BỔ SUNG HỒ SƠ VIÊN CHỨC

HƯỚNG DẪN VIỆC BỔ SUNG,
HOÀN THIỆN HỒ SƠ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
( Hạn cuối nộp về văn phòng nhà trường ngày 30/08/2010 )
I/YÊU CẦU CHUNG:
Mỗi viên chức phải có một ( 01) bộ HỒ SƠ VIÊN CHỨC HỢP PHÁP, đầy đủ các
mẫu theo quy định. Phần kê khai lý lịch cán bộ, viên chức ( Mẫu 1a-BNV/2007 )và các
loại giấy tờ kèm theo tính từ thời điểm được tuyển dụng đến ngày 30/08/2010 đảm bảo
chính xác, trung thực.
Hàng năm, viên chức phải kê khai bổ sung lý lịch ( Mẫu 4a-BNV/2007 ) sau khi
khai giảng năm học mới ( Thêm, bớt nội dung ).
Nộp hồ sơ về văn phòng nhà trường ( Mẫu 02b-BNV/2007 ) có ký giao nhận cụ thể
để tránh mất mát, thất lạc hồ sơ.
Nếu hồ sơ có vấn đề kê khai chưa rõ ràng thì lãnh đạo nhà trường phối hợp với cơ
quan chức năng triển khai kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ ( Mẫu 04b-BNV/2007 )
Cán bộ viên chức chuyển công tác cần được chuyển toàn bộ hồ sơ theo quy định của
ngành ( Mẫu 03b-BNV/2007 )
Các loại Văn bằng, Chứng chỉ, Quyết định: Yêu cầu nộp đầy đủ, photo công chứng
( minh chứng cho tính hợp pháp của hồ sơ ).
Các thành phần tài liệu trong hồ sơ được kê đầy đủ theo mẫu (Mẫu 01b-BNV/2007).
Sắp xếp hồ sơ theo trình tự về thời gian, phù hợp bảng kê khai. Mỗi loại hồ sơ được kẹp
riêng trong phần bìa đã được quy định
II/ YÊU CẦU CỤ THỂ
1/ BÌA KẸP BẢNG KÊ THÀNH PHẦN TÀI LIỆU
(Ghi đầy đủ danh mục các loại nói trên vào bìa kẹp)
-Sơ yếu lý lịch CBVC ( Mẫu 2a-BNV/2007 )
-Quyển Lý lịch CBVC : Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu ở các trang, cột mục, ký
và dán hình 3x4
-Phiếu điều tra thông tin CBVC ngành GD&ĐT
-Tiểu sử tóm tắt ( Mẫu 3a-BNV/2007 ): Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu ở các
trang, cột mục, ký và dán hình 3x4
-Các loại văn bằng chứng chỉ, học bạ, bảng điểm của nhân sự
2/BÌA KẸP NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ
(Ghi đầy đủ danh mục các loại nói trên vào bìa kẹp)
-Các QĐ nâng lương
-Các QĐ tuyển dụng, bổ nhiệm
-QĐ chuyển ngạch, nâng ngạch
3/BÌA KẸP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐƠN THƯ
(Ghi đầy đủ danh mục các loại nói trên vào bìa kẹp)
-Lưu các loại giấy khen, bằng khen
-Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm
-Các loại giấy tờ liên quan chuyên đi, đến, chuyển ngạch...
CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2010-2011
( Ủy quyền đ/c Châu, đ/c Đạt chỉ đạo và giải quyết một số công việc )
1/ Đ/C CHÂU:
-Hoàn thành việc chỉ đạo và PCCM trong điều kiện GV hiện có. Chú ý công bằng
lao động giưa các tổ CM, giữa GV với GV.
-Chú ý việc phân công giảng dạy các lớp có sự sắp xếp chọn lựa ban đầu như 6A
1,2,3
;
7A
1,2
; 8A
1,2
; 9A
1,8
. Và chú ý quan tâm, tạo điều kiện cho GV trẻ có năng lực CM tốt.
-Các tổ chuyên cần có thời gian sinh hoạt, nên trao đổi với Luận xếp TKB trống 1
ngày/tổ/tuần.
-Công bố GVCN lớp vào ngày 16/8/2010 để họ phân công và hướng dẫn HS thực
hiện nề nếp ngay từ đầu.
-Chỉ đạo và cung cấp số liệu cho bộ phận văn phòng cung ứng VPP cho GV soạn
giảng và các loại hồ sơ sổ sách nhà trường ( Sổ điểm, đầu bài, báo giảng...). Cấp phát sách
giáo khoa, vở viết cho học sinh DTTS
2/ Đ/C ĐẠT:
-Cụ thể hóa kế hoạch lao động và niêm yết công khai vào 2 thời điểm ( 10/8-15/8 và
16/8-20/8 )
-Chia công việc cho các lớp LĐ, đảm bảo công bằng theo số lượng HS. Chú ý lao
động VS ghế đá, bồn hoa, phòng học, cánh cửa, hành chính...
-Đôn đốc Bên B thực hiện các công trình đang dang dở : Nhà vệ sinh, bảng biểu,
san mặt bằng sân thể dục, sữa chữa khóa nhà nội trú...
-Chỉ đạo các bộ phân VSCC, TV-TB, Bảo vệ...kiểm kê bình nước uống các lớp, bổ
sung tài liệu , SGK, Thiết bị, CSVC bàn ghế HS các lớp...
-Hoàn thành điều chỉnh, sữa chữa phòng học Nhạc, phòng học 2 buổi (Sinh học).
Chú ý: Phân công một số GV không chủ nhiệm phụ giúp công việc từ ngày 10/8-
20/8 : Đ/c Toàn, Thắng, Tài, Hiệp, Hà Thanh , Niên, Đoài, Q.Phương, Hồng Hải, Đinh
Năng, Phúc, Thư, Thu Thủy, Hường, Phượng, Lan Anh... (HD và nghiệm thu lao động, rào
cây xanh, nghiệm thu mặt bằng sân TD, kiểm kê bình nước uống h/s , sắp xếp bàn ghế ,
sữa chữa 2 phòng học, cài đặt phòng vi tính.............)
-Phối hợp đ/c Lành, đ/c Châu hướng dẫn Nhung và Hoan cập thông tin HS đầu năm
vào sổ danh bộ sau khi HS đã hoàn thành thi lại.
- Chủ động sắp xếp vật tư văn phòng cho các phòng chức năng. Ký kết giao nhận.

Generate time = 0.10975003242493 s. Memory usage = 1.93 MB