Luyện từ và câu tuần 9 tiết 1 lớp 5: Mở rộng vốn từ Thiên Nhiên


Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ H­¬ng
Tr­êng TiÓu häc D¹ Tr¹ch
Kiểm tra bài cũ:
Đặt 1 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng
các biện pháp nghệ thuật đã học ?
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Më réng vèn tõ thiªn nhiªn
Thø ba ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2010
LuyÖn tõ vµ c©u
Mùa hè, nó rất nóng và cháy lên
những
bầu trời cúi xuống lắng nghe để tìm
xem
chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào.
nó cao hơn
Bầu trời trầm ngâm Nó nhớ đến tiếng hót của bầy chim sơn ca.
Bầu trời ghé sát mặt đất
Bầu trời buồn bã
Bầu trời dịu dàng
Bầu trời xanh biếc.
Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa.
Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao
tia sáng của ngọn lửa

Bầu trời mùa thu
Tôi cùng bọn trẻ đi ra cánh đồng.Buổi sáng tháng chín mát mẻ và dễ chịu.Tôi nói
với các em:
- Các em hãy nhìn lên bầu trời mà xem .
. Còn bây giờ bầu trời thế
nào? Hãy suy nghĩ và chọn những từ ngữ thích hợp để miêu tả nó.
Bọn trẻ nhìn lên bầu trời và suy nghĩ. Sau vài phút, một em nói:

- Vì sao mặt nước lại mệt mỏi? – Tôi hỏi lại.
-Thưa thầy, mùa hè, nước dạo chơi cùng những làn sóng. Mùa thu, nó mệt và
đứng lại với màu xanh nhạt. Nó mệt mỏi!
Những em khác tiếp tục nói :
-
-
Cô bé Va-li-a nhỏ nhắn đứng trầm ngâm một chỗ. Tôi hỏi :
- Còn Va-li-a, vì sao em im lặng thế?
- Em muốn nói bằng những từ ngữ của mình.
- Em đã tìm được câu nào chưa?
- - Va-li-a khẽ nói và mỉm cười.
Sau đó, mỗi em đều muốn nói về bầu trời bằng từ ngữ của riêng mình :
- Những đám mây xám đang từ phương bắc trôi tới.
-
- . Mùa hè, nó
Còn bây giờ chẳng có chim én nữa, vì thế
Theo Xu-kh«m-lin – xki
(Mạnh Hưởng dịch)
Mùa hè, nó rất nóng và cháy lên những
tia sáng của ngọn lửa.
- BÇu trêi xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.
Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa.
Bầu trời dịu dàng
Bầu trời buồn bã.
Bầu trời trầm ngâm.
Bầu trời ghé sát mặt đất cao hơn và có những con chim én bay liệng.
bầu trời cúi xuống lắng nghe để tìm xem
chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào.
Bầu trời xanh biếc.
Nó nhớ đến tiếng hót của bầy chim sơn ca.
Bầu trời xanh
mặt nước mệt mỏi trong ao.như
Câu văn sử dụng biện pháp so sánh

Generate time = 0.051229953765869 s. Memory usage = 1.93 MB