xét
-Giáo viên giảng câu tục ngữ
* Kết luận :Các ý a,d,c đúng; ý b sai .Hàng xóm
láng giềng cần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau .Dù còn
nhỏ tuổi ,các em cũng cần biết làm các việc phù
hợp với sức mình để giúp đỡ hàng xóm láng giềng
4. Củng cố dặn dò : (2
/
)
-Liên hệ .
- Thực hiện tốt những điều đã học .Sưu tầm các
truyện thơ , ca dao ,tục ngữ ...Và vẻ tanh về chủ
đề quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng chuẩn
bò học sau. “T2”
- Nhận xét tiết học .
-Học sinh làm bài tập 3
- Nêu kết quả .
**************************
TẬP ĐỌC
Tiết NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
I . Mục tiêu :
*/ Tâp đọc :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và các nhân vật (ông ké , Kim
Đồng , bọn lính )
- Hiểu được nội dung truyện : Kim Đồng là một liên lạc nhanh trí, dũng cảm khi làm
nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng .
- Giáo dục học sinh học tập tấm gương dũng cảm của Kim Đồng .
*/ Kể chuyện :
- Kể lại tứng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa .
- Lắng nghe kể tiếp lời bạn. Nhận xét đánh giá bạn kể.
III . Phương tiện:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK.
III .Các hoạt động dạy - học :
1 .Khởi động : (1
/
)
2 . Kiểm tra bài cũ : “Cửa Tùng” (4
/
)
+ Em hiểu thế nào là “Bà chúa của các bãi
tắm” ?
+ Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì đặc
biệt ?
Hát
- 3 HS đọc bài và trả lời các câu hỏi :

3 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
- GV nhận xét - Ghi điểm
3 . Bài mới :
a.Giới thiệu ghi bảng (1
/
)
b.Giảng bài: (30
/
)
*HĐ 1:Luyện đọc
- GV đọc mẫu với giọng kể chậm rãi
+ Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa
từ.
Luyện đọc câu.
Đọc từ khó
Đọc từng đoạn trước lớp .
- Bài có mấy đoạn ?
- Đoạn 1 : Giọng kể chậm rãi nhấn giọng ở
các từ ngữ tả dáng đi nhanh nhẹn của Kim
Đồng, phong thái ung dung của ông ké
(hiền hậu , nhanh nhẹn, lững thững … .
Đoạn 2: (Hai bác gặp cháu đòch) : giọng
hồi hộp
Đoạn 3 : Giọng lính hống hách, giọng Kim
Đồng tự nhiên, bình thản .
-Đọc đúng : Nào,/ bác cháu ta lên đường!//
Đoạn 4 : giọng vui, phấn khởi , nhân giọng
ở các từ ngữ thể hiện sự ngu ngốc của bọn
lính(tráo trưng, thong manh)
- Mắt giặc tráo trưng mà hoá thong manh
với giọng giễu cột bọn giặc
-Đọc câu miêu tả Những tảng đá ven đường
sáng hẳn lên như vui trong nắng sớm với
giọng vui
-Luyện đọc theo nhóm .
- Thi đọc giữa các nhóm .
*HĐ 2 Hướng dẫn tìm hiểu bài :
(?) Anh Kim Đồng đoàn giao nhiệm vụ gì ?
(?) Vì sao cán bộ lại phải đóng vai một ông
già Nùng ?

(?) Cách đi đường của hai Bác cháu như thế
nào ?
- HS chú ý lắng nghe .
- Học sinh đọc nối tiếp đọc từng câu cho hết
bài
- Học sinh luyện đọc từ khó : lững thững
,bình tónh , Hà Quảng …..
- 4 Đoạn
-Học sinh luyện đọc đoạn 1
-Học sinh luyện đọc đoạn 2
-Học sinh luyện đọc đoạn 3
-Học sinh luyện đọc đoạn 4
- Học sinh đọc theo nhóm đôi
- Học sinh thi đọc trước lớp đoạn 3
… ..bảo vệ cán bộ , dẫn đường đưa cán bộ
đến đòa điểm mới .
… ..vì vùng này là vùng người Nùng ở. Đóng
vai ông già Nùng để dễ hoà đồng với mọi
người ,dễ dàng che mắt đòch, làm chúng
tưởng ông cụ là người đòa phương .
….. đi rất cẩn thận . Kim Đồng đeo túi nhanh
nhẹn đi trước một quãng, ông ké lững thững
4 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
-Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và
dũng cảm của Kim Đồng khi gặp đòch ?

