BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn trờng Đại học Quảng Bình
----------------
Đồng Hới, ngày 20 tháng 6 năm 2005.

Báo cáo thành tích cá nhân
Về công tác đoàn và phong trào thanh niên trờng học
Năm học 2006 - 2007
I/ Sơ lợc lý lịch:
Họ và tên thờng dùng: Vơng Kim Thành
Ngày, tháng, năm sinh: 9/11/1973
Quê quán: Xã Phong Hoá - Huyện Tuyên Hoá - Tỉnh Quảng Bình
Chỗ ở hiện nay: Tiểu khu 13 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Chức vụ: - P. Bí th Đoàn Trờng Đại học Quảng Bình
- Chủ tịch Hội Sinh viên Trờng Đại học Quảng Bình
- P. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trờng
Hình thức khen thởng cá nhân:

+ Bằng khen của Trung ơng Đoàn, năm học 2001 - 2002
+ Bằng khen của Trung ơng Đoàn, năm học 2003 - 2004
+ Bằng khen của Trung ơng Đoàn, năm học 2005 - 2006
+ Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Bình, năm 2002.
+ Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Bình, năm 2004.
II/ tóm tắt thành tích:
Trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trờng Đại học Quảng
Bình năm học 2006 - 2007, bản thân vừa là giảng viên giảng dạy vừa phải đảm nhiệm
chức vụ là P.Bí th Đoàn trờng, bản thân tôi tự nhận thấy đã thực sự gơng mẫu, nhiệt
tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, chủ động sáng tạo trong kế hoạch, chỉ đạo
Đoàn trờng nói chung ĐVTN nói riêng, hoạt động tốt và đạt đợc nhiều kết quả cao. Cụ
thể qua những mặt sau:
1/ Về công tác chính trị t tởng, đạo đức tác phong:
- Lập trờng t tởng vững vàng, luôn đi theo đờng lối, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nớc.
- Luôn tu dỡng, rèn luyện đạo đức của ngời đảng viên, giảng viên. Tác phong
đứng đắn, mẫu mực.
- Gơng mẫu trong công tác, tự học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng và cấp
trên.
- Bản thân luôn có đạo đức, tác phong gơng mẫu của một cán bộ chuyên môn cúng
nh cán bộ Đoàn, lối sống giản dị, trung thực và hoà nhã với mọi ngời, thực sự là ngời
đồng chí, đồng nghiệp tốt trong tập thể s phạm Khoa, Trờng, Đoàn thể, Hội Sinh viên
luôn luôn tâm huyết với nghề dạy học và hoạt động Đoàn, Hội.
2/ Về chuyên môn nghiệp vụ:
- Bản thân luôn xem chuyên môn là trách nhiệm, nghiệm vụ hàng đầu của mình,
thực hiện tốt chơng trình, kế hoạch giảng dạy, nghiêm túc đúng quy chế về coi thi, ra đề
thi, chấm thi, lên lớp đầy đủ đúng giờ và chất lợng, kiêm nhiệm công tác Đoàn và quản
lý Khoa tốt có chất lợng, hiệu quả cao.
- Hớng dẫn cho HS - SV học tập tốt, nắm chắc kiến thức chuyên môn. Hớng dẫn
và tham gia các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ, Xêmina tốt, có chất lợng.
- Kết quả cụ thể:
- Hồ sơ chuyên môn cá nhân: Xếp loại tốt.
- Giờ thao giảng: Xếp loại tốt.
- Hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2006 - 2007.
3/ Về nghiên cứu khoa học và tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ:
- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, trao đổi xây dựng
và góp ý kiến các tiết dạy nhằm nâng cao hơn nghiệp vụ chuyên môn.
- Có bài viết Xêmina về chuyên môn chất lợng, hiệu quả.
- Trong năm đã biên soạn 3 tập bài giảng dùng cho giảng dạy.
4/ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên:
- Xác định đợc trách nhiệm là một thủ lĩnh Đoàn nên bản thân rất tích cực, xông
xáo trong tất cả các hoạt động phong trào, bề nổi cũng nh chuyên môn của Nhà trờng,
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên đạt kết quả tốt, hiệu quả và có tính giáo dục
cao.
