tiêt11-2 lắp mạch điện bảng điện

Tuần 12 - Tiết 12 Thực hành: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức
o Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
o Hiểu được qui trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.
o Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì,1 ổ điện,1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn đúng qui trình và yêu
cầu kĩ thuật.
o Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện
2. Kĩ năng : Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện, vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện
bảng điện
3. Thái độ : Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường
4. THMT : Khi thực hành cần thực hiện theo qui trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, không thải các phụ
liệu thừa ra môi trường xung quanh
II/ Chuẩn bị thiết bị dạy học :
Bảng quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
Dụng cụ: Kìm, tua vít, bút thử điện, khoan tay, mũi khoan, thước, bút chì…
Vật liệu - Thiết bị:Bảng điện, dây dẫn,băng keo, 2 cầu chì,1 ổ điện,1 công tắc, 1 đui đèn, 1 bóng đèn.
III/ Hoạt động dạy và học:
a) Kiểm tra : Bảng điện có mấy loại ? Cho biết chức năng từng loại ?
b) Bài mới :
Hoạt đông của GV& của HS Nội dung thực hành
Hoạt động : Thực hành lắp mạch điện bảng điện
Yêu cầu hs quan sát tranh vẽ sơ đồ nguyên lí, lắp
ráp mạch điện?
o Yêu cầu hs nhắc lại
o Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì?
« Nguồn diện,dây dẫn thiết bị bảo vệ đóng cắt lấy
điện và đèn.»
o Chúng được nối với nhau như thế nào?
«Từ dây pha A của mạch chính → 2 cầu chì →
Cầu chì 1 → nối ổ → dây trung hòa O → Cầu chì
2 → nối công tắc → Đèn → dây trung hòa O.»
Yêu cầu hs nêu Qui trình lắp đặt mạch điện bảng
điện
Thực hành lắp mạch điện bảng điện
Bảng điện gồm có: 2 cầu chì,1 ổ cắm điện,1 công tắc
điện điều khiển 1 bóng đèn.
O
A
 Qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện :
 Các công đoạn thực hiện:
Qui
trình
lắp đặt
Vạch
dấu
Khoan
lỗ

Nối dây
TBĐ của

Lắp
TBĐ
vào BĐ
Kiểm
tra
Từ Qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện yêu cầu
hs nêu các công đoạn thực hiện gồm :
Nội dung công việc, dụng cụ khi thực hiện và yêu
cầu kỉ thuật các công đoạn
GV thao tác Bố trí TB trên BĐ Khoan lỗ BĐ
 Nối dây TBĐ của BĐ
HS quan sát, tiến hành
 Yêu cầu HS thực hiện công đoạn : Vạch dấu 
Khoan lỗ BĐ  Nối dây TBĐ của BĐ

• THMT: Gv nhắc nhở Khi thực hành cần thực
hiện theo qui trình, tiết kiệm nguyên vật liệu,
không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung
quanh
Gv theo dõi quan sát hướng dãn

Hs tiến hành
Yêu cầu các nhóm ngừng ∆ → Gv hướng dẫn hs
tự đánh giá bài làm của hs theo các tiêu chí sau
Hoạt động : Tổng kết thực hành
Gv nhận xét giờ làm bài ∆ của hs
Dặn dò HS ý thức bảo vệ môi trường
Hoạt động : Dặn dò
Đọc bài,chuẩn bị dụng cụ thiết bị thực hành cho
tiết sau
Các
công
đoạn
Nội dung công việc Dụng cụ
Yêu cầu kĩ
thuật
Vạch
dấu
Bố trí TB trên BĐ.
Vạch dấu các lỗ khoan.
Thước,mũi
vạch,bút
chì.
Bố trí thiết bị
hợp lí.
Vạch dấu
chính xác.
Khoan
lỗ BĐ
Chọn mũi khoan cho lỗ
luồn dây,vít
Khoan
Mũi
khoan.
Máy khoan
Khoan chính
xác lỗ.
Lỗ khoan
thẳng
Nối dây
TBĐ
của BĐ
Đo luồn dây của BĐ
Nối dây ra đèn.
Kìm băng
keo
Nối dây đúng
sơ đồ.
Mối nối đúng
yêu cầu kĩ
thuật.
Lắp
TBĐ
vào BĐ.
Lắp cầu chì công tắc ổ
vào các vị trí đánh dấu
trên BĐ
Kìm, tua
vít.
Lắp TB đúng
vị trí.
Các TB được
lắp chặt đẹp.
Kiểm tra
Lắp TB và đi dây đúng
sơ đồ mạch điện.
Nối nguồn.
Vận hành mạch điện.
Bút thử
điện đồng
hồ đo.
Mạch điện
đúng sơ đồ
nguyên lý.
Mạch điện
làm việc tốt
đúng yêu cầu
kĩ thuật.
Tiêu chí kiểm tra :
Yêu cầu thực hành
Điểm qui
định
Điểm
chấm
1/ Nề nếp, thái độ,chuẩn bị TBĐD
vật liệu
3 Điểm

2/ Lắp, nối các TB cân đối,chắc
chắn đều,đẹp,an toàn
5 Điểm
3/ Vệ sinh tốt sau khi thực hành 2 Điểm
Tổng cộng 10 Điểm

Generate time = 0.049659013748169 s. Memory usage = 1.93 MB