Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hạiCHÀO MỪNG THẦY CÔ
VÀ CÁC EM THAM DỰ
TIẾT HỌC HÔM NAY
Giáo viên: Lê Thị Tố Vĩ
Bộ môn: Cơng Nghệ 7
Trường: THCS Lê Tấn Bê
Phòng GD&ĐT: Quận Bình Tân - TPHCM

Nêu tác h i c a sâu, b nh ạ ủ ệ
đ n năng su t và ch t l ng ế ấ ấ ượ
nông s n. ả
Th nào là b nh cây? Nh ng ế ệ ữ
d u hi u th ng g p cây b ấ ệ ườ ặ ở ị
sâu, b nh phá h i. ệ ạ

Bài 13
PHÒNG TR SÂU, B NH H IỪ Ệ Ạ
- Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
- Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại.
Để phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu
quả cao cần đảm bảo những nguyên
tắc nào?
-
Phòng là chính.
-
Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và
triệt để.
-
Sử dụng tổng hợp các biện pháp
phòng trừ.

I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại.
Tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là
chính để phòng trừ sâu, bệnh hại?
-
Ít tốn công.
-
Cây sinh trưởng tốt
-
Sâu, bệnh ít.
-
Giá thành thấp.

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
-
Phòng là chính.
-
Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và
triệt để.
-
Sử dụng tổng hợp các biện pháp
phòng trừ.

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
1. Biện pháp canh tác và sử dụng giống
chống sâu, bệnh hại.

Phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp
canh tác và sử dụng giống cống sâu, bệnh hại
gồm những công việc nào?

-
Vệ sinh đồng ruộng
-
Làm đất
-
Gieo trồng đúng thời vụ
-
Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí
-
Luân phiên các loại cây trồng khác nhau
trên cùng một đơn vị diện tích
-
Sử dụng giống chống sâu, bệnh hại

Cắt rạ sau khi gặt
Cắt cỏ xung
quanh bờNối các ý ở cột A với các ý ở cột B để hoàn thiện nội
dung của biện pháp canh tác và sử dụng giống chống
sâu, bệnh hại
A

1. Vệ sinh đồng ruộng.

2. Làm đất.

3. Gieo trồng đúng thời vụ.

4. Chăm sóc kịp thời, bón
phân hợp lí.

5. Luân phiên các loại cây
trồng khác nhau trên 1 đơn
vị diên tích.

6. Sử dụng giống chống sâu
bệnh.
B

a. Diệt sâu, bệnh hai cây
trồng tồn tại dưới đất.

b. Thay đổi điều kiện sống
của sâu bệnh.

c. Chống lại tác nhân gây
bệnh, tự bảo vệ.

d. Tránh thời kỳ sâu bệnh
phát triển mạnh

e. Phá hủy chỗ ẩn nấp của
sâu hại.

f. Giúp cây sinh trưởng, phát
triển tốt, chống chịu sâu
bệnh hại.

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
1. Biện pháp canh tác và sử dụng giống
chống sâu, bệnh hại.
- Vệ sinh đồng ruộng.
- Làm đất.
- Gieo trồng đúng thời vụ.
- Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí.
- Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên 1 đơn vị
diên tích.
- Sử dụng giống chống sâu bệnh.

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
1. Biện pháp canh tác và sử dụng giống
chống sâu, bệnh hại.
2.Biện pháp thủ công.

Generate time = 0.19915699958801 s. Memory usage = 1.93 MB