Ke hoach HDNGLL

Trờng th Quảng Nạp Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Năm học: 2010 - 2011
Tháng 9 : Chủ đề Mái trờng thân yêu của em
Nội dung công việc Thực hiện H.thức
tổ chức
Theo dõi kết quả thực hiện
1.Chuẩn bị khai giảng
- Lao động vệ sinh
- Luyện tập đội hình đội ngũ
- Chuẩn bị văn nghệ cho khai giảng
- ổn định tổ chức lớp
2.Khai giảng năm học,đón HS lớp1, tìm
hiểu truyền thống nhà trờng.
3.Phát động đợt thi đua Đợt I.
4.Giáo dục HS vệ sinh cá nhân
5.Thi chuyên hiệu An toàn giao thông
6. Tổ chức tết trung thu cho HS
7..Thành lập : Câu lạc bộ hoà nhập
- TPT,GV,HS
- GV,HS 2-.5
- TPT,HS,GV
- TPT Đ/c H-
ờng, HS
- GVCN
- TPT,GV,HS
- TPT
- GVCN
- TPT, HS
- HS
- Tập trung
-Trên lớp
- Tập trung
- Tập trung
- Trên lớp
- Tập trung
- Tập trung
..............................................................

..


.

..

..
Nội dung bổ xung trong tháng
.............. .
……………………………………………
….
…………………………………………..
……
……………………………………………
….
……………………………………………
..…
……………………………………………
…..
……………………………………………
….
……………………………………………
….
…………......
. .……………
...……………
………………
………………
………………
..……
…………..
……………
……………
……………
……………
………....
…………………………………………
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………....
…………………………………………
………………………………………....
Tháng 10 : Chủ đề Vòng tay bè bạn
Nội dung công việc Thực hiện H.thức
Tổ chức
Theo dõi kết quả thực hiện
1.Tiếp tục triển khai đợt thi đua chào mừng
ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Phong trào thi đua học tập tốt đạt nhiều
điểm 9,10 tặng bà, mẹ, cô giáo.
- Chấm VSCĐ các lớp.
2.Thực hiện dạy các chơng trình giáo dục
lồng ghép.
3. Lao động vệ sinh, chăm sóc vờn trờng.
Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
4.Triển khai, tổ chức thi và cấp chuyên
hiệu Chăm học.
- TPT,GV,HS
- GVCN,HS

- GVCN, HS
-Tập trung
-Trên lớp

-Tập trung5.Thành lập đội tuyển TDTT: Bóng đá, cờ
vua, bóng bàn ..
6.Triển khai phong trào KHN ở nhà
7.Tổ chức Câu lạc bộ hoà nhập
-TPT,GV,HS
-TPT, HS
-TPT,GV,HS

-Theo kế. h
- Tập trung
- Tập trung
Nội dung bổ xung trong tháng


.
.
.
.
.
.
.
..
...........
.. .
. .

..


..
Tháng 11 : Chủ đề Kính yêu thầy, cô giáo
Nội dung công việc Thực hiện H.thức
tổ chức
Theo dõi kết quả thực hiện
1.Phát động đợt thi đua chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010
- Chuẩn bị văn nghệ.
- Thi đua về nề nếp
- Thi VSCĐ
- Phát động vé số học tập. (Điểm 9 10)
- Khảo sát cuối đợt thi đua sẽ đánh giá
phong trào học tập
- Tổ chức mít tinh, nói chuyện ngày
20/11, hội diễn chào mừng.
- Thi hái hoa dân chủ
TPT,GV,HS
-TPT,GV,HS
- Tập trung
- Tập trung
- Tập trung,
biểu diễn
..
.

- Thi HK Phù Đổng cấp trờng.
2.Kết nạp đội viên đợt 1.
3.Thực hiện dạy các chơng trình giáo dục
lồng ghép theo kế hoạch.
4. Lao động vệ sinh trồng và chăm sóc
hoa, cây cảnh.
5. Phát động phong trào: Vợt điểm 5, qua
điểm 7, đạt điểm 10
6.Tổ chức Câu lạc bộ hoà nhập.
- TPT,HS
- GVCN
-TPT,GV,HS
- GVCN

-TPT,GV,HS
- Tập trung
- Trên lớp
- Tập trung
- Tập trung
.


Nội dung bổ xung trong tháng
.

.....

.
.
.
.
.
.
..........
...................

.
..
.. . / ..
Tháng 12 : Chủ đề Uống nớc nhớ nguồn
Nội dung công việc Thực hiện H.thức
tổ chức
Theo dõi kết quả thực hiện
1.Phát động và triển khai đợt thi đua chào
mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12,
học tập và làm theo tấm gơng anh bộ đội
cụ Hồ.
- Thi đua về nề nếp
- Thi kể chuyện, thơ, tiểu phẩm về anh
bộ đội cụ Hồ, truyền thống anh hùng
dựng nớc và giữ nớc.
- Thi ĐHĐN, múa hát tập thể, thể dục
- TPT
- TPT, GV, HS
-TPT,GV,HS
- Tập trung
- Tập trung,
biểu diễn
- Tập trung
..................................................................
...............................................................
.


nhịp điệu.
- Thi làm báo ảnh.
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá chào
mừng ngày 22-12
2.Thăm viếng và chăm sóc nghĩa trang
liệt sĩ xã Quảng Nạp
3. Thi CH: Nhà sử học nhỏ tuổi.
4. Tổ chức Câu lạc bộ hoà nhập.
5. Lao động vệ sinh, trồng và chăm sóc
bồn hoa cây cảnh.
6. Tiếp tục dạy các chơng trình lồng
ghép.
7. Thi VSCD tháng 12
TPT,GV,HS
- Toàn truờng

TPT,GV,HSK5
- TPT HS 4,5
-TPT,HS,GV
-TPT,GV,HS
- GVCN
- Tập trung
- Tập trung
- Tập trung
- Tập trung
- Theo kế
hoạch
- Trên lớp
.
.


...................................
.

.

Nội dung bổ xung trong tháng


.......

Generate time = 0.042230844497681 s. Memory usage = 1.93 MB