- Bản thân đã có kế hoạch cụ thể cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của
Đoàn trờng trong năm học, đợc BTV, BCH Đoàn trờng nhất trí cao cùng tìm ra phơng
thức hoạt động Đoàn có hiệu quả và chất lợng cao đối với một Đoàn trờng đứng đầu
khối trờng học trong tỉnh, cụ thể nh:
* Về giáo dục chính trị t tởng:
Quán triệt các chủ trơng, đờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nớc
đến tận từng ĐVTN, các nghị quyết của Đoàn cấp trên đợc triển khai hiệu quả, thiết
thực và đợc ĐVTN hởng ứng cao. Hoạt động của trờng Đại học Quảng Bình trong trong
năm học 2006 - 2007 luôn luôn bám sát đờng lối chủ trơng của Đảng, của Trung ơng
Đoàn, Tỉnh Đoàn, Đoàn khối CQ DCĐ, BTV Đoàn trờng chủ động tham mu cho cấp
uỷ Đảng nhà trờng phối hợp với các Phòng, Ban chức của nhà trờng đã tổ chức tốt các
hình thức học tập lý luận Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức phổ biến
tốt cho ĐVTN là HS-SV những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục và triển khai học
tập 6 bài học lý luận chính trị. Đoàn trờng đã phối hợp với Phòng CTSV tổ chức sâu
rộng trong toàn trờng nhiều đợt sinh hoạt chính trị gắn với nhiều phong trào hoạt động
kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày thành lập Hội LHTN Việt
Nam, ngày thành lập Hội Sinh Viên Việt Nam ... Ngoài ra còn duy trì thờng xuyên các
hoạt động ngoại khoá và vận động ĐVTN tham gia tốt các cuộc thi do tỉnh và Trung -
ơng tổ chức : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục....
Đoàn trờng đã tổ chức tốt các hoạt động truyền thống; giáo dục lý tởng cách mạng;
giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, giáo dục pháp luật...Trong các buổi sinh hoạt định
kỳ và các buổi sinh hoạt tập trung. * Về giáo dục truyền thống:
Thờng xuyên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách
mạng của Đảng, Đoàn trong các ngày lễ lớn nh: 26/3; 3/2; 19/5 ; 20/1 1 ; 9/1 ... Đoàn
trờng thờng xuyên tổ chức sinh hoạt hành quân về căn cứ cách mạng, Chiến khu xa
(Đồng Sơn- Đồng Hới), gặp gỡ nhân chứng lịch sử trong dịp 30/4, tặng quà cho con em
thơng binh liệt sĩ là HS - SV... Viếng và chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.
* Về giáo dục đạo đức nếp sống:
Đoàn trờng tổ chức nhiều hình thức phong phú hoạt động, huy động đông đảo
ĐVTN tham gia các buổi sinh hoạt với chủ đề: Cần kiệm là nếp sống của sinh viên, vận
động sinh viên bỏ thuốc lá, không uống rợu ở ký túc xá, giáo dục ĐVTN nếp sống mới,
văn minh lịch sự, có tính s phạm, sử dụng các hình thức điểm thởng phạt hàng tháng, kỳ
để nâng cao tính giáo dục.
Đối với HS - SV cá biệt, Đoàn trờng phối hợp với phòng CTSV đã có những biện
pháp giáo dục, phê bình, cảnh cáo trớc toàn thể ĐVTN trong nhà trờng.
* Về thi đua học tập tiến quân vào khoa học công nghệ:
Đoàn trờng đã xây dựng đợc một hệ thống các tiêu chí thi đua về học tập và rèn
luyện một cách cụ thể, sát thực với điều kiện thực tế của nhà trờng. Tổ chức đăng ký thi
đua giữa các cá nhân ĐVTN, các chi đoàn và Liên chi đoàn theo các chuẩn mực đánh
giá thi đua. Tổ chức và thực hiện tốt việc xây dựng nền nếp học tập chuyên cần có chất
lợng tại giảng đờng và ở nhà hoặc ở ký túc xá.
Đẩy mạnh đợc phong trào thi đua dạy và học tốt giữa chi đoàn CBGV và các chi
đoàn HS - SV (phong trào học tập kiểu mẫu, mùa thi nghiêm túc chất lợng).
Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuần và tháng học tốt, nghiên cứu khoa học của học
sinh sinh viên, đẩy mạnh phong trào học tập thông qua các câu lạc bộ khoa học kỹ
thuật, câu lạc bộ học tập chuyên ngành, hội thi NVSP từ chi đoàn đến toàn Đoàn trờng.
* Về phong trào thi đua lập nghiệp lao động sáng tạo, góp phần hoàn
thành nhiệm vụ của nhà trờng:
Dới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, BGH Nhà trờng, Đoàn trờng đã thực hiện và
triển khai tốt phong trào hoạt động Đoàn về chơng trình công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trờng học, chơng trình phối hợp hoạt động giữa TƯ Đoàn và Bộ GD & ĐT
cùng nh Đoàn thanh niên với nhà trờng trong các năm học 2006 - 2007 thông qua các
hoạt động nh: Rèn luyện, học tập chuyên môn và duy trì công tác kiểm tra sĩ số, bảng
tên, huy hiệu Đoàn, trang phục, t cách ĐVTN.
