Tiet 119 cach lam bai van nghi luan hoac doan trichGiáo viên: Giáp Thị Khuyên
Trường THCS Trường Giang Lục Nam
tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
Ngữ Văn 9


Kiểm tra bài cũ:
- Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích?
-
Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là trình bày những
nhận xét đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ
thuật của một tác phẩm cụ thể.


tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
I. Bài học:
1) Đề bài nghị luận về tác phẩm
truyện và đoạn trích.
a) Đề bài:
a) Đề bài:
Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ
trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở
chuyện người con gái Nam Xương của
Nguyễn Dữ.
Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong
truyện ngắn Làng của Kim Lân.
Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều
trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều
của Nguyễn Du.
Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia
đình trong chiến tranh qua truyện ngắn
Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
b) Nhận xét:
Các đề bài trên đã nêu vấn đề nào về tác
phẩm truyện?


tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
I. Bài học:
1) Đề bài nghị luận về tác phẩm
truyện và đoạn trích.
a) Đề bài:
a) Đề bài:
Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ
trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở
chuyện người con gái Nam Xương của
Nguyễn Dữ.
Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong
truyện ngắn Làng của Kim Lân.
Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều
trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều
của Nguyễn Du.
Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia
đình trong chiến tranh qua truyện ngắn
Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
b) Nhận xét:
Các từ Suy nghĩ, Phân tích đòi hỏi phải
làm khác nhau như thế nào?
-
Suy nghĩ: xuất phát từ sự cảm thụ, hiểu
của mình để nhận xét, đánh giá tác
phẩm.
- Phân tích: Xuất phát từ cốt truyện nhân
vật để lập luận và sau đó nhận xét đánh
giá tác phẩm.


tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
I. Bài học:
1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện
và đoạn trích.
a) Đề bài:
a) Đề bài:
Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ
trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở
chuyện người con gái Nam Xương của
Nguyễn Dữ.
Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong
truyện ngắn Làng của Kim Lân.
Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều
trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều
của Nguyễn Du.
Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia
đình trong chiến tranh qua truyện ngắn
Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
b) Nhận xét:
Vậy nghị luận về tác phẩm truyện là bàn
về vấn đề gì?
c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ
đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của
truyện.


tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
I. Bài học:
1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện
và đoạn trích.
a) Đề bài:
b) Nhận xét:
c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ
đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của
truyện.
2) Các bước làm bài nghị luận về tác
phẩm truyện hoặc đoạn trích.
a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai
trong truyện ngắn làng của Kim Lân.
*) Tìm hiểu đề, tìm ý.
*) Tìm hiểu đề:
-
Đề thuộc loại nghị luận về vấn đề gì?
Yêu cầu nghị luận? Để làm được đề bài
này phải dựa vào đâu?
*) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý.
-
Thể loại: Nghị luận về tác phẩm truyện.
-
Đối tượng: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai.
- Nội dung: Truyện ngắn Làng của Kim
Lân.
*) Tìm ý:


tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện
(hoặc đoạn trích)
I. Bài học:
1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện
và đoạn trích.
a) Đề bài:
b) Nhận xét:
c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ
đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của
truyện.
2) Các bước làm bài nghị luận về tác
phẩm truyện hoặc đoạn trích.
a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai
trong truyện ngắn làng của Kim Lân.
*) Tìm hiểu đề, tìm ý.
*) Tìm hiểu đề:
*) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý.
-
Thể loại: Nghị luận về tác phẩm truyện.
-
Đối tượng: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai.
- Nội dung: Truyện ngắn Làng của Kim
Lân.
*) Tìm ý:
Cái gì là nét nổi bật nhất ở nhân vật ông
Hai? Tình yêu làng, yêu nước bộc lộ
trong tình huống nào? Tình yêu ấy có
đặc điểm gì ở hoàn cảnh cụ thể?

Generate time = 0.073951959609985 s. Memory usage = 1.93 MB