KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 5 NGOAN 2010 - 2011 HAY TUYỆT VỜI

PHÒNG GD & ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SÔNG ĐỐC 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sông Đốc, ngày 15 tháng 9 năm 2010
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 5A .
Năm học 2010 – 2011.
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
I/ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:
- Căn cứ công văn số 10398/ BGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 9 năm 2007 về
việc hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng
học sinh giỏi ở tiểu học.
- Căn cứ kế hoạch số 959/KH-PGD&ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của
Phòng Giáo dục - Đào tạo Trần Văn Thời về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm
học 2009 - 2011 đối với giáo dục Tiểu học.
- Căn cứ công văn số 1015/ PGD - GDTH ngày 03 tháng 9 năm 2010 của
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ năm học đối với bậc Tiểu học.
- Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lượng đầu năm của lớp 5A năm học 2010-
2011;
- Căn cứ phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của
trường Tiểu học Sông Đốc 2;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ;
II/ TÌNH HÌNH THỰC TẾ:
1) Thuận lợi:
+ Trường đã công nhận đạt chuẩn quốc gia nên điều kiện học tập của học sinh
tốt hơn so với HS những năm trước.
+ Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm nhiều đến việc nâng cao chất lợng đại
trà và chất lượng mũi nhọn vì vậy đã chỉ đạo tốt việc lên kế hoạch, soạn giáo án,... dạy
bồi
dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.
+ Giáo viên tạo mọi điều kiện để củng cố nâng cao kiến thức cho học sinh.
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ nên HS có điều kiện
tốt cho việc học tập.
+ Đa số các em học sinh chăm ngoan có ý thức học tập và có ý trí phấn đấu.
+ Các em HS trong lớp ngoan có tinh thần xây dựng tập thể. Có đội ngũ cán sự
năng nổ nhiệt tình.
2. Khó khăn:
+ Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con cái mà
thường phó mặc cho cơ.
+ Một số học sinh chưa có ý thức cao trong việc học tập, còn mải chơi, lơ là
trong q trình học.
+ Trong lớp vẫn còn nhiều em lười học bài cũ, hổng kiến thức cơ bản từ các lớp
dưới.
+ Thời lượng một tiết học chỉ 40 phút, kiến thức truyền đạt cho học sinh tương
đối nhiều. Trong khi đó khả năng tiếp thu của các em khơng đồng đều .
3/ Cơ sở vật chất:
* Thuận lợi:
- Phòng học thống, mát mẻ, sạch sẽ đảm bảo theo u qui định.
- Dụng cụ học tập đầy đủ, có tủ đựng đồ dùng học tập của học sinh.
- Bảng lớp, bàn ghế của GV và học sinh đầy đủ đảm bảo đúng qui định.
- Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của trường tương đối đầy đủ nên cũng
thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
* Khó khăn:
- Một số mơn học khơng cung cấp đủ dồ dùng trang thiết bị dạy học.
- Một số học sinh điều kiện kinh tế khó khăn nên đồ dùng học tập một số mơn
đơi khi chưa đầy đủ.
- Sách tham khảo của Hs còn ít.
- Bảng lớp: 1cái, tủ 2 cái.
- Phòng học :1 phòng cơ bản.
- Bàn ghế: 1 bộ bàn ghế GV, 18 bàn HS – 36 ghế HS.
4/ Chất lượng học sinh:
- Cuối năm học trước
Môn TSHS
Học lực môn TỈ LỆ TB
G K TB Y
TỐN
T. VIỆT
TV 33 10 14 9 0
TOÁN 33 13 12 8 0
KH 33 13 13 7 0
LS-ĐL 33 12 12 9 0
- Kết quả khảo sát đầu năm:
Môn TSHS Giỏi Khá TB Yếu Tổng số
Tiếng Việt 33 3 10 14 6 Lớp HS
Toán 33 0 8 16 9 5A 33
5. Giáo viên:
-Trình độ đào tạo : Đại học
+ Năm vào ngành: 2003
+ Thâm niên lớp đang dạy : 05 năm.
B. CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU
1/ Bồi dưỡng học sinh giỏi:
a/ Thời gian, yêu cầu, người thực hiện:
THỜI GIAN
NỘI DUNG YÊU CẦU NGƯỜI
THỰC
HIỆN
ĐẦU NĂM
- Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm. Nắm số
liệu học sinh giỏi. Thông báo tới phụ huynh HS.
-Lập và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi
cho HS.
- Tổ chức các buổi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
Giáo viên
và học sinh
GIỮA HỌC
KÌ I
- Tổ chức thi khảo sát chất lượng giữa học kì I. Nắm
số liệu học sinh giỏi. Thông báo tới phụ huynh HS.
-Lập và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi
cho HS.
- Tổ chức các buổi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
Giáo viên
và học sinh
CUỐI HỌC
KÌ I
- Khảo sát nắm tình hình học sinh giỏi ở lớp.
- Tiếp tục lập kế hoạch, dạy bồi dưỡng.
- Đánh giá công tác bồi dưỡng HS giỏi của lớp.
Giáo viên
và học sinh
GIỮA KÌ 2
-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi ở lớp.
- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức tiến bộ của học sinh
- Thông báo với phụ huynh học sinh về mức độ tiến
bộ của học sinh.
Giáo viên
và học sinh
CUỐI KÌ 2
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi ở lớp.
- Kiểm tra, đánh giá mức tiến bộ của học sinh.
- Tổng kết, so sánh số liệu, báo cáo, đánh giá, khen
thưởng,đánh giá thi đua của lớp.
Giáo viên
và học sinh
b/ Biện pháp:
* Đối với giáo viên:
- Ngay từ cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi đã gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh
học sinh cần bồi dỡng, nói rõ kế hoạch của ngành cũng như của trờng về việc thi học
sinh giỏi lớp 5 năm học 2010- 2011. Nêu rõ thuận lợi khó khăn của lớp, thông báo cụ
thể kết quả học tập của từng em để cha mẹ nắm được.
- Bàn biện pháp giúp đỡ các em trong việc học ở lớp cũng như ở nhà.
- Động viện phụ huynh mua thêm sách tham khảo cho học sinh để các em có
điều kiện củng cố và nâng cao kiến thức.
- Khi dạy bồi dưỡng cần chú ý không dạy quá với khả năng tiếp thu của HS.
- Kiểm tra chất lượng hàng tháng để có căn cứ điều chỉnh phơng pháp dạy của
GV và phơng pháp học của HS.
- Động viên giúp đỡ các em trong từng giờ học để các em ý thức đợc vai trò
trách nhiệm của bản thân về học tập nâng cao năng lực cá nhân .
- Lập kế hoạch bồi dưỡng theo tuần (Có thống nhất với tổ chuyên môn ).
- Xây dựng đề thi hàng tháng cho các em thi để nhắc nhở các em luôn luôn có ý
thức cập nhật kiến thức và hiểu biết chung ở tất cả các môn .
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học tập của học sinh và đưa ra những
biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Tham mưu với BGH tuyên dương kịp thời những học sinh giỏi.
- Thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng, dự giờ, nghiên cứu các loại sách
phục vụ cho công việc giảng dạy của mình;
- Phối hợp tổ chức sơ, tổng kết đánh giá xếp loại học sinh một cách kịp thời
khách quan để tìm kiếm, nhân rộng những thành tích cao trong học tập của học sinh.
* Đối với học sinh:
- Thường xuyên theo dõi kế hoạch và lịch của giáo viên để thực hiện kịp thời.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập ở trường, ở lớp. Hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài.
- Hằng ngày tự đọc sách tham khảo luyện giải các bài khó.
- Luôn tìm tòi, học hỏi cách giải các bài toán khó, tiếng việt khó.
- Tạo các nhóm, đôi bạn học tập để giúp nhau cùng tiến bộ.
- Đọc sách báo tìm các bài toán nâng cao đưa ra cách giải phù hợp nhằm nâng
cao chất lượng học tập của bản thân.
- Trao đổi cách học với các bạn trong lớp, trong khối, trong trường.
- Tham gia đầy đủ các buổi học, đúng yêu cầu.
* Chỉ tiêu:
- Học sinh giỏi vòng tỉnh: 1HS đạt 3.0 %
- Học sinh giỏi vòng trường: 6 HS đạt 18.1 %
- Học sinh tiên tiến: 16 HS đạt 48.4 %
2/ Phụ đạo học sinh yếu:
a/ Thời gian, yêu cầu, người thực hiện:
THỜI
GIAN
NỘI DUNG YÊU CẦU
NGƯỜI
THỰC
HIỆN
ĐẦU
NĂM
- Giáo viên nắm số liệu học sinh yếu.
- Tổng hợp số liệu học sinh yếu.
- Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.
- Thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh.
GV + HS
GIỮA
HỌC KÌ I
- Báo cáo số liệu học sinh yếu trong lớp thông qua việc
kiểm tra thường xuyên.
- Giáo viên dạy phụ đạo trong các buổi học và thứ 7 hàng
tuần.
- Gặp gỡ phụ huynh trao đổi tìm biện pháp giáo dục một
số em học sinh yếu.
GV + HS
CUỐI
HỌC KÌ I
- Khảo sát chất lượng học sinh để thống kê số hs yếu,
đánh giá so sánh với đầu năm.
- Giáo viên tiếp tục dạy phụ đạo.
- Gặp gỡ phụ huynh trao đổi tìm biện pháp giáo dục một
số em học sinh cá biệt.
GV + HS
GIỮA
HỌC KÌ
II
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tỉ lệ học sinh yếu so với kì 1.
- Họp phụ huynh học sinh báo cáo kết quả học tập
- Giáo viên dạy phụ đạo.
- Trao đổi đồng nghiệp đề ra biện pháp nhằm đánh giá
mức độ tiếp thu bài của học sinh, qua đó đánh giá chất
lượng, sự tiến bộ của học sinh..

GV + HS
CUỐI
HỌC KÌ
II
- Tổng kết, so sánh số liệu với đầu năm.
- Họp phụ huynh học sinh báo cáo kết quả học tập và đề ra
biện pháp giáo dục trong hè.