* Về phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng vì trẻ em nghèo:
Thực hiện các kế hoạch BTV Tỉnh Đoàn về việc tổ chức hoạt động tham gia TNTN
và chiến dịch "mùa hè tình nguyện", BTV Đoàn trờng đã triển khai kế hoạch một cách
cụ thể đến với toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trên các diễn đàn, hội thảo, và các
buổi sinh hoạt, qua đó HS - SV nhận thức đợc mục đích, ý nghĩa của hoạt động, từ đó
tham gia vào một cách tích cực, tự giác và có trách nhiệm cao. Từ nhận thức đúng đắn
về phong trào TNTN, Ban Thờng vụ Đoàn trờng đã chủ động tham mu với cấp uỷ Đảng,
chính quyền, Công đoàn về việc thực hiện các hoạt động trên đã đạt đợc một số kết quả
rất đáng tự hào, đóng góp phần nhỏ vào thành tích của Tỉnh đoàn Quảng Bình nói riêng
và phong trào TNTN trên quy mô toàn quốc nói chung.
Vai trò công tác tổ chức chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn
thể trong nhà trờng đối với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện đóng vai trò hết
sức quan trọng. Với chức năng của từng tổ chức tuy có khác nhau, nhng đều có chung
mục đích là xây dựng và đẩy mạnh việc học tập rèn luyện của HS - SV thông qua nhiều
hình thức tổ chức hoạt động với quy mô lớn nhỏ khác nhau giúp ĐVTN tiếp cận đợc với
thực tế, là hành trang quý sau khi tốt nghiệp ra trờng.
Hoàn thành các kế hoạch của Đoàn cấp trên về việc tổ chức hoạt động thanh niên
tình nguyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với
cách mạnh, vùng sâu, vùng xa, tham gia hỗ trợ cho các kỳ thi CĐ-ĐH.
* Về phong trào xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội:
Đoàn trờng phối hợp với Phòng CTSV thành lập các đội thanh niên xung
kích, đội tự quản hoạt động tốt dới sự chỉ đạo trực tiếp của BGH Nhà trờng và các
Khoa, Phòng liên quan.
Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện theo chủ trơng của Nhà tr-
ờng cũng nh Đoàn cấp trên phát động.
Đoàn trờng tổ chức tốt các hoạt động giao lu, kết nghĩa với các đơn vị lực lợng vũ
trang nh: Chi đoàn Phòng CS PCCC công an Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Đèo Ngang, Chi
đoàn trại giam Đồng Sơn.
* Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
BCH Đoàn trờng gồm 15 đồng chí. Toàn trờng có 6 Liên chi đoàn, 01 Chi đoàn
Cán bộ, giáo viên. Đoàn trờng duy trì tốt có chất lợng sinh hoạt định kỳ hàng tháng của
BCH, Ban Thờng vụ Đoàn trờng, Liên chi đoàn và các chi đoàn.
Có nhiều hình thức hoạt động bổ ích thu hút và tập hợp ĐVTN tham gia hoạt động
có tổ chức, chất lợng nhân các ngày lễ lớn bằng các hoạt động nh: toạ đàm, VHVN,
TD-TT. . .
Đoàn trờng hớng dẫn cho các Liên Chi, các Chi đoàn và trực tiếp chỉ đạo bằng
nhiều hình thức hoạt động nh: Câu lạc bộ: Địa lý, Tin học, Dân sô- Môi trờng, ..., hoặc
ngoại khoá về Nhạc, Hoạ, Thể dục... thu hút và tập hợp tất cả các ĐVTN trong nhà tr-
ờng tham gia. Có đủ hồ sơ sổ sách quy định cho Đoàn trờng, Liên chi đoàn, chi đoàn và
các đoàn viên. 100% ĐVTN đóng Đoàn phí và quỹ Đoàn đầy đủ đúng thời gian quy
định.
Triển khai tốt chơng trình rèn luyện đoàn viên, Đề án xây dựng Đoàn cơ sở vững
mạnh. Đoàn trờng kiểm tra đánh giá thờng xuyên việc thực hiện nền nếp đeo bảng tên,
huy hiệu Đoàn nhằm giáo dục cho ĐVTN ngày càng tốt hơn. Đoàn trờng làm tốt công
tác kiểm tra, đánh giá, phân loại đoàn viên hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Tổ chức tốt công tác tập huấn Cán bộ Đoàn và kỹ năng hoạt động Đoàn cho BCH,
các Cán bộ Đoàn của chi Đoàn và Liên chi đoàn.