* HĐ 3: Luyện đọc lại :
- Truyện có lời những nhân vật nào ?
-Yêu cầu học sinh đọc theo vai.
-Tổ chức cho học sinh thi đọc
- Bình chọn nhóm và cá nhân đọc tốt .
*/ Kể chuyện :
HĐ 1 : Xác đònh yêu cầu :
- Gọi học sinh đọc yêu cầu trang 114
HĐ2 . Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh
.
GV gọi 4 học sinh khá giỏi nối tiếp nhau kể
từng đoạn trước lớp .
- Yêu cầu học sinh kể trong nhóm
-Tranh 1: Hai bác cháu đi trên đường
-Tranh 2: Kim Đồng và ông Ké gặp bạn đi
tuần.
Tranh 3: Kim Đồng bình tónh đối đáp với
bon lình .
Tranh 4: Bọn lính lừa , hai bác cháu ung
dung đi tiếp .
4 . Củng cố – Dặn dò : (2
/
)
(?) Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?
-Sưu tầm các tranh ảnh bài hát ca ngợi về
theo sau. Gặp điều gì đáng ngờ, Kim Đồng
sẽ huýt sáo làm hiệu để ông ké kòp tránh
vào ven đường.
…+ Kim Đồng nhanh trí .
+ Gặp đòch không hề tỏ ra bối rối, sợ sệt,
bình tónh huýt sáo báo hiệu .
+ Đòch hỏ, Kim Đồng trả lời rất nhanh trí:
Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm.
+ Trả lời xong, thản nhiên gọi ông ké đi
tiếp : Già ơi ! Ta đi thôi !
- Sự nhanh trí , thông minh của Kim Đồng
khiến bọn giặc không hề nghi ngờ nên đã
để cho hai bác cháu đi qua.
- Kim Đồng dũng cảm, vì còn rất nhỏ đã là
một chiến só liên lạc của cách mạng, dám
làm những cộng việc quan trọng, nguy
hiểm, khi gặp đòch vẫn bình tónh tìm cách
đối phó, bảo vệ cán bộ .
- 2 nhóm HS (mỗi nhóm 3 em) thi đọc đoạn
3 theo cách phân vai .
-Dựa vào tranh minh họa ,hãy kể lại câu
chuyện Người liên lạc nhỏ tuổi .
-4 học sinh kể
- Cả lớp theo dõi nhận xét
- 2 đến 3 nhóm kể trước lớp .
- Theo dõi bình chọn nhóm kể hay nhất
- 1 học sinh kể toàn bộ câu chuyện trước
lớp .

