dao duc lop 3- Ton trong thu tu va tai san

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Tại sao phải tôn trọng đám tang?
Tôn trọng đám tang là tôn trọng người
Tôn trọng đám tang là tôn trọng người
đã khuất và những người thân của họ.
đã khuất và những người thân của họ.
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Đạo đức
Đạo đức


Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Đạo đức
Đạo đức
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC


- Chúng mình
bóc thư ra xem
đi.
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Đạo đức
Đạo đức
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC


HĐ1: Xử lý tình huống.


a) Điền những từ
a) Điền những từ
bí mật
bí mật
,
,
pháp luật
pháp luật
,
,
của riêng
của riêng
vào chỗ
vào chỗ
trống trong các câu sau:
trống trong các câu sau:
- Thư từ, tài sản của người khác là…………..mỗi
- Thư từ, tài sản của người khác là…………..mỗi
người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là
người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là


việc làm vi phạm ………….
việc làm vi phạm ………….
- Mọi người cần tôn trọng ………riêng của trẻ em.
- Mọi người cần tôn trọng ………riêng của trẻ em.
của riêng
của riêng
pháp luật
pháp luật
bí mật
bí mật
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009
Đạo đức
Đạo đức
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC


HĐ2: Thảo luận nhóm

Generate time = 0.096426963806152 s. Memory usage = 1.93 MB