- Đề nghị lãnh đạo khen thưởng những cá nhân có thành
tích xuất sắc trong học tập.
GV + HS

b/ Biện pháp:
* Đối với giáo viên:
- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mỗi em trong lớp. Nắm bắt chất lượng HS
qua kì đợt khảo sát chất lượng đầu năm.
- Qua kết quả khảo sát đầu năm, tôi đã báo cáo với tổ chuyên môn, nhà
trường về chất lượng đạt được của học sinh, thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH nhà
trường , lập kế hoạch về thời gian cũng như xây dựng nội dung phụ đạo phù hợp từng
đối tượng học sinh trong lớp.
- Họp phụ huynh học sinh đầu năm nêu rõ thuận lợi, khó khăn của lớp, thông
báo cụ thể kết quả học tập của các em để phụ huynh nắm được . Bàn bạc cách kèm cặp
ở nhà cũng như ở lớp.
- Giúp phụ huynh và học sinh nhận thức rõ vai trò của việc học cuối cấp.
- Thông tin, tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh hiểu về tinh thần cuộc
vận động hai không từ đó có biện pháp phối kết hợp để giáo dục học sinh.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở cho học sinh , giúp các em có
thói quen tự học, tự rèn luyện ở nhà cũng như ở trường.
- Xây dựng tốt phong trào “ Đôi bạn cùng tiến”, phân công bạn khá giỏi kèm
cặp, giúp đỡ.
- Phân loại mức độ yếu của học sinh để có nội dung phụ đạo kịp thời và hợp
lí.
- Tăng cường nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh.
- Động viên, giúp đỡ các em trong từng tiết học để tạo phấn chấn trong học
tập cho các em, tạo cho các em ý thức được vai trò , trách nhiệm của bản thân trong
học tập, nâng cao năng lực cá nhân.
- Lập kế hoạch theo tuần ( Có sự thống nhất của tổ chuyên môn).
- Chấm, chữa bài chp học sinh thường xuyên, chỉ rõ sự tiến bộ hoặc chưa tiến
bộ để học sinh có hướng phấn đấu, rèn luyện.
- Động viên, tuyên dương kịp thời những tiến bộ của học sinh giúp học sinh
có thêm động cơ học tập.
- Đánh giá, xếp loại học sinh thông qua kết quả học tập thường xuyên và kết
quả kiểm tra chất lượng (đối với HS yếu) hàng tháng..
- Tiếp tục tổ chức phụ đạo thường xuyên theo nội dung tiết học;
- Tăng cường công tác kiểm tra bằng mọi biện pháp và hình thức khác nhau
tạo điều kiện tốt cho học sinh yếu, kém hiểu bài; Xoá bỏ và không còn tỷ lệ HS yếu
nâng dần chất lượng phù hợp với quá trình đào tạo.
* Đối với học sinh:
- Tự lập kế hoạch học tập riêng cho cá nhân.
- Thường xuyên theo dõi kế hoạch và lịch của giáo viên để thực hiện kịp thời.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập ở trường, ở lớp. Hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài.
- Tạo các nhóm, đôi bạn học tập để giúp nhau cùng tiến bộ.
- Đọc sách báo tìm ra cách giải các bài toán phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
học tập của bản thân.
- Trao đổi cách học với các bạn trong lớp, trong khối, trong trường.
- Tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo, đúng yêu cầu.
* Chỉ tiêu:
- Học sinh yếu cuối năm: 00 HS đạt 00%.
- Học sinh lưu ban: 00 HS đạt 00%.
HIỆU TRƯỞNG
Người lập kế hoạch
Đinh Thị Ngoan
NỘI DUNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5A
Môn: Toán:
Tuần Nội dung kiến thức bồi dưỡng
Hình thức – phương
pháp bồi dưỡng
Số HS
tham gia
Duyệt
của BGH
1
- Ôn tập nâng cao kiến thức về
phân số, tính chất ơ bản của
phân sô, phân số thập phân.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
2
Ôn tập nâng cao kiến thức về
phép trừ, phép cộng, phép
nhân, phép chia 2 số thập
phân, hỗn số.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
3
Ôn tập nâng cao kiến thức về
hỗn số, ôn tập về cách giải
toán
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
4
Ôn tập nâng cao kiến thức về :
ôn tập và bổ sung về cách giải
toán
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
5
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về bảng đơn vị đo dộ dài, đo
khối lượng, đo diện tích.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
6
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về héc ta, các đơn vị đo đã học
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
7
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về khái niệm số thập phân,
hàng của số thập phân, đọc,
viết số thập phân.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
8
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về STP bằng nhau, so sánh số
thập phân, viết số đo độ dài
dưới dạng số thập phân.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
9
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về viết số đo khối lượng dưới
dạng STP, viết số đo diện tích
dưới dạng STP.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.
10
Ôn tập và nâng cao kiến thức
về cộng hai số thập phân, tổng
nhiều STP.
Học theo nhóm, cá
nhân và thực hành ở
giờ học toán.

Generate time = 0.095749139785767 s. Memory usage = 1.94 MB