5 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
Kim Đồng .
-Về đọc lại bài chuẩn bò bài :(Nhớ Việt
Bắc)
- GV nhận xét tiết học
******************************
TOÁN
Tiết 66 : LUYỆN TẬP
I . Mục tiêu :
- Biết so sánh các khối lượng .
- Củng cố các phép tính với số đo khối lượng, vận dụng để so sánh khối lượng và giải
các bài toán có lời văn .Thực hành sử dụng cân đồng hồ để xác đònh khối lượng của một
vật .
- Giáo dục học sinh cẩn thận khi làm bài .
II . Phương tiện :
- Một cân đồng hồ loại nhỏ 2kg .
III . Các hoạt động dạy - học :
1 . Khởi động : (1
/
)
2 . Bài cũ : (4
/
)
- GV nhận xét - Ghi điểm
3 . Bài mới
a .Giới thiệu bài – Ghi bảng . (1
/
)
b. Hương dẫn học sinh làm bài tập. (30
/
)
+ Bài 1 : Nêu yêu cầu bài .
?
-Lớp và giáo viên nhận xét nêu cách thực
hiện.
+ Bài 2 : Nêu yêu cầu bài .
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi điều gì ?
Tóm tắt
130g 130 g 130g 130g 175g
Hát
- 3 HS đọc bảng nhân 9
- 3 HS nhắc lại
-Điền dấu :
- HS làm bảng con :
744g > 474g ; 400 +8g< 480g
1kg > 900g + 5; 305g < 350g ;
450g < 500g – 40g; 760g + 240g = 1kg
- 2 HS đọc bài toán
..Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và một gói bánh ,
mỗi gói kẹo nặng 130g và gói bánh
cân nặng 175 g .
… Tất cả có bao nhiêu gam bánh và kẹo ?
Giải
Cả 4 gói kẹo cân nặng là :
130 x 4 = 520 (g)
Cả kẹo và bánh cân nặng là :
6 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
? Gam
-Lớp và giáo viên nhận xét – nêu lời giải
khác .
(?) Bài toán thuộc dạng toán gì?
+ Bài 3 : Nêu yêu cầu bài .
GV hướng dẫn các em đổi 1kg = 1000g
+ Số đường còn lại nặng bao nhiêu gam ?
+ Tìm mỗi túi nhỏ nặng bao nhiêu gam ?
-Lớp và giáo viên nhận xét nêu lời giải
khác .
(?) Bài toán thuộc dạng toán gì
+Bài 4 : Thực hành cân
- Cân hộp bút và cân 6 hộp đồ dùng học
toán
- GV cho HS so sánh khối lượng hai vật xem
vật nào nhẹ hơn .
4 . Củng cố – Dặn dò: (2
/
)
-Thu 1 số vở nhận xét
-Về nhà lam VBT. Chuẩn bò tiết sau .
-GV nhận xét tiết học
175 + 520 = 695(g)
Đáp số : 695gam
- 1 học sinh lên bảng làm –lớp làm vào vở
.
- 2 HS đọc bài toán
Giải
1kg = 1000g
Số đường còn lại cân nặng là :
1000 – 400 = 600 (g)
Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là :
600 : 3 = 200 (g)
Đáp số : 200 gam
-Lớp làm vào vở – 1 học sinh lên bảng
làm
- 2 nhóm HS lên cân rồi ghi lại kết quả
(hai vật) . So sánh khối lượng hai vật .
Các nhóm khác kiểm tra , nhận xét
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
THỂ DỤC
Tiết 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
I .Mục tiêu :
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.
- -Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
- Giáo dục học sinh tính kỉ luật.
II . Phương tiện : Kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và khăn bòt
mắt
III . Các hoạt động dạy – học
1 . Phần mở đầu (10
/
)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu
giờ học .
- Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh
sân .
7 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
- Chơi trò chơi “Thi xếp hàng nhanh ”
2 . Phần cơ bản (20
/
)
- Ôn 8 động tác vươn thở ,tay , chân , lườn ,
bụng toàn thân, nhảy và điều hoà của bài
thể dục phát triển chung .(2 - 3 lần) nhòp 2-
8
- GV nhận xét rối cho tập tiếp
- Các tổ thi đua với nhau dưới sự điều khiển
của tổ trưởng .
- GV quan sát , nhắc nhở kết hợp sửa chữa
động tác sai cho các em .
* Thi đua tập giữa các tổ tập 8 động tác thể
dục dưới sự điều khiển của GV . Tổ nào tập
đúng , đẹp nhất được biểu dương trước lớp .
* Chơi trò chơi “ Đua ngựa“
- GV trực tiếp điều khiển trò chơi, yêu cầu
các em chơi nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết .
3 . Phần kết thúc (5
/
)
- Đứng tại chỗ vổ tay, hát .
- GV cùng hệ thống bài
- - Về ôn lại 8 động tác của bài thể dục .
- GV nhận xét giờ học
t
     
     
     
