Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng - Đoàn đội

Đội TNTP Hồ Chí Minh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Liên Đội:THCS Thanh Uyên Độc lập tự do Hạnh phúc
******************
Báo cáo thành tích công tác đội và phong
trào ttn
năm học 2009 2010
IĐặc điểm tình hình
.1.Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch hoạt động Đội theo chơng trình công tác Đội
và chủ đề năm học.Duy trì tốt nề nếp Đội.Tổ chức và tuyên truyền đợc ý nghĩa các
ngày lễ lớn trong năm đặc biệt sự kiện chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà
Nội.
2.Tham gia các cuộc vận động ủng hộ từ thiện:
- Cuộc vận động ủng hộ Nhà bán trú dân nuôi và Nghĩa tình biên giới hải đảo có
395/408 em tham gia (Trừ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ) với tổng số
tiền 395.000đ
- Cuộc vận động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Phòng giáo dục tổ
chức: ủng hộ 200 vở ghi
- Vận động ủng hộ vở ghi cho học sinh nghèo trong trờng: 50 quyển.
- Thực hiện cuộc vận động mua tăm ủng hộ ngời nghèo : mua 700 gói tăm với
tổng số tiền 700.000đ.
- Thực hiện kế hoạch của Phòng giáo dục về việc giao lu với trung tâm khuyết tật
Hồng Đức liên đội đã tổ chức tốt buổi giao lu và cùng nhà trờng ủng hộ hơn
600.000đ.
- Tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vợt khó : 12 xuất quà với tổng số tiền
410.000đ
3.Kết quả tổ chức và tham gia các cuộc thi:
+ Cấp trờng:
- Thi văn nghệ 20/11, 22/12, 26/3, 15/5
- Hội khoẻ Phù Đổng (20/11): 01 giải nhất 8A, 02 giải nhì: 9A , 9C , 02 giải ba: 7A,
6C.
- Thi hành quân bằng điểm số: Nhất: 9C , nhì : 9D, ba: 7A
- Thi Rung chuông vàng (26/3): 01 giải nhất: em Nguyễn Thị Thuý Hằng - 9C
02 giải nhì : em Nguyễn Mạnh Hùng 9B
Em Nguyễn Thị Thu Huyền 9B
+ Cấp huyện:
- Thi Hội khoẻ phù đổng cấp Huyện: 14 giải trong đó : - 02 giải Nhất
- 05 giải Nhì
- 07 giải Ba
- Thi Học sinh giỏi lớp 9 : Có 11 giải trong đó : - 02 giải Ba
- 09 giải Khuyến khích
- Thi Học sinh năng khiếu lớp 6,7,8: có 06 em đợc Huyện công nhận
+ Cấp tỉnh:
- Thi hội khoẻ Phù đổng cấp Tỉnh: có - 01 Huy chơng vàng
(em Ngô Thị Thuý Hằng 8A),
- 01 Huy chơng bạc
(em Nguyễn Thị Thu 9A)
+ Tham gia nhiệt tình các cuộc thi do Huyện đoàn tổ chức
- Thi Tìm hiểu về phòng chống suy dinh dỡng trẻ em : Chọn đợc 20 bài có
chất lợng gửi tham gia dự thi
- Thi : Vẽ tranh về môi trờng
- Thi : Tìm hiểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội : Hiện tại có hơn 50 em gửi
bài dự thi
4.Kết quả hai mặt giáo dục trong năm học 2009 2010 : tăng so với năm học 2008
2009 .Học lực Khá - Giỏi đạt 41,4% vợt so với chỉ tiêu đã đề ra, học lực yếu kém
giảm 2,5%.
5.Thực hiện Phong trào kế hoạch nhỏ nghiêm túc: 01 kg giấy/ em
6.Làm đợc 01 công trình măng non có ý nghĩa thiết thực với tổng số tiền là
1.600.000 đ.
7.Duy trì đều đặn hoạt động của các Câu lạc bộ và Đội tuyên truyền măng non
8.Kết quả xếp loại cuối năm có 12/13 chi đội xếp loại Tốt.
Trên đây là tóm tắt thành tích đạt đợc của liên đội trong năm học 2009 2010.
Thành tích đã đạt đợc của liên đội trong 5 năm liền kề:
- Năm học 2005 2006 : Tiên tiến cấp Tỉnh Tỉnh Đoàn khen
- Năm học 2006 2007 : Tiên tiến cấp tỉnh Tỉnh Đoàn khen
- Năm học 2007 2008 : Tiên tiến cấp Tỉnh Tỉnh Đoàn khen
- Năm học 2008 2009 : Tiên tiến cấp Huyện Huyện Đoàn khen
Vậy căn cứ thành tích đã đạt đợc của liên đội tôi đề nghị Huyện đoàn cấp giấy
khen cho liên đội trờng THCS Thanh Uyên.
Tôi xin chân thành cảm ơn
Thanh Uyên ngày 24 tháng 5 năm 2010
Xác nhận của BGH nhà trờng TPT Đội
Lại Thị Thanh Hà

Generate time = 0.21797299385071 s. Memory usage = 1.93 MB