TAP DOC LOP 4 BAI BON ANH TAIThứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2010
Tập đọc

Hãy kể tên các chủ điểm
mà em đã học ở kì I.
Thương người như thể thương thân, Măng mộc
thẳng, Trên đôi cánh ước mơ, Có chí thì nên,
Tiếng sáo diều


Thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2010
Tập đọc
Bốn anh tài
Có thể chia bài làm 5 đoạn :
Đoạn 1: Ngày xưa ...đến tinh thông võ nghệ.
Đoạn 2: Hồi ấy ...đến diệt trừ yêu tinh .
Đoạn 3: Đến một cánh đồng ...đến diệt trừ yêu
tinh .
Đoạn 4: Đến một vùng khác...đến hai bạn lên
đường.
Đoạn 5: Phần còn lại

Generate time = 0.094061136245728 s. Memory usage = 1.92 MB