     
Những lần sau lớp trưởng điều khiển lớp tập
- HS chia nhóm tập luyện 8 động tác đã học
.
- HS bắt chước
****************************
TOÁN
Tiết 67 : BẢNG CHIA 9
I . Mục tiêu :
-Bước đầu học thuộc bảng chia 9 và vận dụng vào giải toán .
- Rèn cho học sòn kó năng giải toán nhanh đúng , chính xác .
-Giáo dục học sinh cẩn thận khi làm bài .
II . Phương tiện :
- Các tấm bìa mỗi tấm bìa có 9 chấm tròn .
III . Các hoạt động dạy – học.
1 . Kh ở i độ ng : (1
/
)
2 . Kiểm tra : (4
/
)
GV nhận xét – Ghi điểm
3 . Bài mới
a.Giới thiệu bài –Ghi bảng . (1
/
)
b. Hướng dẫn lập bảng chia 8 (30
/
)
-Hát
- 3 HS đọc thuộc bảng nhân 9
- 3 HS nhắc lại
8 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
(Nguyên tắc lập bảng chia 9 là dựa vào
bảng nhân 9 )
GV dùng các tấm bìa , mỗi tấm có 9 chấm
tròn để lập lại từng công thức của bảng
nhân, rồi cũng sử dụng các tấm bìa đó để
chuyển từ một công thức nhân 9 thành một
công thức chia 9 .
GV đưa ra một tấm bìa có 9 chấm tròn .
(?) 9 lấy một lần thì được mấy ?
GV viết ; 9 x 1 = 9
(?) Lấy 9 chấm tròn chia theo các nhóm,
mỗi nhóm 9 chấm tròn thì được mấy
nhóm ?
GV ghi ; 9 : 9 = 1
GV cho HS quan sát và đọc phép tính :
9 x 1 = 9 ; 9 : 9 = 1
+Tương tư như vậy hướng dẫn các em tìm
hiểu các phép tính :
9 x 2 = 18 ; 18 : 9 = 2
9 x 3 = 27 ; 27 : 9 = 3
Qua 3 ví dụ trên em rút ra kết kuận gì ?
Vậy các em vận dụng kết luận vừa nêu tự
lập bảng nhân 9 .
GV ghi bảng bảng chia 9 .
9 : 9 = 1 ; 54 : 9 = 6
18 : 9 = 2 63 : 9 = 7
27 : 9 = 3 72 : 9 = 8
36 : 9 = 4 81 : 9 = 9
45 : 9 = 5 90 : 9 = 10
c. Thực hành :
 Bài 1 : Nêu yêu cầu bài .
-Lớp và giáo viên nhận xét .
(?) Muốn nhẩm nhanh đúng em phải làm
gì ?
 Bài 2 : Nêu yêu cầu bài .
… ..9 lấy 1 lần được 9
….. 9 chấm tròn chia theo các nhóm, mỗi
nhóm 9 chấm tròn thì được 1 nhóm
……….. khi ta lấy tích chia cho thừa số này thì
ta được thừa số kia .
- HS tự lập bảng chia 9 .
-Học sinh nêu
9 : 9 = 1 ; 54 : 9 = 6
18 : 9 = 2 ; 63 : 9 = 7
27 : 9 = 3 72 : 9 = 8
36 : 9 = 4 81 : 9 = 9
45 : 9 = 5 90 : 9 =10

