ĐỀ THI LOP 4

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: Khoa học lớp 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:……………………… Họ, tên, chữ ký người coi thi:
Lớp:…………………………………….. …………………………….
Điểm: Bằng số……..Bằng chữ…………. Họ, tên, chữ ký người chấm thi
………………………………………… ………………………………
I . Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (1 điểm)
Để có sức khỏe tốt, chúng ta cần:
A. Ăn nhiều loại thức ăn có chất béo.
B. Ăn nhiều loại thức ăn có chất đạm .
C. Ăn nhiều loại thức ăn có chứa vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.
D. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.
Câu 2: (1 điểm)
Tính chất nào sau đây không phải là của nước?
A. Trong suốt.
B. Có hình dạng nhất định.
C. Không mùi.
D. Chảy từ cao xuống thấp.
II. Tự luận
Câu1 : (1 điểm)
Để phòng tránh bệnh do thiếu chất dinh dưỡng cần phải ăn uống như thế nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 2: (3 điểm)
Không khí có những tính chất gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 3: (3 điểm)
Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 4 (1 điểm)
Vì sao phải tiết kiệm nước?
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC
Môn: Khoa học lớp 4
(Cuối học kỳ I)
I. Phần trắc nghiệm :( 2 điểm)
Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1 D
Câu 2 B
II. Phần tự luận: ( 8điểm)
CÂU ĐÁP ÁN BIẾU ĐIỂM
Câu 1
- Cần phải ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí 1 điểm
Câu 2
-Không khí trong suốt
-Không mầu, không mùi, không vị
-Không có hình dạng nhất định
-Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.
0,5 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
1 điểm
Câu 3
-Xả phân, nước thải bừa bãi
- Sử dụng phân hóa học , thuốc trừ sâu....
- Vỡ đường ống dầu, tràn dầu
- Đục đường ống nước
-Lũ lụt
- Khói bụi và khí thải xe cộ
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 4
- Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước
sạch để dùng.Vì vậy không được lãng phí nước.
( Hoặc tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và
cũng là để có nước cho nhiều người khác được
dùng.)
Lưu ý: Học sinh trả lời được một trong hai ý trên
vẫn được điểm tối đa.
1 điểm

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: Địa lý lớp 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:……………………… Họ, tên, chữ ký người coi thi:
Lớp:…………………………………….. …………………………….
Điểm: Bằng số……..Bằng chữ…………. Họ, tên, chữ ký người chấm thi
………………………………………… ………………………………
. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 2: (1 điểm)
Vùng đất Tây Nguyên có đặc điểm như thế nào?
A. Vùng đất cao bao gồm các núi cao và khe sâu.
B. Vùng đất thấp bao gồm các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.
C. Vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên có độ sàn sàn bằng nhau.
Câu 3: (3 điểm)
Ghi chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
a) Sông ở đồng bằng Bắc Bộ thường hẹp, nước chảy xiết, có nhiều thác ghềnh
b) Đắp đê là biện pháp tốt nhất để nngăn lũ.
c) Hệ thống đê là một công trình vĩ đại của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
d) Hệ thống kênh, mương thủy lợi chỉ có tác dụng tiêu nước vào mùa mưa.
e) Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng .
g) Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1:( 2 điểm)
Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa thứ
hai của cả nước?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 2:( 3 điểm) Điền từ vào chỗ trống cho thích hợp
Ở các chợ phiên của đồng bằng Bắc Bộ, hoạt động.................hàng hóa là hoạt
động diễn ra tấp nập nhất. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là những sản phẩm sản
xuất tại.....................Nhìn các................bán ở chợ, ta có thể biết được người dân
địa phương sống chủ yếu bằng những .............
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC
Môn: Địa lý lớp 4
(Cuối học kỳ I)
I. Phần trắc nghiệm :( 5 điểm)

Câu 1 (1 điểm) B
Câu 2 (1 điểm) B
Câu 3 (3 điểm)
Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Điền Đ vào b,c,e
Điền S vào a,d,g
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
CÂU ĐÁP ÁN BIẾU ĐIỂM

Câu 1: Đất phù sa mầu mỡ, nguồn nước dồi dào.
Người dân có nhiều kinh nghiệm

1 điểm
1 điểm
Câu 2
(Thứ tự từ cần điền)
- Mua bán
- Địa phương
- Hàng hóa
- Nghề gì
Mỗi ý đúng
0,75điểm
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: Lịch sử lớp 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:……………………… Họ, tên, chữ ký người coi thi:
Lớp:…………………………………….. …………………………….
Điểm: Bằng số……..Bằng chữ…………. Họ, tên, chữ ký người chấm thi
………………………………………… ………………………………
I. Phần trắc nghiệm :( 4 điểm)
Đánh dấu x vào ô trước ý đúng.
Câu 1: (1 điểm)
Thời nhà Lý kinh đô nước ta đặt tại:
a. Hoa Lư c. Hà Nội
b. Thăng Long
Câu 2: (1 điểm)
Nguyên nhân hai bà Trưng nổi dậy khởi nghĩalà:
a. Sách (chồng bà Trưng Trắc ) Bị Tô Định bắt và giét hại .
b. Hai bà Trưng nổi dậy Khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.
c. Hai bà Trưng căm thù quân xâm lược.
Câu 3 (2 điểm) Hãy điền vào ô Chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai .
Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được:
a. Thống nhất giang sơn lên ngôi hoàng đế
b. Chấm dứt thới kỳ đô hộ phong kiếnphương Bắc, mở đầu cho thời kỳ
độc lập dân tộc lâu dài của đất nước.
c. Đánh tan quân xâm lược nhà Hán.
d. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm)
Nhà Trần đá có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp
đê?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 2 (3 điểm)
Tại sao Lý Thái Tổ lại quyết định rời đô ra Thăng Long?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Generate time = 0.14840698242188 s. Memory usage = 1.93 MB