Dề thi Giáo vien giỏi trường năm học: 2010-2011

Đề thi chọn giáo viên giỏi trờng
Năm học 2010-2011
Vòng thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút )
Câu 1: Trong văn bản hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Sở GD&ĐT
Nghệ An chỉ rõ :
"Đổi mới PPDH theo phơng châm: " DAY IT, HOC NHIEU ".
Đồng chí hiểu và vận dụng phơng châm đó vào việc giảng dạy hàng ngày
của mình nh thế nào ?
Câu 2: Nêu những điểm mới và trọng tâm của chơng trình Tiếng Việt (khối )
lớp đ/c dạy.
Câu 3: Hãy nêu các biện pháp nghệ thuật, và tác dụng của các biện pháp nghệ
thuật đó trong đoạn thơ sau:
"Lng núi thì to mà lng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lng
Ngủ ngoan A-kay ơi, ngủ ngoan A-kay hỡi"
(Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ - Tiếng Việt lớp 4 )
Câu 4: Cho các từ sau:
Bình minh, nhỏ nhẹ, im ắng, hoa hồng, cây xanh, buôn bán, bởi vì, mặt
mũi, ngôi nhà, xinh xắn, may mắn, con đờng, lạnh lùng, nho nhỏ, cho nên,
cuống quýt, hoan hỉ, cong queo, ít ỏi.
a) Xếp các từ trên vào các nhóm : từ ghép, từ láy và quan hệ từ .
b) Giả sử câu hỏi trên là ở đề thi đinh kỳ lần 4-lớp 4 thì dựa vào chuẩn kiến
thức, kỹ năng của chơng trình đồng chí có nhận xét gì?
Câu 5: Khi chia 494,3 cho 92,7 mà lấy thơng có hai chữ số ở phần thập phân
thì số d của phép chia bằng bao nhiêu?
Câu 6:Tìm hai số chẵn có tổng là 2010, biết giữa chúng có tất cả 14 số chẵn
khác.
Câu 7: Hai số có hiệu bằng 57,3. Biết rằng nếu đem số thứ nhất nhân với 0,25
và số thứ hai chia cho 2,5 thì đợc hai kết quả bằng nhau. Tìm số thứ hai.
Câu 8:Tìm một phân số bằng phân số 2/5, biết rằng nếu lấy tử số của phân số
đó cộng với 28 và giữ nguyên mẫu số thì đợc một phân số mới bằng phân số 2/3
Tiểu học Xuân Lâm, tháng 10 năm 2010

Generate time = 0.061135053634644 s. Memory usage = 1.93 MB