- HS đọc xuôi , ngược bảng chia 9
(các em khác đọc thầm để thuộc bảng chia
9)
-Tính nhẩm .
18 : 9 = 2 27 : 9 = 3
45 : 9 = 5 72 : 9 = 8
9 : 9 = 1 90 : 9 = 10
-Học sinh nối tiêp nhau nêu kết quả
- …Phải học thuộc bảng chia 9
- Tính nhẩm
9 x 5 = 45 9 x 6 = 54
9 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
- Lớp và giáo viên nhận xét củng cố mối
quan hệ giữa nhân và chia
 Bài 3 : Nêu yêu cầu bài .
(?) Bài toán cho biết gì ?
(?) Bài toán hỏi gì ?
- Lớp và giáo viên nhận xét nêu lời giải
khác .
 Bài 4 : Nêu yêu cầu bài .
+ Bài cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
-Lớp và giáo viên nhận xét nêu lời giải
khác.
4 . Củng cố - Dặn dò : (3
/
)
-Thu 1 số vở chấm –nhận xét .
Về nhà học thuộc bảng chia 9 và làm bài
tập VBT.Chuẩn bị tiết sau.
-Nhận xét tiết học .
45 : 9 = 5 54 : 9 = 6
45 : 5 = 9 54 : 6 = 9
………………….. . .
- HS lần lượt đứng nêu miệng kết quả.
-Khi ta lấy tích chia cho thừa số này thì ta
được thừa số kia
- 2HS đọc đềbài toán .
… ..Có 45 kg gạo , chia đều vào 9 túi
…..mỗi túi có bao nhiêu kg gạo ?
Giải
Mỗi túi có số kg gạo là :
45 : 9 = 5(kg)
Đáp số : 5kg gạo
- 1 học sinh lên bảng làm –lớp làm vào vở .
- HS đọc yêu cầu của bài toán .
Giải
Mỗi túi có số kg gạo là
45 : 9 = 5 (túi)
Đáp số 5 túi gạo
- 1 học sinh lên bảng làm bài – lớp làm vào
vở .
**********************************
CHÍNH TẢ
Tiết 27 : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
I .Mục tiêu:
-Nghe viết đúng bài chính tả , trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Làm đúng các bài tập phân biệt l/n
-Giáo dục học sinh giữ vở sạch , viết chữ đẹp.
II . Phương tiện :Viết sẵn bài tập lên bảng .
III . Các hoạt động dạy - học :
1 .Khởi động : (1
/
)
2 . Kiểm tra bài cũ: (4
/
)

- Nhận xét chung sau kiểm tra.
3 . Bài mới : (30
/
)
- Hát
- HS viết bảng con các từ ;huýt sao , hít thở,
suýt ngã, nghỉ ngơi, vẻ mặt .
10 Giáo Viên :Mai Thò Dung
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Giáo Án Lớp 3
a.Giới thiệu bài - ghi bảng.
b. Hướng dẫn nghe - viết:
- Đọc mẫubài viết .(đọc thong thả, rõ ràng )
(?) Trong đoạn văn vừa đọc có những tên
riệng nào viết hoa ?
(?) Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân
vật ? Lời đó được viết thế nào ?
-Yêu cầu học sinh viết bảng con các từ
khó .
c. Viết bài .
- GV đọc bài
d/ Soát lỗi
- Giáo viên đọc
- -Giáo viên thu một số vở chấm
- e/ Bài tập :
- Bài 2 :
- - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài tập 2
- Lớp và giáo viên nhận xét
GV chốt lời giải đúng : cây sậy, / chày giã
gạo/ ; dạy học/ ngủ dậy/ ; số bảy/ đòn bảy .
Bài 3 a : GV dán 4 băng giấy đã viết nội
dung bài , mời mỗi nhóm 5 HS thi tiếp sức
(Mỗi em điền vào một chỗ trống trong một
khổ thơ) .
- Lớp và giáo viên nhận xét – tuyên dương
làm nhanh , làm dúng .
GV chốt lời giải đúng
Câu a) Trưa nay – nằm – nấu cơm – nát –
mọi lần .
4 .Củng cố – Dặn dò: (3
/
)
-GV nhận xét – tuyên dương.
- Về nhà xem sửa lại những lỗi chính tả,
làm các bài tập luyện tập vào vở.
- Nhận xét tiết học .
- Vài HS nhắc lại.
- 2 HS đọc lại bài
- Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quản.
- Nào, bác cháu ta lên đường! là lời ông ké
được viết sau dấu hai chấm, xuông dòng,
gạch đầu dòng .
- HS viết bảng con : lững thững , Hà Quảng

- HS lắng nghe – học sinh viết bài vào vở
- Học sinh soát lỗi .
HS nêu yêu cầu
- 2 HS lên làm bảng làm – lớp làm vào vở .
- Một HS đọc yêu cầu của bài và các câu
đố .
- 3 HS lên tiếp sức
***********************************
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 27 : TỈNH (THÀNH PHỐ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG
I .Mục tiêu :
- Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế của tỉnh .
11 Giáo Viên :Mai Thò Dung

Generate time = 0.22211718559265 s. Memory usage = 1.95 MB