Vẽ đơn giản - Hoa lá


Giáo viên thực hiện Bùi Thảo Nguyên
Giáo viên thực hiện Bùi Thảo Nguyên

4
BÀI: 9 VẼ TRANG TRÍ
VẼ ĐƠN GIẢN HOA LÁ


Hoạ tiết hoa, lá.
Hoa, lá thật
Hoa lá là hoạ tiết trong bài trang trí như thế
nào so với hoa lá thật?
Hoa lá trong bài trang trí phải được vẽ đơn giản( Hay
còn gọi là vẽ cách điệu )
BÀI 9: VẼ ĐƠN GIẢN HOA LÁ

Trang trí ứng dụng
Trang trí cơ bản

Hoa Lan vẽ theo mẫu
thật
Hoa Lan vẽ đơn giản
=

Generate time = 0.24177718162537 s. Memory usage = 1.92 MB