Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện (hot)


KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Nêu vai trò của Giáp
Câu 1: Nêu vai trò của Giáp
Xác? Cho ví dụ?
Xác? Cho ví dụ?
Câu 2: Nêu vai trò của nghề
Câu 2: Nêu vai trò của nghề
nuôi tôm ở nước ta?
nuôi tôm ở nước ta?
Đáp án:
Đáp án:

Câu 1: Vai trò của Giáp Xác:
Câu 1: Vai trò của Giáp Xác:

Đa số giáp xác có lợi: là nguồn thức ăn của
Đa số giáp xác có lợi: là nguồn thức ăn của
cá (chân kiếm tự do, rận nước), là nguồn
cá (chân kiếm tự do, rận nước), là nguồn
thực phẩm có giá trò của con người (tom,
thực phẩm có giá trò của con người (tom,
cua), có nguồn lợi xuất khẩu (tôm, cua, ghẹ)
cua), có nguồn lợi xuất khẩu (tôm, cua, ghẹ)

Một số ít có hại: Cản trở giao thông thuỷ:
Một số ít có hại: Cản trở giao thông thuỷ:
con hà, gây hại cho cá: chân kiếm kí sinh,
con hà, gây hại cho cá: chân kiếm kí sinh,
truyền bệnh giun sán: cua đá.
truyền bệnh giun sán: cua đá.
Câu 2:
Câu 2:
Vai trò của nghề nuôi tôm: Cung
Vai trò của nghề nuôi tôm: Cung
cấp nguồn thực phẩm cho đòa
cấp nguồn thực phẩm cho đòa
phương, cung cấp mặt hàng xuất
phương, cung cấp mặt hàng xuất
khẩu mang lại nguồn lợi về kinh tế.
khẩu mang lại nguồn lợi về kinh tế.


Generate time = 0.09725022315979 s. Memory usage = 1.93 MB