Kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu

Phòng gd&đt TX chí linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS phả lại Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phả lại , ngày 20 tháng 10 năm 2010.
Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi
phụ đạo học sinh yếu
năm học 2010-2011
I. Mục tiêu:
- Bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu là việc làm thờng xuyên của mỗi giáo
viên, mi lớp học, mi cấp học trong từng năm học nhằm phát huy trí thông minh sáng
tạo của học sinh có năng khiếu, và bồi dờng những kiến thức kỹ năng còn yếu cho học
sinh.
- Bồi dỡng học sinh giỏi nhằm giúp cho học sinh có niềm say mê khám phá kiến thức,
hình thành kiến thức nhằm đào tạo nhân tài cho địa phuơng , cho đất nuớc sau này.
- Phát hiện và bồi dỡng học sinh giỏi giúp các em có năng khiếu phát huy tài năng để
giao lu cùng các truờng bạn và tham dự thi các cấp.
- Qua việc bồi dỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất luợng dạy học phù hợp với mục
đích đào tạo hiện nay.
- Phụ đạo học sinh yếu nhằm bổ tục thêm những kiến thức kỹ năng còn yếu hoặc các
kiến thức kỹ năng cò hổng cho học sinh yếu kém.Qua đó giúp cho các em tự tin hơn
trong việc học tập lĩnh hộ tri thc gopd phâng bồi dỡng tính ham học cho học sinh
II. Đặc điểm tình hình:
1 . Thuận lợi.
- Đuợc sự quan tâm chỉ đạo của , Phòng Giáo dục Đào tạo , nhà truờng lên kế hoạch
thực hiện hàng tuần, tháng, học kỳ và cả năm học.
- Đuợc sự đồng tình của Đảng uỷ, HĐND, UBND, phối kết hợp với các ban ngành,
hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Phần lớn học sinh đuợc gia đình quan tâm nên rất ngoan và chăm học.
- 100% Gv đạt chuẩn đào tạo, có năng lực, có tâm huyết, sống đoàn kết, tích cực học
tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Khó khăn:
- Trờng có 2 điểm trờng, các tổ chuyên môn gặp khó khăn trong công tác quản lí, chỉ
đạo .
- Kinh tế địa phơng cha đồng đều, cha xoá hết hộ nghèo, cá biệt có phụ huynh vì
hoàn cảnh gia đình phải đi làm ăn xa nên việc quan tâm chăm sóc cho các em cha
đồng đều.
- Một số học sinh yếu còn mải chơi,lời học,hay chơi điện tử.
_________________________________________________________________
- Học sinh giỏi thì các em hay chọn các môn khoa học tự nhiên không thích các môn xã
hội.
3. Kết quả đạt đ uợc trong năm học 2009- 2010:
e. Chất lợng năm học 2009-2010
Sĩ số Hai mặt Tốt - Gỉỏi Khá Trung bình Yếu
T S % TS % TS % TS %
1078 Hạnh kiểm 827 76,72 226 22,98 25 2,32
1078 Học lực 146 13,54 514 47,68 376 34,88 42 3,90
b. Kết quả HSG :.
-Huyện: Toàn đoàn xếp thứ hai huyện
-Tỉnh: Có 10 giải tỉnh (2 giải nhì ,3 giải ba, con lại là giải khuyến khích);Bộ môn
hoá do d/c Phạm Thị út bồi dỡng đạt giải nhì tỉnh
III. Nội dung kế hoạch Bồi dỡng
1/Chỉ tiêu:
+ Hc lc
+ Chất l ợng học sinh giỏi:
STT Môn Cấp huyện Cấp tỉnh STT Môn Cấp huyện Cấp tỉnh
KH TH KH TH KH TH KH
T
H
1 Toán 10/20
1(KK) 6 N.văn 5/20
1 (III) 1(KK)
2 Vật lí 10/20
1(KK) 7 Lịch Sử 5/20 1 (III)
3 Hoá học 4/20
2 (III) 2 (KK)
8 Địa lí 5/20
1 (III) 1(KK)
4 Sinh học 4/20
1(III), 1 (KK)
9 T.Anh 3/20
1 (III) 1(KK)
5 Casio 15/20
10 TD 8/20
1 (HC)
2/Biện pháp:
_________________________________________________________________
Khi
S
s
Kỡ 1 C nm
Gii Khỏ TB Yu Gii Khỏ TB Yu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
6 213
23 10.8 90 42.3 82 38.5 18 8.5 32 15.0 82 38.5 85 39.9 14 6.6
7 246
28 10.8 113 43.5 100 38.5 19 7.3 37 14.2 122 46.9 90 34.6 11 4.2
8 260
25 10.2 107 43.5 98 39.8 16 6.5 38 15.4 109 44.3 88 35.8 11 4.5
9 287
33 11.5 123 42.9 113 39.4 18 6.3 38 13,2 136 47.4 111 37.6 8 2.8
TT 1006
109 10.8 433 43.0 393 39.1 71
7.1
145 14.4 449 44.6 374 36.6 44
4.4
Qua sinh hoạt tổ chuyên môn thảo luận, đề xuất cần triển khai những chuyên
đề thống nhất trong toàn trờng và phân công GV trực tiếp phụ trách.

Phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
Cấp trờng Cấp huyện Cấp tỉnh
SL A B C SL A B C SL A B C
64 11 40 13 11 2 2 7 2 1
Chuyờn , ngoi khoỏ:
Mụn Tờn ti
T/g thc
hin
Nhúm
thc hin
Chuyờn

Toỏn 8
Kt hp cỏc phng phỏp dy
hc nõng cao cht lng
Thỏng 10 Nhúm Toỏn 8
Toỏn 9
Phỏt huy tớnh tớch cc ch ng
ca cỏc i tng HS
Thỏng 12 Nhúm Toỏn 9
Sinh hc Tớch hp GD mụi trng Thỏng 11 Nhúm Sinh
Lch s S dng kờnh hỡnh Thỏng 1 Nhúm Lch
S
Ng vn
S dng k thut dy hc trong
ging dy
Thỏng 10
Nhúm Ng
Vn
Ngoi Khi 7 Hi vui hc tp Tun 4/T10 T KHTN
Khi 6 Truyn dõn gian VN Tun3/T12 T KHXH
Khi 8 Hc vui, vui hc Tun 4/T3 T KHXH
Khi 6 Vn hoa trớ thc Tun 2/T3 T KHTN
2.1-Đối với việc bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu:
- Xây dựng đủ điều kiện về cơ sở vật chất: bàn ghế đúng chuẩn, bảng chống loá,
thí điểm kẻ hàng trên bảng, có đủ phòng để bồi dỡng học sinh giỏi.
- Mua sắm ,thêm tài liệu để giáo viên dạy bồi dỡng và để học sinh đọc tham khảo.
- Qua khảo sát chất lợng đầu năm, qua báo cáo thống kê của GV chủ nhiệm lớp,
GV dạy chuyên tập hợp số liệu học sinh khá giỏi các môn năng khiếu để phân công giáo
viên bồi dỡng.
- Từ các bộ môn văn toán GV chủ động soạn giảng theo đối tợng vào các tiết học
thêm. Tập trung đổi mới PPDH với các PPDH tích cực, hấp dẫn lôi cuốn và kích thích t
duy của học sinh .
- Đồi với các lơp các bộ môn : Cần chú trọng hơn đến đối tợng học sinh giỏi khi
dạy ôn luyện, ra thêm các bài tập củng cố kĩ năng cơ bản và phong phú về dạng bài giúp
các em hứng thú hơn trong các tiết học.
- Khối lớp 9: Thành lập ban chỉ đạo bồi dỡng chịu trách nhiệm bồi dỡng, kiểm tra
định kì hàng tháng ( từ tháng 9 trở đi ).
_________________________________________________________________
- Với học sinh giỏi,yếu ( Đặc biệt 2 bộ môn văn,toán ) ở các lớp 6,7,8 giáo viên dạy bộ
môn già soát lập danh sách để tập trung toàn trờng thành lớp riêng cử giáo viên có năng
lực bồi dỡng,phụ đạo
- Đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên trực tiếp tham gia công tác bồi dỡng ,phụ
đạo học sinh.
2.2- Xây dựng nội dung, hình thức và phơng pháp dạy học
a. Nội dung dạy học :
- Đảm bảo dạy theo chơng trình chung, các chuyên đề nâng cao theo dạng bài đã học .
Không dạy kiến thức ngoài chơng trình, không dạy trớc chơng trình, không dạy kiến
thức lớp trên cho lớp dới.
- Dạy cho học sinh biết cách tự học, biết t duy độc lập, biết liên hệ thực tiễn, biết cách
thực hành để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn những đối tợng học sinh khác trong lớp về
những đơn vị kiến thức bồi dỡng.
b. Hình thức tổ chức, phơng pháp dạy học:
* Hình thức tổ chức:
- Khối 9 tổ chức cho HS hc tp theo đội tuyển 8 môn , chn giỏo viờn cú nng lc
trc tip ging dy .
- Các khối khác cả khối tổ chức thành 1 lớp riêng cho đối tợng học sinh giỏi. Học sinh
yếu học theo thời khoá biểu . Học thêm thông qua ghép đối tợng học sinh dạy ở các buổi
học thêm .
