rung chuong vang lop 5 -2010


Thanh Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Câu 1: Nhờ sự sinh sản mà:

A. Con người ngày càng lớn lên
B. Các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ
được duy trì kế tiếp nhau.
C. Em sẽ học giỏi.
D. Tất cả các ý trên.
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0
B

Câu 2: Côn Đảo thuộc Tỉnh nào?
A. Đà Nẵng
B. Quảng Trị
C. Quảng Ninh
D. Bà Rịa-Vũng Tàu
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0

Câu 3: Hằng năm nước ta lấy ngày nào làm
ngày kỷ niệm cách mạng tháng Tám thành
công?
A. Ngày 19-8.
B. Ngày 23-8.
C. Ngày 25-8.
D. Ngày 28-8.
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0

Câu 4: Cao Su được chế biến từ?
A. Nhựa cây Cao Su.
B. Than Đá.
C. Dầu Mỏ.
D. Cả ba nguyên liệu trên.
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0
Câu 5
Câu 5
Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh?
Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh?
A. 3 tỉnh
B. 5 tỉnh
C. 4 tỉnh
D. 6 tỉnh
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0

Câu 6: Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu
xuất thân từ:
A. Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo đói.
B. Giới trí thức không được trọng dụng.
C. Thợ thủ công không có việc làm.
D. Nhà buôn bị phá sản.
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0
D. Ở Vũng Tàu
Câu 7: Ở nước ta dầu mỏ được khai thác chủ
yếu:
A. Ở Thái Bình
B. Ở Đà Nẵng
C. Ở Nhiều tỉnh ven biển khác
30
29
282726252423222120191817161514131211109876543
2
1
0

Generate time = 0.094833135604858 s. Memory usage = 1.93 MB