DE THI VIOLYMPIC

BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:
Cho tứ giác ABCD có AD vuông góc với CD,
. Vậy bằng
Câu 2:
Tổng số đo các góc trong của một tứ giác bằng
Câu 3:
Giá trị của thỏa mãn

2
1
0
- 1
Câu 4:
Giá trị thỏa mãn là
1
2
3
4
Câu 5:
Tích bằng:
Một kết quả khác
Câu 6:
Nếu thì tập các giá trị x thỏa mãn là:
{0}
{3}
{0; 3}
Một kết quả khác
Câu 7:
Trong một tứ giác, tổng hai đường chéo
bằng tổng hai cạnh đối
lớn hơn tổng hai cạnh đối
nhỏ hơn tổng hai cạnh đối
nhỏ hơn nửa chu vi
Câu 8:
Trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên
trùng nhau
cùng chiều với nhau
ngược chiều với nhau
vuông góc với nhau
Câu 9:
Kết quả của phép tính

- 10
10
0
1
Câu 10:
Trong một tứ giác, tổng hai đường chéo
lớn hơn nửa chu vi và nhỏ hơn chu vi
lớn hơn chu vi
nhỏ hơn nửa chu vi
lớn hơn nửa chu vi hoặc nhỏ hơn chu vi

Generate time = 0.059074878692627 s. Memory usage = 1.92 MB