-Việc bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn chủ yếu đợc tiến hành vào buổi thứ hai
thứ t trong ngày theo từng môn học.
* Ni dung , phng phỏp :
- Trong giờ học chính khoá, giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với
khả năng của từng đối tợng học sinh .
- Giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp đối tợng, nhằm phát huy trí thông minh, sáng
tạo khi trả lời câu hỏi hoặc bài tập, tạo điều kiện cho các em biết cách hớng dẫn đối tợng
học sinh khác học tập và đạt kết quả tốt.
- Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện để
tác động tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập, và phát triển năng lực, sở trờng,
năng khiếu của mi em.
- Tổ chức hoạt động và giáo dục một cách đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp đặc
điểm tâm lý học sinh .
- Tổ chức các buổi ngoại khoá chuyên đề để học sinh giỏi có điều kiện trình bày cách
học, cách t duy.
- Tổ chức kim tra nh kỡ , tạo điều kiện cho các em thể hiện khả năng vận dụng t
duy sáng tạo.
* Các quy trình tiến hành:
- Khảo sát chất lợng đội tuyển học sinh trớc khi Bồi dỡng.
_________________________________________________________________
- Sau 1 tháng giáo viên dạy khảo sát 1 lần ( không kể các bài kiểm tra ).
- Định kì giữa kỳ I, cuối kỳ I, giữa kỳ II: Ban giám hiệu nhà trờng khảo sát đánh giá.
- Cuối mỗi tháng không kiểm tra định kì, giáo viên tự ra đề kiểm tra học sinh mình
- Giáo viên có sổ theo dõi kết quả học của học sinh bồi dỡng ,phụ đạo, cuối tháng báo
cáo kết quả cho Ban giám hiệu.
- Khảo sát lần cuối cùng sẽ chọn học sinh dự thi cấp huyện.
- Kết quả học sinh giỏi đợc đa vào tiêu chuẩn thi đua.
- Học sinh giỏi các khối không tổ chức thi huyện thì trờng tổ chức ra đề khảo sát.
thanh tra và tổ trởng chấm bài.
- Tổ chức đồng nghiệp dự giờ trao đổi chia sẽ kinh nghiệm để nhằm phát huy những
kinh nghiệm trong công tác bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu - Việc học ở
lớp , học sinh giỏi đợc học tập và đánh giá theo quy trình chung nh những học sinh khác.
- Giáo viên su tập những bài làm, cách giải, câu trả lời thông minh sáng taọ của học
sinh giỏi để làm t liệu, kinh nghiệm trong dạy và học, để làm căn cứ khen thởng, bàn
giao cho giáo viên khác khi học sinh lên lớp trên.
- Xây dựng ngân hàng đề để khảo sát học sinh giỏi đối với tất cả các khối lớp.
2.3 Phân công giáo viên bồi dỡng học sinh giỏi Phụ đạo học sinh yếu ở các khối lớp
1. Bồi dỡng Ngữ Văn : Đ/C Nguyễn Thị Dung
Phụ đạo Đ/C Hà Thu Nguyệt
2. Bồi dỡng Toán 6 : Đ/C Đào Thị Sê
Phụ đạo Đ/C Trần Thị Luyến
3. Bồi dỡng Ngữ Văn 7 : Đ/C Vũ Hằng Nga
Phụ đạo Đ/C Phạm Thị Nhung
4. Bồi dỡng Toán 7 : Đ/C An Thị Hơng
Phụ đạo Đ/C Phan Thị Tho
5. Bồi dỡng Ngữ Văn 8 : Đ/C Trần Thị Xuyến
6. Bồi dỡng Toán 8 : Đ/C Phạm Thị Mời
7. Bồi dỡng Ngữ Văn 9 : Đ/C Trần Thị Lý
8. Bồi dỡng Toán 9 : Đ/C Trần Thị Phợng
9. Bồi dỡng Hoá 9 : Đ/C Phạm Thị út
10. Bồi dỡng Sinh 9 : Đ/C Chu Thị Hơng
11. Bồi dỡng Lý 9 : Đ/C Đồng Thị Tâm
12. Bồi dỡng Sử 9 : Đ/C Trần Thị Nhung
13. Bồi dỡng Địa 9 : Đ/C Phùng Văn Giang
14. Bồi dỡng Tiếnh Anh 9 : Đ/C Trần Văn Quang
15. Bồi dỡng Thể Dục 9 : Đ/C Vũ Văn Trung
_________________________________________________________________

Generate time = 0.1138060092926 s. Memory usage = 1.94 MB