Tiết 45 sinh 7: Chim bồ câu


27/01/10
Nguyễn Ngọc Hoa
Nguyễn Ngọc Hoa
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
Q THẦY CƠ VỀ DỰ
Q THẦY CƠ VỀ DỰ
TIẾT HỌC SINH HỌC
TIẾT HỌC SINH HỌC
LỚP 7/6
LỚP 7/6
Cụm Trường THCS
Cụm Trường THCS
Tân Lân
Tân Lân
Giáo viên thực hiện:
Giáo viên thực hiện:

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
:
:
Em hãy nêu đặc điểm chung của bò sát?
-
Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn ở cạn.
- Da khô, có vẩy sừng.
-
Chi yếu có vuốt sắc.
-
Phổi có nhiều vách ngăn.
-
Tim 3 ngăn, tâm thất xuất hiện vách ngăn hụt. Máu đi nuôi cơ
thể là máu pha
-
Thụ tinh trong, trứng có vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng,
-
Là động vật biến nhiệt.

LỚP CHIM
LỚP CHIM
TUẦN 4 – TIẾT 45
TUẦN 4 – TIẾT 45
NGÀY: 27/01/10
NGÀY: 27/01/10

Động vật hằng
nhiệt có ưu thế gì
hơn động vật
biến nhiệt?
Chim bồ câu có
đặc điểm sinh
sản như thế nào?
Qua tìm hiểu
thông tin SGK em
hãy cho biết: bồ
câu nhà có nguồn
gốc từ đâu?
- Tổ tiên của bồ câu nhà là bồ câu núi.
-
Sống trên cây, bay giỏi, có tập tính
làm tổ.
-
Là động vật hằng nhiệt.
-
Đặc điểm sinh sản :
+ Thụ tinh trong.
+ Mỗi lứa đẻ 2 trứng, trứng giàu
noãn hoàng,có vỏ đá vôi.
+ Chim trống mái thay nhau ấp
trứng
+ Con non yếu được nuôi bằng
sữa diều.
Tiết 45:
Tiết 45:


CHIM BỒ CÂU
CHIM BỒ CÂU
I. ĐỜI SỐNG:
I. ĐỜI SỐNG:
Hãy nêu những
đặc điểm đời sống
của chim bồ câu
mà em biết?

Thảo luận nhóm: Em hãy so sánh đặc điểm sinh sản
của thằn lằn với chim bồ câu?
Qua bảng em hãy nhận xét xem sự sinh sản
của loài nào tiến hóa hơn ?
Tiết 45:
Tiết 45:


CHIM BỒ CÂU
CHIM BỒ CÂU
- Thụ tinh trong
- Nhiều (hơn 5 trứng)
- Đẻ trứng xuống các
hốc đất, nở ra nhờ
nhiệt độ môi trường
-Trứng có vỏ đá vôi,
nhiều noãn hoàng
- Chim bố, mẹ thay
nhau ấp trứng
- Con non tự đi kiếm
mồi
-Con non yếu được
bố mẹ nuôi bằng
sữa diều
- Thụ tinh trong
- Trứng có vỏ dai bao
bọc, nhiều noãn hoàng
- Ít (chỉ 2 trứng)
Chim bồ câuThằn lằn bóng
-
Sự thụ tinh
-
Số lượng trứng
-
Cấu tạo trứng

-
Sự đẻ và phát triển
của trứng
-
Sự phát triển của
con non
Đặc điểm sinh sản
- Bộ phận giao phối
- Có cơ quan giao phối
- Không có

Tiết 45:
Tiết 45:


CHIM BỒ CÂU
CHIM BỒ CÂU
I. ĐỜI SỐNG:
I. ĐỜI SỐNG:
Tai
Cánh
Lông
bao
Lông đuôi
Bàn chân
Ống chân
Lông cánh
Tuyến
phao câu
Đùi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ngón chân
II. CẤU TẠO NGỒI VÀ DI CHUYỂN:
II. CẤU TẠO NGỒI VÀ DI CHUYỂN:
Mắt
Mỏ
2
1.
1.
Cấu tạo
Cấu tạo


ngồi:
ngồi:
1
3

Generate time = 0.094750165939331 s. Memory usage = 1.93 MB