Làm tốt công tác kiểm tra, phân loại đoàn viên, chi đoàn. Đoàn trờng thờng xuyên
kiểm tra việc thực hiện nền nếp, vệ sinh, bảng tên, phù hiệu. . .của ĐVTN.
+ Làm tốt công tác sinh hoạt hè: Kết hợp với phòng CTSV có phiếu sinh hoạt hè,
sau khi nghỉ hè có tổng kết, đánh giá thu hoạch.
+ Duy trì đều và có chất lợng sinh hoạt định kỳ của BCH, Ban Thờng vụ Đoàn tr-
ờng và các chi đoàn CBGV- HSSV.
+ Có nhiều nội dung và hình thức hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên tham gia. Nhân các ngày lễ lớn, thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn
nghệ, TD-TT và một số hoạt động khác.
+ 100% chi đoàn khá, tốt.
+ 100% đoàn viên đủ t cách.
+ Có đủ hồ sơ sổ sách quy định cho Đoàn trờng, Liên chi đoàn, chi đoàn và đoàn
viên.
+ 100% đóng Đoàn phí đầy đủ nghiêm túc đóng Đoàn phí cho Đoàn cấp trên.
+ Triển khai tốt chơng trình rèn luyện đoàn viên, đề án xây dựng Đoàn cơ sở vững
mạnh.
* Về công tác tham gia xây dựng Đảng:
- Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, phối hợp với các chi bộ HS - SV hàng
tháng, hàng quý, xét duyệt đề nghị kết nạp đảng viên cho Đoàn viên thanh niên (đã kết
nạp đợc 7 đảng viên, BCH Đoàn trờng tiếp tục giới thiệu đề nghị xét kết nạp cho 3
đối tợng Đảng mới, đề nghị công nhận đối tợng Đảng cho hơn 25 đồng chí, bồi dỡng
cảm tình Đảng cho 80 đồng chí ĐVTN).
* Bài học kinh nhiệm:
- Qua một năm học, bản thân là một cán bộ Đoàn trờng đã lãnh đạo và chỉ đạo
Đoàn trờng đạt đợc những kết quả nói trên cũng nhờ vào những kinh nghiệm sau:
1. Bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp, kết hợp với các
tổ chức khác trong và ngoài nhà trờng. Từng bớc xã hội hoá công tác thanh niên, đẩy
mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất phơng tiện và điều kiện làm việc của tổ chức
Đoàn.
2. Phải xây dựng đợc đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình có năng lực hoạt động và kỹ
năng về công tác thanh niên đợc ĐVTN tín nhiệm. Thờng xuyên cải tiến, đổi mới nội
dung, hình thức hoạt động và xây dựng chơng trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết
thực, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của ĐVTN; thờng xuyên chăm lo đến đời sống
vật chất, tinh thần của ĐVTN.
3. Tăng cờng công tác kiểm tra chỉ đạo, giữ vững kỷ luật của Đoàn; Đẩy mạnh
hoạt động giao lu kết nghĩa để học tập lẫn nhau giữa các cơ sở Đoàn.
4. Làm tốt công tác thi đua, khen thởng, kịp thời động viên những tập thể và cá
nhân thực sự xuất sắc trong các hoạt động của Đoàn.
III/ Kết luận và đề nghị:
1/ Kết luận:
Qua một năm hoạt động lãnh, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của
Đoàn trờng Đại học Quảng Bình, bản thân cố gắng phấn đấu về mọi mặt mong làm tròn
nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, kết quả đó nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của các cấp
lãnh đạo, BCH, BTV Đoàn trờng và toàn thể ĐVTN trong Đoàn trờng... bản thân đã làm
đợc và thu đợc nhiều kết quả nói trên, xin phát huy những thành tích đạt đợc để phấn
đấu tốt hơn, xứng đáng là ngời giảng viên, cán bộ Đoàn giỏi của Trờng Đại học Quảng
Bình.
2/ Đề nghị:
Với những thành tích đạt đợc nh trên, bản thân kính mong Đoàn cấp trên xem xét,
khen thởng:
* Trung ơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen:
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trờng
học, năm học 2006 - 2007
xác nhận của đảng uỷ đoàn trờng Ngời viết báo cáo

Vơng Kim Thành

Generate time = 0.048475980758667 s. Memory usage = 1.94 MB