bai 55: ô nhiễm môi trường (tt)Quan sát đoạn video sau:

Môi trường trên Trái đất hiện nay đang bị ô nhiễm trầm
trọng làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh
cho con người và sinh vật.
Rác thải
Khói thải ở khu công nghiệp

Vậy chúng ta phải có những biện pháp như thế nào để hạn chế ô
nhiễm môi trường đang ngày càng diễn ra một cách trầm trọng?
Để tìm hiểu điều này, chúng ta sẽ vào bài hôm nay.
Ô nhiễm
trên sông
Thị Vải

( tiếp theo )

III. Hạn chế ô nhiễm môi trường
Có những cách nào để hạn chế tình trạng ô nhiễm
môi trường hiện nay?
1. Hạn chế ô nhiễm không khí.
2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước
3. Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.
4. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn.

Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Nhóm 1: Nêu nguyên nhân và biện pháp hạn chế ô nhiễm
không khí?
Nhóm 2: Nêu nguyên nhân và biện pháp hạn chế ô nhiễm
nguồn nước?
Nhóm 3: Nêu nguyên nhân và biện pháp hạn chế ô nhiễm do
thuốc bảo vệ thực vật?
Nhóm 4: Nêu nguyên nhân và biện pháp hạn chế ô nhiễm do
chất thải rắn?
III. Hạn chế ô nhiễm môi trường

1. Ô nhiễm không khí
a. Nguyên nhân:
- Nguồn tự nhiên: núi lửa, cháy rừng, bảo lụt, các quá trình phân hủy
xác động thực vật, phản ứng giữa các chất khí trong tự nhiên.
- Nguồn nhân tạo:
+ Hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch thải ra nhiều khí độc, do
bốc hơi, rò rỉ, thất thoát trong quá trình sản xuất…
+ Các ngành công nghiệp chủ yếu gây ô nhiễm: nhiệt điện, vật liệu
xây dựng , hóa chất, dệt và giấy, luyện kim, thực phẩm, các xí
nghiệp cơ khí.
Núi lửa phun trào Lốc xoáy Điêu khắc

b.Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí

Lắp đặt các thiết bị
lọc khí cho nhà máy

Xây dựng nhà máy
xử lí rác

Chôn lấp và đốt rác
một cách khoa học

Generate time = 0.10064315795898 s. Memory usage = 1.93 MB